Homogeneity? What homogeneity?

door WJLH op 21/05/2010

in Buitenland

Nick Clegg, vice-premier van Groot-Brittannië, heeft onlangs een referendum over hervorming van het kiesstelsel aangekondigd. Hierin zei hij iets interessants:  ‘David Cameron and I are very relaxed about the fact that we may be arguing different cases in that referendum. But my position is clear.’

Ik weet niets van het Britse constitutionele recht, maar kennelijk is homogeniteit niet zo belangrijk. Of zijn ze van de noodzaak (?)  hiervan niet doordrongen doordat ze zelden coalitieregeringen hebben? Of maakt een referendum de zaak anders? Is het in Nederland voorstelbaar dat de minister-president campagne voert voor een andere uitkomst van een referendum dan de vice-minister-president?

Een blog wordt vaak gebruikt om stevige standpunten te formuleren, maar voor de verandering wil ik de lezers van dit blog daartoe uitnodigen.

O ja, dat we weinig illusies moeten koesteren blijkt uit dit stukje.

1 Pipo 22/05/2010 om 12:17

Ik dacht dat het Verenigd Koninkrijk juist de bakermat van de homogeniteitsregel was. William George Lamb, Lord Melbourne, premier van 1835-1841, hield zijn collega-ministers al voor: “It doesn’t matter a damn which line we take but we had better all be in one story!”

2 JU 25/05/2010 om 10:37

Interessant punt. Ben het eens met de, welluidend genaamde, Pipo. De homogeniteitsregel geldt ook in het Verenigd Koninkrijk onverkort. Alleen is hij daar doorgaans misschien wat minder relevant. Niet eens zozeer vanwege het feit dat er zelden sprake is van een coalitie, alswel door de positie van de premier, die kwakende ministers in zijn kabinet vrij gemakkelijk en snel kan overrulen. Maar de vraag is of de homogeniteitsregel hier op de helling zou gaan. Binnen de coalitie kan immers afgesproken worden dat de regering als zodanig geen standpunt inneemt over de gewenste uitslag van het referendum. Dan zijn het alleen de partijleiders van, respectievelijk de Tories en Libdem die zich daarover uitspreken. En dan is alleen maar belangrijk dat men binnen de eigen partij homogeen is.

3 WJLH 25/05/2010 om 13:45

@JU, een afspraak als de laatste zou voor onze oppositiepartijen prijsschieten zijn (‘mevrouw de Voorzitter, spreekt hier nu de mp, of de partijleider?’), maar dat speelt in de Commons natuurlijk minder.
Aan de andere kant, als het een raadplegend en adviserend referendum is, wordt het uitgeschreven door de regering. Maar in jouw scenario wordt geen advies gevraagd over een voorgenomen regeringsbesluit, maar een besluit tot wetswijziging aan het kiezersvolk overgelaten. In plaats van de Commons treden de commons, so to speak.

4 JU 25/05/2010 om 23:58

Met die eerste opmerking ben ik het helemaal eens. De oppositie zou smullen van zo’n rol. En het is nog helemaal niet gezegd dat Labour dat straks niet ook gaat doen. Maar hoe politiek onhandig zo’n redenering ook is, ik denk wel dat zij staatsrechtelijk te verdedigen is.
Mits, inderdaad, de vraag neutraal wordt voorgelegd aan de kiezer. Dus dan moet inderdaad niet een voorgenomen besluit van het kabinet de inzet van het referendum zijn, maar een open geformuleerde vraag: wenst u deze of deze staatsrechtelijke hervormingen?

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: