Hoofdelijk stemmende obstructie

door GB op 23/05/2012

in Haagse vierkante kilometer, Uitgelicht

Post image for Hoofdelijk stemmende obstructie

Wilders heeft een nieuw speeltje gevonden: een ordevoorstel doen en daar dan hoofdelijke stemming over aanvragen. Dat deed hij al eerder bij de bekende poedel-retoriek in de richting van Cohen tijdens de Algemene Beschouwingen, maar toen liet hij het er na gebleken succes bij zitten. Nu houdt hij echter vast en heeft hij reeds voor de derde keer hoofdelijke stemming aangevraagd. Alle drie de keren werd zijn voorstel verworpen. Vanochtend ging het zo:

De Jager probeerde vanmorgen urenlang zelf ontwaarde misverstanden over het ESM uit de weg te ruimen. In dat spoor kunnen wij nog wel even door. De voorzitter heeft het over artikel 70 van het Reglement van Orde dat dit verzoek mogelijk zou maken. Dat kan wel wat sterker: het is een grondwettelijk recht van een individueel kamerlid om hoofdelijke stemming over zaken te verlangen (67 lid 4 Grondwet). De vraag van mevrouw Blanksma of het gebruikelijk is om twee keer over eenzelfde verzoek te stemmen is dus irrelevant. Dat Harbers de beoordeling van het verzoek aan de voorzitter laat, getuigt van weinig kennis van de Grondwet. Maar de heer Braakhuis gaat echt de mist in, omdat hij met een diepzinnige uitstraling ter plekke een ‘nieuw feit’ regel staat te bedenken. De heer Irrgang lijkt er voor het eerst achter te komen dat het quorum aanwezig is als de presentielijst is getekend door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden (artikel 49 RvOTK). En de steun van de heer Brinkman, tenslotte, is volstrekt overbodig.

Is er dan helemaal niets aan te doen? Er is misschien een mogelijkheid dat de Voorzitter weigert een regeling van werkzaamheden toe te staan op een ander moment dan aan het begin van de vergadering, het moment waarop dit volgens het Reglement ‘in het algemeen’ plaatsvindt (artikel 54 lid 2 RvO). Maar daarna houdt het al snel op. Wilders kan in zijn eentje over elk besluit van de kamer een hoofdelijke stemming aanvragen. Dat hij daarmee de effectiviteit van de kamer ernstig in de wielen rijdt, was precies de reden waarom Janmaat ooit met structureel hoofdelijke stemmingen probeerde wraak te nemen op zijn collega’s.

Wel zal het Wilders op deze manier nooit lukken om het debat succesvol te verdagen. Bij een hoofdelijke stemming moet – anders dan bij het openen van de vergadering – het quorum wel lijfelijk aanwezig zijn: 76 leden (artikel 70 lid 5 RvOTK) Als hij maximaal 35 voorstanders kan optrommelen, iedere keer, dan is of het quorum niet aanwezig of het voorstel verworpen.

1 PJK 24/05/2012 om 13:53

Wat een gênante vertoning!

2 CW 24/05/2012 om 14:30

De polder- en minder succesvolle variant op de ‘Filibuster’? –> http://www.youtube.com/watch?v=HX8aFpnWxPA

3 CW 24/05/2012 om 14:33
4 Martin Holterman 24/05/2012 om 16:13

Wat gebeurt er eigenlijk als je probeert in de Tweede Kamer Eline Vere voor te lezen?

5 MD 24/05/2012 om 16:46

Dat red je niet binnen je toegewezen spreektijd toch? Of bedoel je per interruptie als ‘punt van orde’?

6 Martin Holterman 24/05/2012 om 18:06

Ik dacht aan allebei: Wat als je na je toegewezen spreektijd gewoon door blijft praten? En zijn er andere mogelijkheden om het woord te krijgen en te houden? Ik neem aan dat in beide gevallen de voorzitter je microfoon uit zal zetten, maar wat als je desalniettemin gewoon door blijft praten? Halen ze je dan uiteindelijk met grof geweld achter de microfoon vandaan?

7 Filip S. 25/05/2012 om 11:14

Volgens mij kan de voorzitter het betreffende lid dan o.g.v. art. 60 RvOTK uitsluiten van de vergadering voor de rest van de dag.

Wat dat precies inhoud zou ik niet durven zeggen, maar waarschijnlijk word je vriendelijk door de bodes, onder het zoemend geluid van camera’s, klikken van fototoestellen en tal van microfoons, naar buiten geleid.

Als je uitgesloten bent van de vergadering ben je dan niets meer dan een toehoorder (art. 153) en kan je dan door de politie buitengezet worden, maar je blijft ook lid. Beetje diffuse situatie, maar ik denk dat je uiteindelijk met grof geweld achter het spreekgestoelte vandaan wordt gesleept.

8 GB 25/05/2012 om 12:48

Ik denk ook dat eerst de microfoon uitgaat, en als je dan op eigen kracht gaat staan loeien dat er dan verwijdering voor één dag plaatsvindt, zo nodig uit te voeren met ondersteuning van de sterke arm. Nieuwe dag, nieuwe kansen.

9 GB 25/05/2012 om 13:13

Mocht er agressief taalgebruik volgen dan hebben we ook nog strafrecht:

Hij die door geweld of bedreiging met geweld een vergadering van de beide kamers der Staten-Generaal of van een van deze uiteenjaagt of tot het nemen of niet nemen van enig besluit dwingt, of een lid, een minister of een staatssecretaris uit die vergadering verwijdert of opzettelijk verhindert die bij te wonen of daarin vrij en onbelemmerd zijn plicht te vervullen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

(Nadat de vergadering is gesloten, uiteraard, ter vergadering dreigen kan straffeloos i.v.m. immuniteit)

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: