Hoogleraar Staatsrecht droogt kamerleden af

door GB op 01/07/2009

in Varia

Het is altijd mooi wakker worden als een hoogleraar Staatsrecht een overijverige Tweede Kamer aan het afdrogen is. Vanmorgen was dat op Radio 1 het geval, toen prof. Bovend’Eert het leerstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid uit de doeken mocht doen.

Wat was er aan het handje? Zo vlak voor de komkommertijd sleutelde EénVandaag een dramatische reportage in elkaar, inclusief dreigende muziek. Willem-Alexander is namelijk Commissaris bij De Nederlandse Bank. En juist die bank komt steeds meer in de beeld bij het verwerken van de kredietcrisis. Toezicht blijkt het probleem, dus toezichthouders bij toezichthouders moeten dan helemaal gaan oppassen. Hoofddeel van de reportage waren de kamerleden die het geheel best wel even wilden oppompen. Later, in het beter bekenen NOS-Journaal kwam zelfs Pechtold nog naar de camera hollen om de wijze hoeder van het volk, vaderland en vorstenhuis uit te hangen.

Een van de argumenten waarvan de kamerleden zich bedienden was dat de ministeriële verantwoordelijkheid meebracht dat Balkenende antwoord zou moeten geven op de vragen die ze aan commissaris Willem-Alexander willen stellen. Sterker: als er een parlementaire enquête komt, en ze willen de kroonprins oproepen, dan moet Balkenende verschijnen.

Op dat moment komt Bovend’Eert binnen:

Ik ben het met Bovend’Eert eens dat de afgeleide ministeriele verantwoordelijkheid alles is, behalve geldend staatsrecht. Maar via de verantwoordelijkheid voor het algemeen belang onstaat wel een grote verantwoordelijkheid voor het klaarstomen van de koning. Een soort indirecte verantwoordelijkheid dus. Klinkt als een nuance-verschil, maar het serveert wel meteen de uitspraak ‘als we Willem-Alexander oproepen, dan verschijnt Balkenende’ af.

Los daarvan is dit hele gebeuren vooral ergerniswekkend omdat de kamerleden zeggen de kroonprins in bescherming te willen nemen tegen maatschappelijke discussie. Maar de enigen die deze discussie oppompen, zijn ze zelf. Daarvoor zou naar mijn inzicht alleen reden zijn als blijkt dat de kroonprins himself gelobbyed heeft om Icesave toegelaten te krijgen, zelf aandeelhouder was bij Landsbanki en als eerste zijn geld uit Ijsland heeft gered voordat de boel daar klapte. Van dat soort feiten is echter geen spoor te bekennen. Dan is het onzinnig om hem aan te vallen op het feit dat hij betrokken is bij een belangrijke club die mogelijk fouten heeft gemaakt. Hij wordt nota bene straks lid van de regering.

1 FTG 01/07/2009 om 13:42

Artikel 13 van de Bankwet is hier wellicht een complicerende factor. Daar is in het tweede en derde lid bepaald dat één commissaris benoemd wordt "van overheidswege" en de overige commissarissen door de aandeelhouders. Voor zover ik weet is de staat de enige aandeelhouder. Dat betekent vermoedelijk dat de minister van financiën verantwoordelijk is voor de benoeming van PWA.
Alhoewel er dus waarschijnlijk inderdaad geen verantwoordelijkheid is voor het lidmaatschap van PWA vanwege het enkele feit dat hij tot het koninklijk huis behoort, is er wel verantwoordelijkheid voor zover het gaat om zijn benoeming als commissaris en dus ook voor de eventuele politieke complicaties die dit kan veroorzaken.

2 GB 02/07/2009 om 10:03

Inderdaad. Langs die weg kan je ook nog verantwoordelijkheid creeren. Maar dan alleen voor het feit dat hij daar als commissaris zit.

Maar de 'politieke complicaties' zijn dan nog altijd geen andere dan die de kamerleden zelf veroorzaken.

3 WIJCK VAN M.M. 01/03/2013 om 20:12

01-03-13
AAN: BOVEND’EERT,

KONINGS’ ONSCHENDBAARHEID IS VERVALLEN WEGENS ONTBREKEN TOETSINGSMACHT GRONDWET .
GRONDWET VAN KONINKRIJK VERVALT WEGENS ONTBREKEN RECHTSPERSOON KONINKRIJK.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: