Hopelijk ooit meer van dit theater

door GB op 01/07/2009

in Buitenland

Een van de voorstellen die – dacht ik – rondom de Europese Grondwet circuleerden was het voorstel om een soort Europese President te laten kiezen, rechtstreeks door de Europese bevolking. Figuren als Tony Blair zouden dan een campagne in alle lidstaten moeten gaan voeren om uiteindelijk de baas van de commissie te kunnen worden. Het is er niet van gekomen. Een Europese zonnekoning ligt nog altijd gevoelig. Toch zou een dergelijke verkiezing naar mijn idee de positie van de Europse Unie versterken. In ieder geval zorgt het voor het soort theater dat een democratie van tijd tot tijd nodig heeft om ‘accountability’ en commerciele televisie bij elkaar te brengen.

Een kleine voorproef speelt zich nu af rond de mogelijke herbenoeming van Barrosso. De nationale regeringen spelen een subtiel spel waarin zij de steun aan Barrosso afhankelijk maken van de zwaarte van de commissiepost die voor hen in het verschiet ligt. Maar er is meer. Juist omdat Barrosso al bekend is, organiseert zich ook een popular voice tegen hem. Zie als voorbeeld daarvan de Stop-Barrosso site. De boodschap komt ongeveer hierop neer:

Vorige post:

Volgende post: