Horrorscenario

door CM op 05/11/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Horrorscenario

Het is maandag 11 februari 2041. Na bijna 28 jaar vanaf zijn hoge troon het nog steeds onafhankelijke vaderland gediend te hebben – nog immer zelfstandig in een EU van 43 lidstaten! – besluit Koning Willem-Alexander te abdiceren ten faveure van zijn dochter Amalia (37 jaar oud). Op vrijdag 17 mei 2041, dus op de verjaardag van zijn echtgenote Koningin (of toch prinses?) Maxima, zal hij de akte van abdicatie ondertekenen. Het nieuws van de naderende abdicatie is live aangekondigd op PowNed, op dat moment de laatste resterende publieke omroep. De aankondiging heeft de kersverse premier Jesse Klaver, wiens kabinet van GroenLinks, PVV, SGP en SOPN nog maar net is aangetreden, toch wel enigszins verrast. Hoe moet dat ook alweer, met zo’n nieuwe koning? Die moet toch gekroond worden? Oh nee, ingehuldigd! Dat is de term die de tegen die tijd nog steeds niet gewijzigde Grondwet bezigt in dit verband. De Koning wordt beëdigd en ingehuldigd in de hoofdstad Amsterdam in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal en de wet heeft nadere regels vastgesteld. Welke wet is dat dan? Een oudgediende op het ministerie van AZ wijst de premier op de Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning uit 1992, bijna vijftig jaar oud. Geïnteresseerd begint de premier het document te lezen.

Maar dan slaat hem de schrik om het hart. In artikel 3 van deze wet leest hij iets over een plechtige verklaring, zeg maar een soort eed, die door de aanwezige Kamerleden moet worden ‘beëdigd of bevestigd’. Was daar bij de vorige inhuldiging in 2013 niet een hoop gedoe over? Premier Klaver graaft in zijn geheugen, en dan gaat de beerput weer open. Natuurlijk, zestien van de 225 Kamerleden wilden die eed niet afleggen. Ze bleven weg bij de ceremonie – hun goed recht – of eisten op hoge toon toegang tot ‘hun’ verenigde vergadering, om vervolgens even hard te zwijgen bij het beëdigen van de plechtige verklaring. Daar waren ook wat GroenLinksers bij, vier nog wel. ‘Echte republikeinen!’, grijnst premier Klaver, terwijl hij de foto waarop hij schouder aan schouder met Willem-Alexander op het bordes staat liefkozend streelt. Ja, en de Partij voor de Dieren deed niet mee, en wat SP’ers. En natuurlijk wat PvdA’ers uit de Eerste Kamer, maar die lieten dan ook een jaar later het tweede kabinet-Rutte struikelen…

Dan begint het de premier te dagen dat de geschiedenis van 2013 zich dreigt te herhalen. De Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning blijkt ondanks alle jammerklachten en discussies van 28 jaar geleden helemaal niet gewijzigd te zijn. En republikeinen zijn er nog steeds in Nederland. Premier Klaver belt met zijn minister van Binnenlandse Zaken Sietse Fritsma, met zijn 69 jaar de nestor van het verder jonge en frisse kabinet.

“Sietse, jij hebt toen in 2013 net als ik gewoon meegedaan met die eed. Maar was er niet een soort afspraak dat we die weigeraars tegemoet zouden komen? Hoe zat dat ook al weer?”

Het blijft even stil aan de andere kant van de lijn. Dan antwoordt Fritsma:

“Kijk het interview met Adri Duivesteijn in het PowNews van vanavond maar….”

PowNews blijkt de inmiddels 90-jarige Duivesteijn te hebben opgespoord in zijn rusthuis De Rooie Rakker (voor notoire scheefwoners) en een interview te hebben afgenomen over de nasleep van de vorige inhuldiging.

“Ja, we waren inderdaad in de Eerste Kamer met een motie bezig in de PvdA-fractie. Maar ja, toen ik bijna versie 76 van de conceptmotie afhad struikelde dus het kabinet. Wat zegt u? Ja, daar had ik zelf een hand in. Ik stemde tegen de begroting voor 2014. Dat kon je verwachten, ik deed immers ook moeilijk over het Woonakkoord. Ja, Joyce Sylvester stemde ook tegen, maar dat was per ongeluk. Maar goed, toen klapte de boel dus en kwam er van die motie niets meer terecht.”

PowNews weet ook nog te melden dat de Tweede Kamerleden Thieme en Voortman werkten aan een initiatiefwetsvoorstel om de eed een minder verplichtend karakter te geven. Een simpel voorstel, dat aan het genoemde artikel 3 alleen het woordje ‘desgewenst’ toevoegde. Het programma spoorde Linda Voortman, een partijgenote van premier Klaver en thans fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, op en vroeg haar wat er met dat wetsvoorstel gebeurd was.

“Ik wil er liever niet over praten. Het is best gênant eigenlijk. We waren weer bezig met constitutionele toetsing, dat voorstel van Femke ja, en toen van Jolande [Sap, red.], en toen van Liesbeth [van Tongeren, red.] en toen van mij omdat we Bram [Moszkowicz, red.] niet duidelijk konden maken waar het precies over ging. Ja, ik weet dat het voorstel over toetsingsrecht toen gesneuveld is omdat onze berekeningen bij de vraag van D66 over de financiële implicaties van het voorstel niet klopten. Toen waren we Wouter Koolmees kwijt. Maar goed, toen is het dus niks geworden met dat voorstel over die eed. Gewoon glad vergeten. Noem het de terreur van de waan van de dag. Marianne heeft er ook niets meer mee gedaan, die had het te druk met dat proces van die afsplitsing van de PvdD die vond dat het dierenmisbruik was om dieren in je partijnaam te gebruiken. Dus het voorstel moet nog ergens op de plank liggen.”

Na het lezen van het artikel is premier Klaver minutenlang stil. Hij weet nu al dat de eenmansfractie van de SOPN in de Eerste Kamer, zo broodnodig voor een meerderheid in dat huis, zal weigeren de eed af te leggen. Die ziet de familie Van Oranje-Nassau tenslotte als een clubje reptielachtige aliens van de planeet Niburu. Dat zal een hoop spanningen opleveren binnen de coalitie, zeker als ook de laatsten der republikeinen binnen zijn eigen partij GroenLinks zich onder de eedweigeraars scharen. De media zullen een rel ruiken en er bovenop springen. Gauw een telefoontje met Linda Voortman dan maar, die deed immers in 2013 niet mee met het eedgebeuren en kan vast dat voorstel nog wel terugvinden. Het kan nog goed komen! Zo’n simpel wetsvoorstelletje is toch zó door Tweede en Eerste Kamer? Het is al snel 17 mei 2041, maar niets is onmogelijk…

Beste parlementariërs , het bovenstaande is natuurlijk maar een fictief scenario. Alles aan dit scenario is verzonnen. Alles, behalve de constatering dat de Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning nog niet gewijzigd is. Hoe zit het met jullie initiatieven om daar eens werk van te gaan maken? Waar blijven de moties en de initiatiefwetsvoorstellen? De inhuldiging van Koning Willem-Alexander ligt inmiddels alweer een half jaar achter ons. Deze oproep is natuurlijk vooral gericht tot de eedweigeraars die meenden wél naar de Nieuwe Kerk te moeten komen.

Mooi zo, ik zie dat jullie aan de slag gaan om door middel van een wetswijziging alle onduidelijkheden rondom de ‘inhuldigingseed’ weg te nemen. Kunnen jullie er dan ook even bij stilstaan dat er nog een andere, misschien nog wel veel problematischere eed is? Je weet wel, die van ‘ik zweer trouw aan de Koning’ bij jullie installatie. Jullie hebben hem allemaal afgelegd, of je dat nu wilde of niet. En sommigen van jullie méér dan eens.

1 Super De Boer 06/11/2013 om 23:23

8) Ik hoop dat ik ongelijk krijg, maar ik denk dat Feyenoord ten minste 3x kampioen van Nederland zal zijn geworden voordat het trouw zweren aan de koning zal zijn vervangen door een belofte van Grondwettelijke getrouwheid.

🙂 Dat betekent dat we dan dus ook een drie- a viertal Grondwetswijzigingen verder zijn, m.a.w: de meesten van ons gaan dit niet meer live meemaken [tenzij dit vanuit Brussel geregeld gaat worden natuurlijk, dan zou het hard kunnen gaan].

2 Super De Boer 07/11/2013 om 10:06

Maar even serieus: het echte probleem is natuurlijk inderdaad de eed als bedoeld in artikel 2 van de Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal. Die vloeit, zo hebben we eerder geconstateerd, voort uit artikel 47 Statuut.

Voor wijziging van het Statuut is de instemming van alle landen van het Koninkrijk nodig.

Ik zie het voorlopig niet gebeuren. Maar dat ontslaat de desbetreffende parlementariërs natuurlijk niet van de verplichting een poging te wagen. Sterker nog: het huidige systeem dwingt republikeinse parlementariërs hun gedachtengoed bij aantreden te verloochenen. Dat lijkt mij in strijd met diverse waarden van het Koninkrijk. Daarmee mag ook van de regering spoedige actie op dit punt worden verwacht. Zou je zeggen.

Vorige post:

Volgende post: