Huil niet om Buma, maar om Ed Groot

door GB op 28/04/2013

in Haagse vierkante kilometer, Uitgelicht

Post image for Huil niet om Buma, maar om Ed Groot

Dat het niet gemakkelijk kon zijn om Verbeet op te volgen, was al vanaf het begin duidelijk. Hoewel ook het voorzitterschap van Verbeet in het begin niet onomstreden bleef, zat het al snel op eenzame hoogten. Het laatste staaltje vakmanschap, toen ze de filibuster van de PVV en de SP in hun eigen grindbak liet vastlopen, is nog altijd de absolute kroon op Verbeets gezag. Toch was ook toen al duidelijk dat haar orde niet vanzelfsprekend was. Als soms Van Gent of Van Beek de regeling deden, ontstond dezelfde roerige rellerigheid waar Van Miltenburg afgelopen week in belandde. Was het een rite de passage voor Van Miltenburg? Of had Buma een punt?

De Regeling was vanaf het begin al opgefokt. Eerst blijft dat verscholen achter de permanente staat van opwinding waarin Pieter Omtzigt sinds zijn 15.000 voorkeursstemmen verkeert. Hij spreekt schande van een brief die naar zijn idee te kort door de bocht is, maar dat alarmeert niemand meer. Onze pensioenenwaakhond schijnt inmiddels zelfs met verontwaardigde armgebaren een kroket te bestellen in het Kamerrestaurant. Omtzigt wordt echter onmiddellijk gevolgd door een voltallige oppositie die zich – regelingstechnisch overbodig – stuk voor stuk getergd toont. En dat was niet zonder reden.

De oppositie zit moe en hongerig klaar om prime time Weekers een kras te bezorgen voor de bussen vol Bulgaren die hier de toeslagenpot komen opvreten. Dat feestje gaat niet door als Weekers laat weten het ‘feitenrelaas’ niet af te hebben. Politiek kan dat handig zijn voor hem. Over twee weken zullen de gemoederen wel weer enigszins zijn bedaard – op die van Omtzigt na –  en zijn er ongetwijfeld nog een paar extra Bulgaren uit hun huis getrokken. Ook is het systeem dan al een heel stuk verbeterd en zijn de lekkende ambtenaren te grazen genomen. Een en ander debatteert toch een stuk relaxter dan wanneer de staatssecretaris nog tijdens het debat kan worden weersproken met wat ambtenaren van de fiscus rechtstreeks op de internetsite van RTL posten. De oppositie wil zich echter niet de hele kluif laten ontnemen en verzoekt daarom de brief snel te schrijven en om toch een apart debat te houden over of Weekers iets wist dan wel had moeten weten van deze fraude.

Van Miltenburg gaat uit van een afwijzing van het verzoek om twee debatten. Dat blijkt uit de formalistische correcties als iemand zich te stellig uitlaat over het doorgaan van een dergelijk debat. ‘Dat moeten we nog maar even zien,’ bitst ze dan terug. Bovendien is er niet veel politiek inzicht voor nodig om te beseffen dat de VVD-fractie nooit in zijn eentje tegen dat debat gaat zijn. Als de VVD in niet mis te verstane bewoordingen tegen is, dan hebben ze gezorgd dat de PvdA ook tegen zal zijn. En dan gaat het mis. Er verschijnt ene Ed Groot op het toneel, maar aan de door hem gevulde spreektijd kan geen enkele conclusie worden verbonden.

Dat is het moment waarop Van Miltenburg een keuze heeft en het moment waarop ze haar grootste fout maakt. Ze kan de door de PvdA ontstane verwarring in het voordeel van de boze oppositie uitleggen en concluderen dat er dus een meerderheid bestaat. Daarmee pleziert ze de oppositie en – dat moet ze weten – veroorzaakt ze een akkefietje in de coalitie. Ze kan de grote onduidelijkheid echter ook in het voordeel van de VVD uitleggen en constateren dat er geen meerderheid is voor een debat. Hoe dan ook: ze moet over de bewijslast van de PvdA beslissen. Ze kiest voor de tweede optie en roept Groot naar voren om dat nog even te komen bevestigen. Maar ook in tweede instantie valt er geen touw aan diens bijdrage vast te knopen. Daarmee komt Van Miltenburg zelf tegenover de oppositie te staan in een discussie die eigenlijk gaat over wat de PvdA wil. En dat was dom van haar. Niet alleen is ze dan bezig de kastanjes uit het vuur te halen voor de PvdA, ze creëert ook een dijk van een verdenking. Uiteindelijk wordt er namelijk een VVD-staatssecretaris uit de wind gehouden door een VVD-fractie en door een PvdA-fractie die alleen door de VVD-Kamervoorzitter zo begrepen wordt. Bovendien heeft ze haar partij verkeerd ingeschat. Want achteraf blijkt de VVD wel degelijk bereid om een apart verantwoordingsdebat te steunen.

Is het behalve dom ook onjuist? Ik meen van wel. In situaties als deze mag van een Kamervoorzitter verwacht worden dat ze beslissingen neemt ten gunste van de oppositie. De coalitie heeft de meerderheid, de oppositie de procedure. Dat geldt te meer als de oppositie zich verenigt en als het om de verantwoording door bewindslieden gaat. Hier had ze dus de PvdA de keuze moeten laten ofwel expliciet tegen Omtzigt te zeggen dat ze niet meedoen met zijn plan ofwel geacht te worden voor zijn voorstel te hebben gestemd. Dat Van Miltenburg kwaad is omdat ze minder partijpolitiek bezig was dan Buma suggereerde, maakt dat niet anders. Ze moet beter voor de oppositie zorgen. Kwaad kan ze trouwens beter zijn op Groot. Ze heeft tenslotte haar vingers gebrand terwijl ze zijn kastanjes uit het vuur stond te vissen.

Dat Buma gelijk heeft, is nog iets anders dan dat het ook gepast is tijdens een debat de leiding van de vergadering ter discussie te stellen. Het is uitermate precair om de voorzitter in een discussie te betrekken waar ze zowel de leider als het voorwerp van is. Waar een reglement van orde een voorzitter beoordelings- en beleidsvrijheid geeft, mag de invulling daarvan niet tijdens de vergadering zelf onderwerp van het debat worden, tenzij is voorzien in de mogelijkheid om ‘een beroep op de Kamer te doen’. Maar als het spel aan de gang is, moet de scheidsrechter gebruik kunnen maken van de regels die er liggen. Wie wat te mekkeren heeft moet om een andere vergadering verzoeken waar iemand anders voorzit.

1 Anneke Bakker 28/04/2013 om 15:24

Exact!

2 Piet 29/04/2013 om 09:11

Wat een mooie post. Maar ik heb nog een vraag. Misschien is het niet gepast van Buma, maar aan welke noodrem had hij dan moeten trekken?

3 Super De Boer 29/04/2013 om 16:04

8) Nog geen enkele spijt van mijn stem op Omtzigt. Waar krijg je in deze tijd nog zoveel waar voor je geld? Het kost me werkelijk moeite zijn naam een dag niet tegen te komen in de media. Breed spectrum van onderwerpen ook waar hij zich mee bemoeit. Van pensioenen tot pedofielen en van christenen in moslimlanden tot fiscale maatregelen. Klasse!

4 Super De Boer 29/04/2013 om 16:53

8) En voordat ik het vergeet, GB: ik heb Omtzigt achter je aan gestuurd inzake de huidige poll over meezingen voor de nieuwe koning. Ik hep niet gestemp, want de toch voor de hand liggende stemoptie ‘nee’ ontbreekt. Hoewel hij zelf monarchist is, gaf Omtzigt aan wel een paar gloeiend hete kroketten aan een zuivere stemprocedure op P&P te willen spenderen.

8) Ik zou maar even onderduiken (letterlijk) als ik jou was.

5 GB 29/04/2013 om 17:03

Ik ben weg!

6 Super De Boer 29/04/2013 om 20:02

8) Verstandig. Dat je zijn 36.750 voorkeurstemmen in de tekst hierboven meer dan halveerde kon ie ook niet echt waarderen 😉

{ 3 trackbacks }

Vorige post:

Volgende post: