In dubio pro …?

door GB op 11/09/2009

in Rechtspraak

De bescherming van het huisrecht zit in de lift. Dat geldt niet alleen de huisbezoeken in de sociale zekerheid, dat geldt ook het huisrecht van krakers. Althans, de gerechtshoven in Leeuwarden en Arnhem zijn die mening toegedaan. Het gerechtshof in Amsterdam vindt dat de burgemeester gewoon op oude voet mag doorgaan met het op strafrechtelijke gronden ontruimen van kraakpanden. De Hoge Raad heeft nog geen uitspraak gedaan. Wel is er al een conclusie verschenen waarin de AG zich aansluit bij de gerechtshoven in Leeuwarden en Arnhem.

Technisch-juridisch gaat het om de vraag of voor het ontruimen van kraakpanden de voor de overheid makkelijke, strafrechtelijke route volstaat (verdenking van bijvoorbeeld huisvredebreuk) of dat deze onvoldoende wettelijke grondslag biedt om het huisrecht van de kraker te beperken. Twee gerechtshoven en een AG vonden dus dat laatste, en één gerechtshof vond het eerste. Wat staat een handhaver dan te doen?

Cohen ging nogal ver, maar hij past wellicht in de inmiddels bekende Amsterdamse gewoonte om rechterlijke uitspraken te negeren. Maar ook in Valkenburg (ZH) dacht men nog even snel te kunnen profiteren van de bestaande onzekerheid. De betrokken kraker sleepte de Staat echter voor de rechter en eiste dat de Staat verboden werd zich nog langer op een afbrokkelende redenering te beroepen.

In zijn uitspraak geeft de voorzieningenrechter een voor de hand liggende aanwijzing over hoe de wetsdienaren hebben om te gaan met de martelende onzekerheid over wat de Hoge Raad zal gaan doen: aan de veilige kant blijven. Zeker nu steeds meer rechterlijke seinen op rood springen.

Toch is het dubieus dat er zoveel uitspraken nodig zijn om de handhavers in hun hok te stoppen. Je zou toch van de overheid verwachten dat deze zich liever aan de veilige kant van de grondrechtengrens houdt. En al helemaal als daarvoor een alternatief beschikbaar is: het ontruimen op civielrechtelijke grondslag. Weliswaar omslachtiger, omdat daar een rechterlijk vonnis voor nodig is, maar dus ook omkleed met meer waarborgen.

Het valt in ieder geval te hopen dat de laatste verwachting van de voorzieningenrechter niet op drijfzand is gebouwd. Hij overweegt namelijk ten aanzien van de duur van het verbod: ‘Het voorgaande leidt ertoe dat de vorderingen van de kraker op de hierna te vermelden wijze zullen worden toegewezen, met dien verstande dat het verbod tot tenuitvoerlegging in tijd zal worden beperkt totdat de Hoge Raad in cassatie uitspraak heeft gedaan. De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat de Staat daarna conform het oordeel van de Hoge Raad zal handelen.’

1 Wybo 11/09/2009 om 07:20

"Cohen ging nogal ver, maar hij past wellicht in de inmiddels bekende Amsterdamse gewoonte om rechterlijke uitspraken te negeren."

Schitterende uitspraak, heerlijk onderkoeld.

Vorige post:

Volgende post: