In the mean time…

door Redactie op 24/05/2009

in Uncategorized

Inmiddels heeft the Right Honourable Michael Martin, speaker of the House of Commons zijn vertrek als speaker aangekondigd. Meer nog, hij schijnt zelfs het lagerhuis te gaan verlaten en zijn zetel op te geven. Dat klinkt gemakkelijk, maar dat is het niet! Een zetel van een ‘MP’ wordt alleen vacant na het overlijden of het failissement van het betreffende parlementslid. Het zelf opgeven van de gewonnen zetel is verboden.

Maar gelukkig …. de Britten hebben daar een even schitterende als praktische oplossing voor gevonden. Je kunt ook geen parlementslid zijn / blijven nadat je bent benoemd in een “office of profit under the Crown”. En laten de Britten daar nu twee van ‘in de achterzak’ hebben (en die nog gebruikt worden)

Martin behoeft ‘slechts’ de Chancellor of the Exchequer te vragen hem, namens de Queen, te benoemen als Crown Steward and Bailiff of the three Chiltern Hundreds of Soke Desborough and Burnham of als Crown Steward and Bailiff of the Manor of Northstead. Zo’n benoeming wordt altijd verleend. Zodra de benoeming een feit is, is het lidmaatschap van the House of Commons van rechtswege vervallen.

Schitterend, nietwaar?

Vorige post:

Volgende post: