Inlichtingenrecht

door MN op 05/02/2010

in Haagse vierkante kilometer

Gemeenteraadsleden hebben recht op inlichtingen van de burgemeester en het college. Daartoe kunnen ze vragen stellen. Het antwoord van de burgemeester of het college is voor alle raadsleden bestemd. Zo wordt een beetje voorkomen dat in de raad ongelijke informatieposities ontstaan. Een beetje, want in de praktijk hebben oppositionele fracties over het algemeen minder toegang tot deepthroats op het stadhuis dan coalitiefracties.

In Groningen gaan we dat nu helemaal anders doen. Aanleiding is de zoveelste reeks vragen van de voorman van de lokale Stadspartij, de heer Prummel. Hij geeft zijn verzet tegen de collegeplannen om in Groningen een tram en een cultuurpaleis te realiseren, vorm door daarover tientallen vragen te stellen. Het college heeft de buik vol van deze tactiek. Wethouder Dekkker heeft aangekondigd de ambtenaren te zullen ontlasten van de werklast die wordt veroorzaakt door Prummels onbevredigbare honger naar informatie. Prummels vragen zullen, wat het college betreft, voortaan bij de wethouder op de kamer mondeling beantwoord worden. Een kopje koffie en een paar ambtenaren erbij, en dan de vragenlijst langs.

De reactie van het college is begrijpelijk, maar naar het zich laat aanzien in strijd met de wet. De gemeenterechtelijke evenknie van art. 68 Grondwet is art. 169 Gemeentewet. Het college en de burgemeester moeten aan de voltallige raad de door een enkel raadslid gevraagde inlichtingen verschaffen, tenzij het openbaar belang zich verzet tegen informatieverschaffing. Hoe vaag de terminologie ook moge zijn, aannemelijk lijkt dat de doelmatige inzet van ambtelijke bijstand niet valt onder het openbaar belang dat de gemeentewetgever hier bedoelt te beschermen. Misschien denkt het Groninger college daar anders over en vindt het dat het openbaar belang niet is gediend met het inschakelen van ambtenaren voor de beantwoording van Prummels vragen. Als dat de redenering zou zijn, dan zou de beantwoording geheel achterwege moeten blijven en kan wethouder Dekker zich de kosten van de koffie ook besparen. Hoe dan ook, het gaat niet aan geprivilegieerde informatieposities te verschaffen. Het college (en de ambtelijke dienst) kan maar beter door de zure appel heen bijten: de verkiezingen zijn over minder dan een maand.

1 Anonymous 05/02/2010 om 09:40

Ja, dit is een bekend fenomeen. In Amsterdam speelde het een jaar of vijf geleden ook. Daar waren toen vader en zoon Henk Bakker actief. Die lustten ook wel pap van het stellen van schriftelijke vragen. Burgemeester Cohen nodigde ze uit om daar eens over te komen praten. Uiteraard werd thee geserveerd. De boodschap was helder: kan het niet wat minder?

Gelukkig vond de raad dat de burgemeester zich niet had te bemoeien met hoeveelheden schriftelijke vragen. Niet klagen, maar antwoorden! Cohen bond in.

2 PK 05/02/2010 om 14:02

Zo heb ik ooit de gemeente Haarlem nog schriftelijke vragen gesteld over hde termijn bij het beantwoorden van schriftelijke vragen. Deze vragen werden zowaar binnen de termijn beantwoord!

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/Easyk/downdoc.asp?Item=15&format=1146&uid=350229279

Vorige post:

Volgende post: