Interessanter dan de Bulgaren zijn de sponsoren achter de schermen van de affaire-Weekers

door SvdL op 08/05/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Interessanter dan de Bulgaren zijn de sponsoren achter de schermen van de affaire-Weekers

Geen politiek schandaal kan zonder sponsoren en opponenten. Sponsoren doen er alles aan om (achter de schermen)  het momentum van een schandaal te voeden waardoor het blijft rollen. Opponenten doen het tegenovergestelde. En zo ontstaat een bloedige strijd om de dominante betekenis van de ‘feiten’ en in de slipstream van dit gevecht een schandaal. Een politiek schandaal in the making is politiek bedrijven met andere middelen. En niet iedereen, blijkt maar weer, is daar even bedreven in.

In dit mijnenveld van voor- en tegenstanders – dat overigens niet wezenlijk afwijkt van de dagelijkse gang van zaken, maar nu met dreigende politiek en institutionele consequenties – zit Weekers nu gevangen. Er zijn vele sponsoren die het vuur blijven opstoken (denk aan zijn eigen ambtenaren die, met een verkiezing in eigen gelederen, niet schromen om op televisie eens flink vaan leer te trekken tegen hun broodheer). Anderzijds zijn er nauwelijks opponenten die hem publiekelijk een helpende hand toesteken. Interessanter dan de Bulgaren die hun levensonderhoud keurig kregen overgemaakt, zijn de mensen achter de schermen die er tabak van hadden en ondanks de staatssecretaris wilden optreden. Uit het feitenrelaas, dat ik maar even heel kort doorloop, zijn er mogelijk een aantal sponsoren voor het schandaal-Weekers aan te wijzen.

In Weekers feitenrelaas valt op dat Justitie al in december 2011 signalen krijgt dat sprake is van toeslagenfraude door Bulgaren. De zaak leidt tot twee veroordelingen – voor mensenhandel. Parallel aan die veroordeling speurt de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (minister Ascher) in Rotterdam-Rijnmond verder. Men (B/Toeslagen en de FIOD) besluiten een dossier aan te leggen, de Regionale Recherche Dienst Unit Migratie Criminaliteit stellen een rapport over de modus operandi van fraudeurs op. Dit rapport wordt vervolgens in de Regionale Inlichtingen en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam toegelicht en besproken. Je zou kunnen zeggen: er is nu kennis van zaken.

We schrijven 16 mei 2012.

Zo’n beetje alle geïnstitutionaliseerde crimefighters zijn op de hoogte gebracht van fraude met toeslagen. De FIOD krijgt dan ook het dossier (op 21 mei 2012) en besluiten de toeslagenfraude verder te onderzoeken. Dan, in juli 2012 (exacte datum hebben we niet) is het een bestuurlijke drukte van jewelste als het RIEC een toelichting geeft over de koppeling tussen GBA en toeslagenfraude. In de stuurgroep (sic) zitten: Gemeente Rotterdam, het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst/Rijnmond, de FIOD en de Inspectie SZW. Wat op deze bijeenkomst volgt, een half jaar na de eerste signalen van fraude, is overleg gevolgd door presentaties en afstemming.

Pas op 1 april 2013 (bijna een jaar later) krijgt de ambassade van Nederland in Sofia van de gemeente Rotterdam een naar het Nederlands vertaalde synopsis van een Bulgaars televisieprogramma dat onder meer gaat over de toeslagenfraude (de routing van het stuk is op zijn minst opvallend. Waarom leurt een gemeente met de synopsis van een Bulgaars televisieprogramma en, interessanter, bied je dat aan bij de Nederlandse ambassade in Sofia?). Drie weken later, de FIOD heeft ook wat op YouTube gesurft en is wat beeldmateriaal tegengekomen, put Brandpunt uit de Bulgaarse beelden – die hebben ze waarschijnlijk gekregen van de gemeente Rotterdam.

De staatssecretaris, geïnterviewd in de uitzending, heeft net voor het interview gehoord dat de FIOD (al vanaf 21 mei 2012) de fraude onderzoekt. Hij heeft de beelden niet gezien.

Een machtige verzameling sponsoren die hun deel hadden in de opsporing en onderzoek naar de toeslagenfraude. Rijst de vraag wie (en vooral: waarom) dit onderzoek zo lang heeft kunnen rekken? Wie heeft/hebben Weekers zo lang in onwetendheid gehouden als zoveel diensten en overheden zo vaak op zo’n specifiek dossier als toeslagenfraude zoveel kennis hebben gedeeld? Of: wie heeft er belang bij om deze gang van zaken (je hoeft immers niet alle fraudes te kennen als staatssecretaris) nu plots als zeer problematisch af te schilderen? Vragen die we op basis van Weekers feitenrelaas niet kunnen beantwoorden, maar parallel aan de fraudezaak de affaire kunnen laten ontsporen in een schandaal. Een schandaal is er pas als Weekers aftreedt en/of hervormingen van het toeslagensysteem worden doorgevoerd.

Sebastiaan van der Lubben

1 W. van den Hagemot 08/05/2013 om 17:22

Ik vind hier de volgende vragen boeiend:

1. Waarom Weekers? Waarom blijft het stil rondom de politiek verantwoordelijke? Is de Minister ontslagen van zijn directe relatie tot Weekers, en de Kamer ermee opgezadeld? Heeft de Minister reeds zijn blikveld en verantwoordelijkheid meer afgestemd op hogere staatsrechtelijke sferen?

2. Waarom wordt steeds gesproken over “financiële” fraude? Elke Oost-en Zuid-Europeaan die zich met zijn boeltje begeeft naar Nederland, maakt per moment van arriveren en melden in het bevolkingsregister, aanspraak op Nederlandse toeslagen, kinderbijslag en zorg. Indien hij slechts oorsprongland-inkomsten heeft, wordt hij ook ontslagen van ziektekostenbijdragen. Maar natuurlijk krijgt hij wel gratis het basispakket. Dat is allemaal keurig Europees geregeld. De fraude is dus veeleer dat die betreffende Oost- en Zuid-Europeanen het zelfs niet eens meer nodig vinden om de schijn op te houden dat ze naar Nederland komen.

Aan de ‘ financiële’ fraude wordt dus eenvoudig ontkomen door daadwerkelijk naar Nederland te komen. Is dat een vreselijk lot voor die miljoenen kanslozen in Roemenië en die miljoenen werklozen in Spanje en Portugal?

Vraag maar aan Duitsland. Daar is het niet zo makkelijk om te volstaan met een formeel bezoekje te brengen aan de gemeente en de ING. Met als gevolg (causaliteit neem ik aan) in 2012 meer dan een miljoen Europese immigranten.

Is dit allemaal onverwacht? Natuurlijk niet. Zo logisch als wat. Het hangt m.i. meer samen met bekendwording van de regels en handige jongens die daar inspringen om grotere massa’s te gaan bijstaan. Het was bij voorbaat bekend en ingeschat. Ik citeer:

21-11-2011 TWV-plicht Roemenen en Bulgaren van kracht tot 1 januari 2014
Het kabinet is voornemens om tot 1 januari 2014 gebruik te maken van de mogelijkheid om overgangsmaatregelen toe te passen op Bulgaren en Roemenen. Dit schreef minister Kamp in een brief van 18 november 2011 aan de Tweede Kamer (ve11002893).

Uit ramingen van het CPB (ve11002378) blijkt dat de arbeidsmigratie uit Bulgarije en Roemenië toeneemt als Nederland per 1 januari 2012 de grenzen zou openen voor werknemers uit deze landen. Nederland is op dit moment niet klaar voor het ontvangen van nog meer arbeidsmigranten uit EU-lidstaten. De combinatie van een verder oplopende werkloosheid, vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt, verdringing van het onbenutte arbeidspotentieel in Nederland en de nog niet opgeloste problemen met onder andere malafide uitzendbureaus kunnen leiden tot een ernstige verstoring van de arbeidsmarkt, aldus Kamp.

Daarnaast wijst de Europese Commissie er in een rapport van 11 november 2011 (ve11002904) op dat de effecten van arbeidsmigratie uit Roemenië en Bulgarije op de arbeidsmarkt van EU-lidstaten over het algemeen klein zijn gebleken, en dat de ervaringen met de uitbreiding van de EU in 2004 laten zien, dat een beperking van het vrij verkeer, een stijging van illegale arbeid als bijwerking kan hebben. In de recente studie ‘Arbeidsmigratie in vieren’ (ve11002905) wordt eveneens op dit gevaar gewezen. De bevindingen van de Europese commissie hebben het kabinet echter niet anders doen besluiten.

In een reactie op de eindrapportage van de commissie LURA geeft het kabinet aan dit rapport grotendeels als een ondersteuning van het ingezette beleid te beschouwen. Wel meent het kabinet dat de commissie LURA “onvoldoende onderkent dat migranten steeds vaker een beroep gaan doen op sociale voorzieningen.” {!!!}
Einde citaat.

Zie je het begin en de laatste zin? Het staat er gewoon: het Kabinet weet 1) dat er een probleem is met immigratie als er geen beperkingen gelden, en meer specifiek: terwijl de instanties nog met tunnelgeviseerd automatisme spreken in termen van arbeidsmigratie, ziet het kabinet nadrukkelijk het risico 2) dat de sociale voorzieningen (kinderbijslag/toeslagen) niet afgeschermd zijn. Elke zieke en gebrekkige en arme Europeaan die naar Nederland (of Duitsland) verhuist, wordt aangevuld tot het niveau van hier. Viva Eutopia !

Help mij nu eens. Wat zie ik hier over het hoofd?

2 Super De Boer 08/05/2013 om 22:32

@ W. van den Hagemot

Helemaal niets, me dunkt. Het politieke lot van Weekers vind ik dan ook volstrekt oninteressant. Belangrijker lijkt me de vraag of we het weglekken van honderden miljoenen euro’s per jaar willen blijven tolereren, en wellicht ook nog de Kroaten van allerlei toeslagen willen gaan voorzien. Gek genoeg gaat de discussie nauwelijks over het systeem en vooral over Weekers. Dat lijkt me veelzeggend. Nederland gaat op den duur ten onder aan een gebrek aan handhaving (in de meest brede zin des woords) en het onvermogen om ‘nee’ of ‘genoeg is genoeg’ te zeggen.

8) Er zijn met andere woorden ook van die momenten waarop wat Wilders en De Telegraaf beweren gewoon waar is.

Vorige post:

Volgende post: