Irak-notulen

door GB op 10/07/2009

in Rechtspraak

Het Wob-verzoek van RTL om de notulen van de ministerraad rondom de Irak-oorlog openbaar te krijgen, is door de rechtbank Amsterdam afgewezen. De rechtbank had de stukken ingezien en was het met Algemene Zaken eens dat de documenten ‘overwegend persoonlijke beleidsopvattingen bevatten’.

RTL had echter nog een bijzonder argument aangevoerd, namelijk dat de ministers zelf bestuursorganen zijn. En dus geen persoonlijke opvattingen hebben, slechts ministeriële. In de ministerraad zit eigenlijk een verzameling bestuursorganen. De rechtbank draait hieronder weg met deze bezwering: ‘De Wob kent niet het begrip bestuursopvatting zoals door eiseres gehanteerd. Dat een minister ook een bestuursorgaan is en als bestuursorgaan een standpunt kan innemen, maakt niet dat opvattingen van een minister tijdens de beraadslaging in de ministerraad en in notities die aan die beraadslagingen ten grondslag liggen geen persoonlijke beleidsopvattingen in de zin van de Wob zijn.’

Toch een mooi gevonden argument, waar de rechtbank wel erg makkelijk bij wegblijft. Het doet een beetje denken aan het gedoe met minister Nawijn en zijn standpunt – als mens – over de doodstraf.

Vorige post:

Volgende post: