Jaaroverzicht Koninklijk Huis

door GB op 17/05/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Jaaroverzicht Koninklijk Huis

Het Nederlandse staatsrecht kent een nieuw fenomeen: een jaaroverzicht Koninklijk Huis. Naast een overzicht van de euro’s die de Oranjes per jaar verstoken, moet een overzicht komen van wat ze voor die euro’s ‘geleverd’ hebben. Ondanks een formele brief van de minister-president, waarin hij het product aanbiedt aan de Staten-Generaal, wordt het geheel toch vrij ‘koninklijk‘ gecommuniceerd. Het voorwoord is ondertekend door de Grootmeester van het Huis van Hare Majesteit de Koningin. De Koning moet zijn huis sinds Greet Hofmans weliswaar ‘met inachtneming van het openbaar belang inrichten’ (artikel 41 Grondwet), maar desondanks blijft het een van de weinige eilanden van pure koninklijke invloed. Beatrix bepaalt bij zelfstandig gegeven Koninklijke Beschikking wie de tuin mag komen aanharken. Het is kennelijk vanuit dit intieme eiland, waarvan tot nu toe eigenlijk alleen de Kersttoespraak kwam, dat nu over het eigen functioneren gecommuniceerd wordt. Anders gezegd: het lijkt erop alsof het hof de verdediging van zijn eigen relevantie meer in eigen hand wil nemen en niet meer alleen wil schuilen achter de staatsrechtelijk verantwoordelijke rug van de minister-president.

Wie door de tekst heen vlooit vindt een paar opmerkelijke zaken. Zo wordt Pieter van Vollenhoven niet als ‘prof. mr.’ of als ‘professor meester’ aangeduid, maar als ‘professor mr.’ In een document waarvan vermoed kan worden dat elk woord gewogen is en elke keuze zal moeten bijdragen een het creëren van het gewenste beeld, mag daaraan betekenis worden gehecht. Welke, dat weet ik ook niet.

Bij beelden van Alexander die dijkverzwaringen inspecteert, Maxima die arbeidsparticipatie van vrouwen aanmoedigt, Beatrix die vanachter een groot pak tissues met haar staf vergadert en de prinsesjes in wiens geheugen – aldus de tekst – de diskwalificatie van Sven Kramer gegrift staat, is wel duidelijk wat er moet worden gecommuniceerd: dag in dag uit zijn de Oranjes in touw voor het algemeen belang.

Op dit blog zijn we natuurlijk op zoek naar het serieuze staatsrechtelijke werk. Dat komt zeker aan bod. Zo valt er te lezen dat de verzoeken om een verblijfsvergunning die naar het Paleis worden gestuurd uiteindelijk ‘in verband met de ministeriële verantwoordelijkheid’ op het bureau van de minister belanden. Beatrix laat zich wel bijpraten over de reactie van de minister. Een brief aan de majesteit heeft dus wel degelijk zin: je bereikt ermee dat de majesteit meekijkt. Dat is niet niks, want Beatrix heeft schriftjes van waaruit ze ministers overhoort.

Het Jaaroverzicht maakt melding van de 500 wetten en 3.000 AMvB´s die in 2010 door Beatrix persoonlijk zijn ondertekend en de 47 beëdigingen die in haar handen hebben plaatsgevonden. Wie wil kan nog betekenis toekennen aan het expliciete vermelden van de uitreiking van de Four Freedoms Award aan het EHRM, waar het vorige kabinet de Koningin voor liet uitrukken. En er is een kabinet geformeerd, in 2010. Daarover schrijft het verslag:

Als na verkiezingen blijkt dat de Tweede Kamer geen debat wil voeren om richting te geven aan de kabinetsformatie, begint de Koningin met het consulteren van haar vaste adviseurs. Dit zijn de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en de vice-president van de Raad van State. Daarna worden de fractievoorzitters van alle partijen in de Tweede Kamer één voor één uitgenodigd voor een gesprek op Paleis Noordeinde. De consultaties zijn bedoeld om de Koningin te adviseren over de mogelijkheden voor de vorming van een kabinet en over de benoeming van een (in)formateur. Op basis van de consultaties benoemt de Koningin meestal één of twee informateurs.

Waarmee de Koningin – volgens mij terecht – maar weer eens wil aangeven dat zij ieder initiatief dat de Tweede Kamer zal willen respecteren. Als het er in ieder geval is.

Wel vraag ik mij af hoe Beatrix vaststelt of er behoefte bestaat aan een debat. Tjeenk Willink heeft net heel Nederland uitgelegd dat de majesteit niet met een blocnote naar Politiek24.nl zit te kijken om haar handelen op af te stemmen. Dus wie vertelt haar dat de Tweede Kamer niet wil debatteren, zonder dat de Voorzitter van de Tweede Kamer is langs geweest?

Wie verder nog op zoek is naar staatsrechtelijk relevante informatie, zal het moeten doen met de mededeling dat de Koningin allerhande gezagsdragers met enige regelmaat ontvangt ‘om op de hoogte te blijven van de beleidsvoornemens’ en dat Rutte over het mobiele nummer van Maxima beschikt.

Hij wel.

Vorige post:

Volgende post: