Jit Peters in EenVandaag

door GB op 10/11/2009

in Varia

Prof. Peters, medewerker van dit blog, liet in EenVandaag zijn licht schijnen over het Kabinet van de Koningin, de Ombudsman en Balkenende.

sitestat

UPDATE: hier zou later een evaluatie en samenvatting komen. Maar in de reacties is alles eigenlijk al gezegd. EenVandaag zou het met ronkende muziek op de achtergrond zo formuleren: ‘Lees daar hoe de onzin van Vleugels ontmaskerd wordt, en hoe hij zelf onbehoorlijk handelt.’

1 Ans Hengels 10/11/2009 om 21:39

Nu kan ik een heel eind meegaan met het commentaar van de beide deskundigen, zeker met betrekking tot hun opmerking dat dit een domme actie van Balkenende is, maar de constitutioneelrechtelijke analyse van 'staatsrechtdeskundige' Vleugels behoeft toch wel enige tegenspraak.

In de motie-Kalsbeek (TK 28811, nr. 6) wordt helemaal niet gezegd dat het Kabinet der Koningin behandeld moet worden als ware het een bestuursorgaan. Wel wordt de regering verzocht "al het nodige te doen opdat de ministeriële verantwoordelijkheid voor het Kabinet der Koningin ten volle tot gelding kan worden gebracht". Dat is niet hetzelfde als wat Vleugels stelt. En zelfs als de Tweede Kamer een motie van de strekking-Vleugels heeft aangenomen, wat dan nog? Een motie kan de Wet nationele ombudsman niet wijzigen. Dat is elementair staatsrecht. "Daarmee valt het onder de bevoegdheid van de ombudsman" lijkt mij een loze conclusie. Tegen het einde merkt Vleugels nog op dat Balkenende ontkent dat het Kabinet der Koningin tot de constitutie behoort. Ja hoor…

Aan prof. Peters (hij schijnt actief te zijn op deze blog) zou ik willen vragen of mensen die benepen en formalistisch zijn, daarmee staatsrechtelijk onjuist handelen.

2 MN 10/11/2009 om 21:57

Eens met Hengels, vooral als het gaat om de kritiek op de staatsrechtelijke analyses van Vleugels. Ook Peters kiest een wat rare, althans niet per se staatsrechtelijke invalshoek. Ik denk dat Hengels daar op doelt. In politieke zin mag de actie van de MP misschien wat onverstandig zijn, maar juridisch lijkt me dit een heel verdedigbare uitleg. Peters' claim dat de No er is om "de bureaucratie" te doorbreken, lijkt me eerder wishful thinking dan een correcte lezing van de Wet op de No en de betreffende passages in de Awb.

3 ROVE 10/11/2009 om 23:10

"De No is er om bureaucratie te doorbreken."

Als dat een valide argument zou zijn, valt er nog wel een wereld te winnen. Maar laten we het positief bekijken: hoewel een zwaluw nog geen zomer maakt, zou het zomaar kunnen zijn dat hier op deze blog de toon is gezet voor een doorbraak van formaat.

Het kan daarom m.i. niet lang meer duren voordat (bijvoorbeeld) een rechter een te laat ingediend beroepschrift toch ontvankelijk verklaart, omdat 'een rechter nu eenmaal tot doel heeft de rechtmatigheid van besluiten te toetsen'. Amtshalve getoetst dus.

Er steekt in dat geval wel een frisse wind op; juist om deze reden vrees ik dat de ramen bij de Afdeling voorlopig wel even gesloten zullen blijven totdat deze storm (al dan niet in een glaasje water) weer is geluwd.

Rove (niet Karl)

4 Anonymous 11/11/2009 om 08:05

Hulde voor de kast met boeken op de achtergrond: 'onze Jit' als echte televisiedeskundige!

5 Henk 11/11/2009 om 10:12

Ongelooflijk: die Vleugels zit als 'staatsrechtdeskundige' te verkondigen dat de wet bij motie kan worden veranderd en gebruikt dan zijn gelijk om een lage persoonlijke aanval op de premier uit te voeren. Onbehoorlijk, zou de Ombudsman zeggen.

Waarom EenVandaag niet gewoon aangeeft dat Balkenende in de brief die zij zelf hebben alle gestelde vragen beantwoordt, is eveneens onnavolgbaar. Kennelijk niet passend in de strategie om de boel zo groot mogelijk op te blazen.

Je kunt je afvragen of het verstandig is om aan de ombudsman zo'n brief te sturen. Maar inhoudelijk valt er volgens mij weinig tegen de formele argumenten in de brief van Balkenende in te brengen.

Wil de Ombudsman trouwens zijn status als absolute soeverein die zelf wel uitmaakt waar hij zich mee bezig houdt volhouden, dan zal hij, om geloofwaardig te blijven, tenminste een onderzoek moeten instellen naar het lekken van de stukken. Het lijkt alsof er een ontvangststempel opstaat. Dust het komt uit zijn toko. We horen wel, wie er zich onbehoorlijk heeft gedragen.

Vorige post:

Volgende post: