Judicium rusticorum

door GB op 14/12/2009

in Rechtspraak

Het viel te verwachten dat de Tweede Kamer over het Hof van Discipline heen zou klappen. Dat had namelijk ruim baan gegeven aan de zelfinterpretatie van de gelovige. Anders gezegd: als Enait zelf vindt dat hij van zijn geloof niet mag opstaan voor een rechter, dan geldt dat als zijn geloof. Zolang dan niet kan worden bewezen dat hij de rechter wil beledigen en zolang ook niet gezegd kan worden dat het opstaan voor de rechter een heel harde regel is, kan hij er dus mee wegkomen. Maar de Tweede Kamer schijnt het nu allemaal bij wet te willen vastleggen. Volgens mij wilde Verdonk fatsoensregels ook al codificeren. We zullen zien.

Er speelt echter meer. Enait had ook geeist dat hij als handenschudweigeraar bij de Sociale Dienst in Rotterdam mocht werken. Die had hem afgewezen, omdat een client van de Sociale Dienst in Nederland mag verwachten dat hij een hand kan geven, naast normale sociale vaardigheden die Enait in mediaoptredens niet bewijst te bezitten. De Rechtbank Rotterdam was dat met de gemeente eens. Bij Knevel en Van den Brink sloeg Enait een hoop onbegrijpelijke taal uit, waaronder de kwalificatie ‘judicium rusticorum’, zelf vertaald met: ‘boerenvonnis’. Duidelijk bedoeld als een belediging. Het Hof van Discipline struikelde er verder niet over, maar ik vraag me al een tijdje af of dat wel een scheldwoord is, en waar dat dan vandaan komt. Ik houd me aanbevolen voor een echt deskundige bijdrage. Voor collega-leken zal ik vast weergeven wat op internet is te vinden.

Dommering stelde: ‘een lekenvonnis waarbij de rechter zijn oor naar de opvattingen van de lokale gemeenschap laat hangen.’ Verder zoeken leverde een uiteenzetting op die het ‘judicium rusticorum’ in het zeerecht plaatste. Er schijnt in dat er in de Middeleeuwen een toerekenings-regel mee werd aangeduid die ook bekend staat als ‘the rule of division of damages’ of de ‘moiety rule’. ‘Judicium rusticorum’ wordt terug-gedateerd tot 1616, en opgevat als een afgeleide van ‘rusticum judicium’. Die term (vertaald met ‘rude judgment’) verwijst naar een regel waarbij de schade van een botsing op zee gewoon gehalveerd wordt, zonder verder naar de oorzaken of de schuld te kijken. De eerste codificaties van die regel voor het zeerecht zijn in de 13e eeuw al te vinden. Begrijp ik het goed, dan is het een vorm van risico-aansprakelijkheid. De regels van de Hoge Raad over aansprakelijkheid in het verkeer zouden zich wellicht kwalificeren als ‘Judicium rusticorum’

Niet echt een belediging dus. Maar daar overtuigen we Enait niet mee. Voor hem daarom een meer gezaghebbende bron: ‘Wanneer iemands stier de stier van een ander zodanig stoot dat die sterft, moet de levende stier verkocht worden en de opbrengst ervan gedeeld. Ook het dode dier moet verdeeld worden. ‘ (Exodus 21:35)

1 SV 14/12/2009 om 23:39

Prachtig!

2 JAdB 15/12/2009 om 10:21

Lees eens de pleitnotitie die Enait maakte in het kader van een wrakingsverzoek.

http://www.advocatie.nl/doc/TekstvdpleitnotamrEnait.pdf

De man heeft drie pagina's nodig voor iets dat je met hetzelfde gemak in een alinea verwoordt.

Afwachten of hij zijn stageverklaring krijgt.

3 Henk 15/12/2009 om 12:06

Onder 13 stelt hij dat hij een soort neutrale niet als persoon te herkennen figuur is in de zittingszaal, en verwijst hij naar de toga als uitdrukking daarvan…

4 Gary Avercamp 15/12/2009 om 13:56

Met deze overwinning op zak mag mr. Enait content zijn. Nu nog een cursus "hoe bijvoeglijke naamwoorden op toepasselijke wijze te gebruiken" en misschien wordt het nog eens wat met hem.

5 FJJ 15/12/2009 om 21:30

Het is weer prachtig om te zien – de soap duurt voort – hoe in dit geval de staatssecretaris van Justitie tracht fatsoen te codificeren.

De verwijzing naar Rita – de soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend – Verdonk lijkt me zeer juist. Deze afgestudeerde sociologe begrijpt namelijk evenmin als de staatssecretaris dat je fatsoen moet doen en niet moet afdwingen.

Voor mijn tijd, maar ik heb wel eens horen vertellen dat in de jaren zestig men ook wel eens bleef zitten. (Schande! Paniek!! Wetgeving!!!)

6 FJJ 15/12/2009 om 21:35

Het gebruik van het woord Fremdkorper op een manier die dat woord eer aandoet onder 9.

Hulde!

Ik moet zeggen Enait verstaat wel de kunsten beeldend te schrijven, de metaforen vliegen je letterlijk om de oren.

7 freight 09/06/2015 om 08:07

Other stores were charging astronomical amounts to ship the items to Spain. This certainly entices
people to purchase, but for things to make sense, the retailers must sell products where the revenue margin far surpasses the shipping price.

The increasing popularity of on line shopping and the convenience of shopping from the comfort of your own home has led to what can be described as a levelling of
the field for the retail sector.

8 android game cheat 28/06/2015 om 23:54

You will have to remove and delete all your residential lots for the strategy to
work and forr you to generate Sim – City money really fast.
In thhe meantime if you have any hints to share or suggestions then pleasze post a comment.
Popcap Games in an American game developer and publisher based in Seattle and founderd in 2000.
Keeping a mean gaming machine clean and dust-free is
no joking matter.

9 phuquoc island city 03/11/2015 om 02:26

The oddly shaped Dinh Cau Rock at the mouth of the Duong Dong River is the symbol of Phu
Quoc and is a sacred, holy place. Scientists report the occurrence of macaques Macaca sp.
Created over millions of years, tectonic forces slowly thrust the limestone above the water-line.

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: