Justice Roberts slaat terug

door GB op 10/03/2010

in Buitenland

In zijn State of the Union haalde Obama uit naar het Supreme Court vanwege hun uitspraak over campagnefinanciering. De aanwezige rechters zaten er vervolgens wat verloren bij, toen er om hen heen uitbundig geklapt werd. Alleen Alito houdt zich niet in en noemt de kritiek ‘completely untrue’.

De Chief Justice John Roberts voegt zich nu bij deze verontwaardiging. Men mag best kritiek hebben op het Supreme Court en zijn beslissingen, maar ‘there is the issue of the setting, the circumstances and the decorum. The image of having the members of one branch of government standing up, literally surrounding the Supreme Court, cheering and hollering while the court – according the requirements of protocol – has to sit there expressionless, I think is very troubling.’ Kortom: ‘Obama degenerated [the State of the Union] into a political pep rally’ en daar heeft hij geen zin in.

Conform de voorspelling van Tocqueville dat in Amerika conflicten vrijwel altijd vroeg of laat tot juridische conflicten worden herleid, levert Eugene Volokh op zijn blog The Volokh Conspiracy meteen een grondwettelijk argument. In de Grondwet staat dat de president ‘shall from time to time give to the Congress Information of the State of the Union.’ To the Congress. Rechters hebben er dus weinig te zoeken.

Vorige post:

Volgende post: