Kabinet Rutte I: Haagse (mannelijke) kwaliteit

door PB op 11/10/2010

in Grondrechten, Haagse vierkante kilometer

Het is duidelijk dat er een andere wind gaat waaien in Den Haag. Voor sommigen betekent dit dat ze de wind niet meer in de rug hebben als het gaat om de benoeming op topposities in politieke en maatschappelijke organisaties.  Iedereen herinnert zich misschien nog wel de ruzies die Guusje ter Horst als minister van BZK uitvocht met de politietop om maar meer vrouwen en allochtonen in de top van het korps te krijgen. Deze ruzies zijn de komende tijd voorbij. Het kabinet Rutte I is volgens de Volkskrant het kabinet van de “bewezen Haagse kwaliteit”, en dat staat in dit geval blijkbaar gelijk aan “het kabinet van de Nederlandse man”. 

Dit heeft vele vrouwen verontrust. Jorritsma, Kroes, Maij-weggen, en natuurlijk Dresselhuys, waren  in de media te horen  over het geslacht van het huidige kabinet. Van de 12 ministers zijn er waarschijnlijk drie vrouw (Bijsterveld, Schultz en Schippers). Van de 8  staatsecretarissen is er tot nu toe geen een vrouw. En er is geen enkele “nieuwe Nederlander” bij. Met betrekking tot homoseksualiteit is mij niets bekend.

Het kabinet van Haagse kwaliteit let dus niet op geslacht of afkomst. Daarmee is de regel van positieve discriminatie van vrouwen en allochtonen bij de benoeming van topposities verdwenen. De dwingende regel dat 30 % van de topposities  in het bedrijfsleven vrouw moet zijn, zal onder dit kabinet dan ook nooit van de grond komen. Daarmee is een onderdeel van het regeerakkoord reeds uitgevoerd: “Het kabinet beëindigt het diversiteits/voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische herkomst. Selectie moet plaatsvinden op basis van kwaliteit (p. 26, onder integratie).” En in het kader van de kabinetsposten is dat Haagse Kwaliteit.

Is dit te betreuren? Nee, topposities moeten worden verkregen op grond van de kwaliteit van de persoon en zijn of haar individuele prestaties, niet op grond van een recht dat een persoon heeft op basis van zijn of haar geslacht of afkomst. Evenredige vertegenwoordiging van groepen past misschien in de kamer, niet in het kabinet. En dat het bedrijfsleven en andere organisaties vrij blijven van deze overheidsdwang is mijns inziens al helemaal toe te juichen. Maar een ding mag duidelijk zijn. De wind waait misschien niet meer in de rug, maar hij zal niet tegen waaien.

1 T 11/10/2010 om 20:48

Ik zie niet helemaal wat de auteur van de column meent te zeggen. Op welke wijze is is het van belang of het geslacht van de aanstaande bewindslieden een doorslaggevende factor is geweest – me dunkt in dit geval: niet – maar op welke wijze zou dat eventueel zo moeten zijn?

Mijns inziens is de keuze voor de ‘beste’ kandidaat in welk geval dan ook de juiste.

2 EB 11/10/2010 om 22:11

Het is in zoverre van belang dat er in Nederland en Europa ook geluiden klinken van mensen die menen dat er een quotum moet komen voor het aantal vrouwen in topfuncties. Dat is bijvoorbeeld een standpunt van de FNV en van Neelie Kroes op vragen vanuit het Europees Parlement. De discussie zelf is niet nieuw. In 2008 is hij uitgebreid gevoerd en nu doen we hem nog ‘ns dunnetjes over. En mèt een quotum, kun je wel degelijk gevraagd worden voor een topfunctie (mede) vanwege je geslacht.

3 Nelis Kroes 11/10/2010 om 22:39

Inderdaad, het is de bewezen kwaliteit die telt. Wanneer een zelfverklaard slapend lid van de EK-commissie BuZa beschikbaar blijkt te zijn als minister van Buitenlandse Zaken, dan kun je daar toch moeilijk omheen? En wat is nu een betere leerschool voor een minister van Immigratie en Integratie dan het burgemeesterschap van Maastricht met al die Duitse en Vlaamse studenten? En iedereen wéét dat alleen journalisten wat afweten van Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Dat geldt ook voor Defensie trouwens. Zeg nou eerlijk, als zoveel kwaliteit zomaar voor het oprapen ligt, zou u dan nog achter het aanrecht gaan zoeken om het quotum te halen?

4 T 11/10/2010 om 22:51

Nelis Kroes, kan niet anders zeggen dan dat ik behoorlijk heb gegniffeld bij je reactie. Er zijn natuurlijk vragen te stellen bij de samenstelling van de nieuwe bewindsploeg. De vrijheid om de kwaliteiten van de kandidaten te beoordelen ligt echter gewoon bij de nieuwe regering.

Mijn vraag was algemener: waarom zou geslacht überhaupt een rol moeten spelen? Is de beste kandidaat niet gewoon de juiste?

5 PB 12/10/2010 om 08:25

Kwaliteit is in dit kader inderdaad een erg rekbaar begrip…. Misschien houdt kwaliteit in dit geval ook in, hoe kan ik het CDA tevreden houden? Kan de minister omgaan met wisselende meerderheden in het parlement? Kan de minister omgaan met een PVV? Ik denk dat dhr. Rutte dus vooral politieke mastodonten heeft gekozen om controle te krijgen over de situatie. Dat zijn in dit geval voornamelijk mannen.

6 PJK 12/10/2010 om 11:18

PB stelt dat topposities moeten worden verkregen op grond van individuele prestaties en niet op grond van een recht dat een persoon op grond van geslacht of afkomst toekomt. Dit impliceert dus dat er volgens PB dus onvoldoende gekwalificeerde vrouwen zijn, anders hadden ze immers van zelf wel in het kabinet gezeten. Ik geloof hier helemaal niets van. Ten eerst geloof ik er niets van dat er slechts drie vrouwen geschikt zijn voor een positie als minister of staatssecretaris. Ten tweede geloof ik er niets van dat, als het aanbod ‘topvrouwen’ maar groot genoeg is, de ministerploeg in de toekomst automatisch uit meer vrouwen zal bestaan. Overal in de maatschappij zie je vrouwen en allochtonen die niet aan de bak komen op topplekken. En dat is niet omdat ze niet goed genoeg zijn. Dat komt doordat de top van de private en publieke sector voor het overgrote deel uit hetzelfde soort licht kalende 60ers met een buikje bestaat. Ik geloof niet dat deze groep per se expres de toppossities binnen de eigen groep verdeelt. Ik denk dat het voor deze groep een automatisme is (zoals dat net zo op gaat voor andere sociale groepen) om bij een vacante plek eerst aan een ‘vrindje’ te denken. Als gevolg daarvan geloof ik niet dat de arbeidsparticipatie van vrouwen aan de top vanzelf zal toenemen. Ik ben geen fan van quota, maar soms heb je een breekijzer nodig om een vastgeroest systeem open te breken. Een mannenquotum voor het kabinet is niet nodig als Rutte de ballen had gehad om te zeggen: “leuk, dat je slapend lid van de EK BuZa cie. bent maar ik heb hier 10 vrouwen die evengoed gekwalificeerd zijn als jij, dus daar geef ik nu eens de voorkeur aan”. Dat zou naast de vrouwenemancipatie nog een aantal doelen dienen: bedrijven en overheden, met een substantieel aantal vrouwen in de top blijken keer op keer meer winst te maken en bovendien stabieler (!!) te zijn. Daarnaast zou het (ook voor mannen!) een goede ontwikkeling zijn als de deeltijdcultuur bevorderd wordt in de top van de publieke sector. Altijd maar 100 uur per week werken is ongezond en komt de kwaliteit van het geleverde werk niet ten goede!

7 Gary Avercamp 12/10/2010 om 15:07

“De wind waait misschien niet meer in de rug, maar hij zal niet tegen waaien.”

Van opzij dan?

Wat bedoelt de auteur hier eigenlijk mee?

8 PB 12/10/2010 om 15:57

PJK, ik vind het zeer gefundeerde kritiek. Ik zou willen dat mensen er zelf bij nadenken of ze vrouwen minder kans geven in hun gedachten. Maar het gaat erom of het aantal vrouwen een doel op zichzelf moet zijn. Mijns inziens niet.

Gary, met de wind tegen waaien bedoel ik dat vrouwen niet expliciet worden tegengewerkt. Hoe de wind opzij waait, moet ik even over nadenken.

9 GB 12/10/2010 om 18:27

Welke kwaliteit heeft er dan een rol gespeeld? Ik zie – wat het CDA betreft – vooral de kwaliteit om de tegenspraak te elimineren.

Hans Hillen: sloopkogel in de media
Piet-Hein Donner: Ab Klink een verklaring voor de neus houden die je dan ’s avonds op TV in strijd met de Grondwet noemt. Zie ook ‘bemiddeling’, maar dan wel door de dissidenten één voor één op zijn ministerie te ontbieden.
Henk Bleker: boel in de partij bij elkaar geprobeerd te houden. Shit opgevangen in de media. Ab Klink op het partijbureau ontbieden met het oog op de ‘ontslagprocedure’
Jan-Kees de Jager: op het congres urenlang het akkoord tot technische details teruggebracht.
Gerd Leers: op het congres en in de media zijn gezag ingezet.
Joop Atsma: lid van het fractiebestuur, wat meegewerkt heeft het wegwerken van Ab Klink.

Zo blijkt maar weer dat ‘de beste kandidaat op de beste plek’ langs vele wegen vertroebeld wordt.

10 MD 12/10/2010 om 19:14

Hear, hear!

11 PB 12/10/2010 om 19:26

Echte Haagse kwaliteiten zou ik zeggen! Voor de VVD geldt niks minder.
Rosenthal: Heeft de formatie van het kabinet mogelijk gemaakt door te concluderen dat een meerderheidskabinet PVV-CDA-VVD niet mogelijk was.
Opstelten: Is een VVD politicus die in Rotterdam veel ervaring heeft opgedaan met LR en smeder van de coalitieakkoorden
Schippers: tja die was altijd in beeld een beetje achter Rutte
Schultz: een oude bondgenoot

12 JU 13/10/2010 om 10:30

@GB
Bij het lezen van je rijtje kon ik het niet helpen dat mij één opvallende afwezige naam opviel. Coskun “ik heb er als moslim toch ook geen probleem mee” Cörüz. Je zou toch zeggen dat een staatssecretariaat een aardige beloning zou zijn voor zijn ‘uitgestoken nek’ op het congres. Mocht dat soms niet van Wilders? Of bezat ook hij de vereiste kwaliteiten niet? Zo’n politiek talent is hij per slot van rekening ook weer niet, zoals daar is, een Frans Weekers of een Paul de Krom. En hij beschikt natuurlijk ook niet over de ruime Haagse ervaring van een Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner. Om nog maar te zwijgen van de erudiete welsprekendheid van een Fred “Vaste boekenprijs? Ben ik voor, wie won ‘m ’t laatst?” Teeven…

13 GB 13/10/2010 om 10:35

Inderdaad. Waar is Coskun? Die heeft pas echt risico genomen. Zochten ze niet ook een nieuwe vice-president van de Raad van State? Dan hoeft hij ook niet meer terug naar zijn kiezers straks…

14 PB 13/10/2010 om 11:13

Dubbel paspoort?

15 PJK 13/10/2010 om 11:16

@GB:

mooie analyse!

16 JU 13/10/2010 om 14:16

Geen flauw idee of Cörüz meerdere paspoorten heeft. Maar als dat de reden zou zijn, dan is het toch wel wat merkwaardig dat het voor het CDA kennelijk niet problematisch was hem op de kieslijst te plaatsen. Of kennen Kamerleden geen loyaliteitsconflicten?

17 Yoeri Roosendaal 13/10/2010 om 20:12

Wellicht dat Wilders bezwaren had tegen een staatssecretaris met een dubbel paspoort en een islamitische achtergrond? We weten inmiddels dat de PVV als gedoogpartij wel degelijk invloed had op de keuze van de bewindslieden. Gerd Leers moest zelfs op gesprek bij de Grote Leider. Uiteraard wist het CDA bij de samenstelling van de kieslijst nog niet dat de partij een regering zou vormen met de VVD en afhankelijk zou zijn van gedoogsteun van de PVV. Overigens zou ik het schandalig vinden als het CDA Çörüz buiten het kabinet heeft gehouden om geen problemen met Wilders te krijgen. Maar ja, CDA-principes zijn vandaag de dag vrij goedkoop.

Om terug te komen op het onderwerp ‘vrouwen’: ik zou best willen volhouden dat de samenstelling van dit kabinet zo overloopt van nepotisme en vriendendienstjes dat je er als vrouw nog niet dood gevonden wilt worden. Edith Schippers zal zich nu immers moeten verdedigen tegen aanvallen als zou ze haar ministerschap uitsluitend te danken hebben aan het werk dat ze voor Rutte heeft gedaan.

18 Renee van Aller 14/10/2010 om 10:02

Geen vrouwen en geen minderheden in het nieuwe Nederlandse kabinet
Frits Abrahams vertolkte in zijn column van het NRC van 12 oktober 2010 exact de oorzaak van het geringe aantal vrouwen in het nieuwe Nederlandse kabinet. Jongens onder elkaar. “Bovendien, zeg nou zelf, met de jongens is het zoveel gezelliger. Schuine bakken, bridge, borrel, skiën. We willen toch zo graag een rechts kabinet? Dan moeten we niet overgevoelig worden als de vrouwen overboord gaan. Pim Fortuyn, het grote voorbeeld van menige VVD’er, zette destijds als zelfbenoemd kandidaat-premier van zo’n rechts kabinet al de toon toen hij tegen NOS-verslag-geefster Wouke van Scherrenburg zei: „Mevrouwtje, ga lekker naar huis koken, veel beter.” Waar de mannelijke deskundigen van allochtone afkomst onder invloed van Geert Wilders heen zijn is wel duidelijk. Over vrouwelijke allochtone bewindspersonen behoeven we het helemaal niet te hebben. Ik zie vele deskundige allochtone mannen & vrouwen voor mij maar Mark Rutte duidelijk niet. Die gedachte spreekt ook uit de bijdrage van PR&P.

Het is duidelijk dat Rutte mannen meer kwaliteit toedicht dan vrouwen. Mannen zijn rationeel en besluitvaardig. Vrouwen zijn te emotioneel en te twijfelmoedig. Vrouwen horen achter het aanrecht en hun taak is mannen blij maken. Dat bleek ook uit het onderzoek door Vrij Nederland in de jaren tachtig van de vorige eeuw ‘Mannen over vrouwen’ en ‘Vrouwen over mannen’. De Caraibische variant daarvan verscheen in de Ñapa van de Amigoe van 21 september 1991 onder de titel ‘de vrouw baljurk of bezem?’ van de hand van Renée van Aller. In de praktijk is emancipatie schuim op de koffie. Windowdressing, meer niet. De onderlinge economische verhoudingen zijn nauwelijks veranderd. Wie kan zich Rutte gehuwd voorstellen met net zo’n voortvarende dame als hij zelf is? Dat kan nooit goed gaan. Er kan maar één kapitein op het schip zijn en die is altijd mannelijk.

Licht in de duisternis
Deskundigen van allochtone afkomst hebben géén kans van slagen als bewindspersoon met Geert Wilders in de coulissen, terwijl dat zo’n mooie afleidingsmanoeuvre zo zijn geweest om een streng migratiebeleid in te voeren ten aanzien van niet Westerse immigranten en tegelijkertijd de allochtone bewindspersoon daaraan medeplichtig te maken. Antillianen en Arubanen lijken onder de strenge toelatingsregels te gaan vallen, zeker als zij neiging tot criminaliteit vertonen. Nu de BES-eilanden inmiddels een feit zijn, kunnen deze regels niet meer gelden voor autochtone en tegelijkertijd allochtone inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Zij zijn door het gehele Koninkrijk gevalideerde, maar wel aarzelende ‘pur sang macamba’s contre coeur’ geworden. Dus hier is de basis voorhanden voor een meeslepende strategie van de voormalige Antilliaanse eilanden om de basis van die Nederlandse regeling aan te tasten. Het te maken onderscheid tussen Nederlanders is in strijd met de mensenrechtenverdragen, het Statuut en de Grondwet. Alle kwalitatief onverantwoorde minderheden kunnen thans feitelijk laten zien dat kwaliteit niet aan sekse of kleur gebonden is vóór of achter het aanrecht! Stelt u zich de Nederlandse regering voor als uw eigen aanrecht en alles is mogelijk!

Renée van Aller

Vorige post:

Volgende post: