Kabinet toont leiderschap – roep om sterke man verstomd

door GB op 26/02/2009

in Haagse vierkante kilometer

Per 1 maart zal de ruimtelijke besluitvorming rond energie-infrastructuurprojecten vanaf een bepaalde omvang door de ministers van Economische Zaken en VROM worden geregeld. Dit rijksinpassingsplan is van toepassing op gas- en elektriciteitsconnectoren, windenergieprojecten vanaf 100 MW, overige vormen van duurzame elektriciteitsproductie vanaf 50 MW, conventionele elektriciteitsproductie vanaf 500 MW, een landelijk elektriciteitshoogspanningsnet vanaf 220 kV, een landelijk gastransportnet met een druk vanaf 40 bar, LNG-installaties met een capaciteit vanaf 4 miljard m3, opslag in de ondergrond en opsporing en winning van delfstoffen onder gevoelige gebieden. Daarnaast coördineert het ministerie van EZ de vergunningsprocedures en heeft het doorzettingsmacht als gemeenten weigeren mee te werken aan een milieuvergunning of “verkeerde” besluiten nemen.

Vorige post:

Volgende post: