Kabinet verwerpt advies van Raad van State

door Redactie op 29/09/2009

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Kabinet verwerpt advies van Raad van State

Op 24 september jl. reageerde het kabinet op het advies van de Raad van State inzake aanpassing van artikel 5 lid 2 sub c Awgb, over eisen die instellingen van bijzonder onderwijs aan het personeel mogen stellen.

Gerechtvaardigd
De Raad van State stelt:

“Het stellen van eisen die zien op een of meer van deze andere antidiscriminatiegronden is uitsluitend gerechtvaardigd te achten voor zover deze eisen voldoende kunnen worden herleid tot de godsdienst of levensbeschouwing die de grondslag van de instelling vormt.“

Een van de andere antidiscriminatiegronden dan godsdienst of levensbeschouwing is seksuele geaardheid. Onder seksuele geaardheid valt volgens het Europese Hof van Justitie evenals de Algemene wet gelijke behandeling ook het homoseksueel samenleven. Eisen die daarop zien kunnen worden gerechtvaardigd volgens de Raad.

Te ver
Het kabinet stelt:

“Naar de mening van het kabinet is het gewenst, in de wettekst expliciet tot uitdrukking te brengen dat de vrijheid van de hier bedoelde instellingen niet zo ver gaat, dat met een beroep op uit de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag voortvloeiende criteria discriminatoire eisen gesteld mogen worden die op andere specifieke persoonskenmerken zien.”

Eisen die zien op andere persoonskenmerken dan godsdienst of levensbeschouwing, zoals dus seksuele geaardheid, gaan te ver volgens het kabinet.

Uitgesteld
Het voor 30 september geplande algemene overleg van de Commissie OCW over het advies van de Raad van State en de reactie van het kabinet is uitgesteld. Mogelijk wordt het door de Commissie BZK overgenomen.

Rob Kooijman

Zie ook: http://arbeidsrecht.nl/ar.asp?ArtId=518

Vorige post:

Volgende post: