Kamervragen

door GB op 07/09/2009

in Haagse vierkante kilometer

Nadat Wilders de kant van de SP op bewoog in zijn stellingname over de AOW, neemt de SP het nu op voor Wilders. Minister Van der Laan heeft namelijk laten weten dat hij maar in beperkte mate antwoord geeft op de vragen van Fritsma over de kosten van een allochtoon. Na afloop van de ministerraad heeft Van der Laan laten weten dat ‘politieke redenen’ mede een rol hebben gespeeld. Binnenkort op dit blog meer over de vraag in hoeverre artikel 68 van de Grondwet daar ruimte voor biedt. Als zelfstandige weigeringsgrond gaat-ie het in ieder geval niet halen, maar dat politiek altijd in zekere mate meespeelt lijkt me onvermijdelijk. Zeker wanneer de gevraagde informatie nog actief verzameld moet worden, neemt het kabinet een besluit dat vrijwel altijd mede politiek is. Hoeveel geld mag het bijvoorbeeld kosten, als de Partij voor de Dieren vraagt hoeveel ganzen er jaarlijks exact ons luchtruim invliegen, afgezet tegen de hoeveelheid die er jaarlijks uitvliegt?

In ieder geval heeft de PVV het politieke spel weer op de wagen: het is allemaal schandalig. Ze eisen een ‘onafhankelijk onderzoek’. Maar Wilders gaf eerder niet blijk van een tekort aan informatie op dit punt. (Zie hieronder, vanaf minuut 6:30) Kennelijk moeten we achteraf concluderen dat voor de conclusies die hij hier trok eigenlijk ‘onafhankelijk onderzoek’ nodig was.

Vorige post:

Volgende post: