Kansen voor Halsema IV

door GB op 08/06/2010

in Haagse vierkante kilometer

Bij wijze van peilingen hier de laatste opgepikte inschattingen voor het voorstel Halsema. In de eerste plaats Gerhard van der Schyff, wiens promotie-onderzoek de aandacht van de Staatscourant trok. In een helaas alleen voor betalende leden beschikbaar artikel voorspelt Van der Schyff de stranding van het voorstel. ‘Je verandert geen Grondwet voor een overbodig artikel.’ De kritiek van Van der Schyff en de reacties daarop zijn op het NJBlog overigens wel vrij toegankelijk.

Opvallend is dat de betalende leden door de Staatscourant geconfronteerd worden met de Finnen, die ook geen constitutionele toetsing zouden hebben. Dat is maar zeer ten dele waar. De Finse constitutie stelt in artikel 106: ‘If, in a matter being tried by a court of law, the application of an Act would be in evident conflict with the Constitution, the court of law shall give primacy to the provision in the Constitution.’ Dat is ongeveer wat het voorstel van Halsema ook behelst.

Rooskleuriger was de situatie bij prof. J.B.M. Vranken. Tijdens een nog te publiceren lezing op het congres over de Hoge Raad in 2025 verplaatste hij zich in de tijd en blikte hij terug op de periode 2010-2025. Hij herinnerde aanname van het voorstel Halsema, en de constitutionele dialoog die zich sindsdien ontwikkeld heeft. De Hoge Raad kon immers niet meer louter op het kompas uit Straatsburg varen en moest zich dus ook een eigen mening vormen over grondrechtenbescherming. Het was allemaal nog mooier dan men destijds, bij aaname van voorstel, kon bevroeden. Destijds, in 2013.

Vorige post:

Volgende post: