Kansen voor Halsema?

door GB op 18/05/2010

in Haagse vierkante kilometer

Nu de verkiezingen naderen kunnen we voorzichtig gaan voorspellen wat er met het grondwetsvoorstel-Halsema zal gaan gebeuren. Zolang alleen het CDA in de Tweede Kamer tegen is, moet het mogelijk zijn om daar een twee-derde meerderheid te halen. Al is de steun van de VVD geen uitgemaakte zaak, als ze zich zouden laten overtuigen door hun geestverwanten uit de Eerste Kamer en de rechterlijke macht nog even doorgaat met het royale gebruik van commissierapporten. Ook bij de SGP en de PVV zal het afwachten zijn. De SGP is wellicht even wat minder enthousiast over de rechterlijke macht en als Geert Wilders veroordeeld wordt, zullen we hem ook niet snel de waarde van een constitutionele dialoog tussen rechter en wetgever horen prijzen. Maar toch: in de Tweede Kamer maakt Halsema een goede kans.

Anders ligt dat in de Eerste Kamer. De meerderheid in eerste lezing was daar de kleinst mogelijke, bij PvdA-senatoren ook nog eens deels berustend op het argument dat ze ‘de tweede lezing mogelijk wilden maken’. Onder gelijke omstandigheden zou het voorstel daar sneuvelen. Toch is het de vraag of de omstandigheden wel gelijk zijn. In het verkiezingsprogramma van de PvdA is inmiddels een passage over constitutionele toetsing opgenomen, en ook in de Eerste Kamer zal dat wellicht iets betekenen. Let wel: niets juridisch bindends. Maar als een partij landelijk beleid voor vier jaar formuleert, dan zou het toch merkwaardig zijn wanneer datzelfde beleid – in naam van diezelfde PvdA – in de Senaat door het putje zou worden gespoeld. Verder is het denkbaar dat de Eerste Kamer zich iets gelegen laat liggen aan het feit dat er een ontbinding van de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden, mede met het oog op dit voorstel, en dat de nieuw verkozen kamer zich met twee derde achter het voorstel heeft geschaard. Ook hier: niets bindends. Maar het is wel voorstelbaar in een context waarin het ‘politieke primaat’ een rol speelt. 

Het valt sowieso te hopen dat de Senaat zijn eretitel als Chambre de reflexion waarmaakt door niet nog een keer exact langs fractielijnen te stemmen. Dat geldt met name de CDA-fractie. Ok, senator Dölle is tegen. Maar senator Franken en senator Van Bijsterveldt hebben in hun publicaties toch voldoende bouwstenen aangedragen om een voorstem te kunnen dragen. Het is overigens niet ondenkbaar dat de huidige samenstelling van de Eerste Kamer niet over onderwerp zal stemmen. Volgend jaar zijn er tenslotte ook nieuwe verkiezingen voor de Senaat. En een nieuwe ronde heeft altijd nieuwe kansen.

Tenslotte kan GroenLinks in een coalitie terecht komen. Dan zou GroenLinks via de coaltieonderhandelingen steun kunnen verwerven, zelfs tot in de Senaat. De vraag is alleen of GroenLinks daar politiek ‘krediet’ voor over heeft en zo ja, hoe veel.

We zullen het zien. Ik geef het project 51% slaagkans. Biedt iemand meer?

1 GB 31/05/2010 om 14:50

CDA wil met VVD en GL regeren. Als Groen-Links dan zijn poot stijf houdt bij de onderhandelingen dan komt constitutionele toetsing in het regeerakkoord. Kansen stijgen.

Vorige post:

Volgende post: