Kanttekeningen bij het Goede Nieuws Uit Baskenland

door GB op 04/03/2009

in Uncategorized

Altijd spannend wie er wint in de Pyreneeën. Zo ook wanneer er regionale verkiezingen zijn geweest. Welnu, de opluchting over de uitslag is groot: de ‘nationalisten’ hebben verloren. Dat is inderdaad goed nieuws, want het Baskische nationalisme of eigenlijk seperatisme is redelijk explosief. Bijzonder aan deze verkiezingen is verder dat de rechter vooraf ingegrepen heeft: het Spaanse Hooggerechtshof heeft een maand voor de verkiezingen een aantal extreem nationalistische partijen verboden. De vraag is dan ook: was dit een voorbeeld van succesvol ingrijpen van de rechterlijke macht in het politieke proces?

En in het verlengde daarvan: waarom was het succesvoller dan de Belgische actie om Vlaams Blok te verbieden? Die partij keerde immers in andere gedaante, Vlaams Belang, maar met dezelfde inhoud en figuren gewoon weer terug. In ieder geval kunnen we ervan leren bij het beoordelen van de procedure tegen Wilders. Want ik neem aan, dat wanneer strafrechtelijke veroordeling van Geert Wilders aan de orde is, een partijverbod voor de PVV niet ver weg kan zijn.

Lees verder

De eerste vraag is of men maar massal thuis gebleven is. Al dan niet naar aanleiding van de woede van de ETA die de verkiezingen alvast ondemocratisch noemde. Hoewel mijn Baskisch te wensen overlaat, meen ik toch hieruit te kunnen begrijpen dat het percentage onthoudingen niet dramatisch gestegen is, slechts van 32 procent naar 34 procent. Men is dus wel gaan stemmen. De rechter heeft dus niet bereikt dat men niet is gaan stemmen. Dat lijkt me alvast winst.

Dan de vraag waarop men is gaan stemmen. Hoewel je met de internetwoordenboeken een heel eind komt, ben ik verder gegaan op Wikipedia. Daaruit volgt dat de seperatisten gevraagd is om massaal te gaan stemmen op de D3M, een van de verboden partijen. Nog niet duidelijk is waarom er geen andere partij werd opgericht. Het lijkt erop, dat daarvoor geen mogelijkheid meer was. In iedergeval stemde 8,8 procent op D3M, goed voor zeven zetels.

De rechter heeft dus niet bereikt dat deze 8,8 procent aan gematigdere partijen is gegeven. In die zin is de rechterlijke interventie dus niet geslaagd. Opsteker is misschien dat dit wel geldt voor de 3,7 procent die D3M minder haalt dan de verboden partijen de vorige keer haalden. Maar niet duidelijk is waar deze stemmen gebleven zijn. Aannemelijk is dat er toch een aantal kiezers dat nationalistisch had willen stemmen thuis is gebleven.

Hieruit kan ook worden afgeleid dat als de D3M niet verboden was, of wanneer ze zich als een andere partij opnieuw opgeworpen had, het nationalistische blok met 40 zetels ruim boven het niet nationalistische blok van 35 had uitgetorend. Dat is in ieder geval duidelijker dan de huidige officiële winst van 38 niet-nationalisten tegenover 37 nationalisten.

Zouden de zetels van D3M niet als restzetels verdeeld zijn, dan hadden de niet-nationalisten gewonnen, net 35 tegen 33. Ze zijn echter wel verdeeld, volgens het systeem van de grootste gemiddelden. Van de zeven zetels van de D3M zijn er toen drie bij niet-nationalistische partijen terecht zijn gekomen (2 bij de PP, 1 bij de PSE)

Wat valt hieruit te concluderen? Hoewel de partij verboden was, is er toch op gestemd. De rechter heeft dus niet kunnen bereiken dat men op gematigder partijen is gaan stemmen. Wat de rechter echter wel bereikt heeft, dat is dat de bijna de helft van de evident nationalistische zetels terecht is gekomen bij niet-nationalisten, waarschijnlijk door een kandidatenlijst te verbieden terwijl de achterliggende groep mensen geen mogelijkheid meer had een andere lijst in te dienen.

Of dat dit nu succes is? Mij lijkt het niet. Eerder rechterlijke powerplay.

1 WdH 05/03/2009 om 09:20

Ik zou dan ook vinden dat de rechter bij het verbieden van een politieke organisatie dezelfde maatstaf moet aanleggen als bij elke willekeurige andere organisatie. Is het een criminele organisatie (wellicht zelfs met terroristisch oogmerk) in de zin dat de wet structureel wordt overtreden en/of tot geweld wordt opgeroepen, dan verbieden.

Dus die Baskische clubs wel verbieden (als ze inderdaad zo nauw verbonden zijn met explosieve clubs, maar dat kan ik niet beoordelen); VB en PVV (vooralsnog) niet.

Vorige post:

Volgende post: