Katzilla

door GB op 18/09/2009

in Rechtspraak

Post image for Katzilla

In Haarlem wordt de Leidsebuurt geterroriseerd door een zwarte kat. Hij wordt inmiddels Katzilla genoemd. Het monster belaagt wandelaars en honden, bij voorkeur allebei tegelijk. Er schijnt zelfs al iemand in het ziekenhuis te zijn behandeld voor de door Katzilla aangebrachte verwondingen. Dat herinnert aan een traditioneel verhaal uit ons recht dat het verdient om steeds weer te worden verteld: Kater Napoleon.

Kater Napoleon was weliswaar roodharig, maar even kwaadaardig. Na klachten van bewoners en postbodes had het College van Wassenaar aan de eigenaars van Napoleon de verplichting opgelegd om het beest ‘niet anders dan op het afgesloten erf van zijn woning te houden’. De eigenaren kwamen evenwel op voor de bewegingsvrijheid van hun lieveling. Daarvoor konden ze een beroep doen op de Gemeentewet, die de raad verbiedt om dingen ‘achter de voordeur’ te regelen. De Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State paste er echter een mouw aan. De wijze van behandelen van Napoleon was dan wel in strikte zin een privé-aangelegenheid, het loslaten van het beest had zodanige werking op de omgeving dat de openbare orde en de volksgezondheid in beeld kwamen. Die belangen mag een gemeente wel degelijk dienen. (Vz ARRvS 28 juni 1993, AB 1994/422)

Marc Chavannes trekt nu het land door om overal te waarschuwen tegen politici die meer beloven dan ze kunnen waarmaken. Maar hier kan de politiek dus wel degelijk wat aan doen.

Vorige post:

Volgende post: