Kiesrecht Eilandsraden

door GB op 18/01/2011

in Haagse vierkante kilometer, Rechtspraak

Een van de staatsrechtelijke open eindjes in de Hervorming van het Koninkrijk is het kiesrecht voor de Eilandsraden. De regering wilde oorspronkelijk twee dingen: het kiesrecht voor de Eilandsraden moest passen in het voornemen de Eilandsraden naar de gemeenten te modelleren en de Eilandsraden moesten kiesrecht krijgen voor de Eerste Kamer. Dat laatste kwam vrij rechtstreeks in conflict met artikel 55 Grondwet en dus werd na enig duwen en trekken besloten het kiesrecht voor de Eerste Kamer uit te stellen tot artikel 55 van de Grondwet gewijzigd is. Tegelijkertijd vond de Tweede Kamer het onder aanvoering van Remkes geen goed idee om niet-Nederlanders die voor de Eilandsraden mochten stemmen een invloed te geven op de Eerste Kamer die niet-Nederlanders in het Europese deel van het Koninkrijk niet hebben. Zij kunnen immers – om deze reden – niet stemmen voor de provinciale verkiezingen. Dus werd besloten om de niet-Nederlanders het kiesrecht voor de Eilandsraden te onthouden.

Maar elke oplossing heb zo z’n probleem.  LD schreef eerder: ‘het gegeven dat veel buitenlanders in Nederland wel mogen stemmen voor de gemeenteraad en buitenlanders op de BES-eilanden straks niet voor ‘hun’ eilandsraden kan niet tot tevredenheid stemmen.’  Dat vindt het Gemeenschappelijk Hof van Justitie nu ook.

Het Hof pakt het evenwel voorzichtig aan. Voorlopig heeft het alleen vastgesteld dat een Eilandsraad en een gemeenteraad voldoende gelijk zijn om het verschil in actief kiesrecht voor deze organen tot een vorm van ‘ongelijke behandeling’ te bestempelen. Deze behandeling moet dan objectief gerechtvaardigd worden om het oordeel ‘discriminatie’ te ontlopen. Een objectieve rechtvaardiging is, volgens de uitspraak van het Hof, in ieder geval niet aanwezig zolang de Grondwet nog niet is gewijzigd en de Eilandsraden dus nog niet mogen stemmen voor de Eerste Kamer.

Of het het verhaal van de vijfde kolonne die zich via de Eerste Kamer meester maakt van het buitenlands beleid voldoende rechtvaardiging oplevert als de Grondwet straks wel gewijzigd is, laat het Hof for another day.

Daarmee past het Hof voorbeeldig in de theorieen van zowel John Ely als Cass Sunstein. Het Hof trekt zich de toegang tot het democratisch proces bijzonder aan, maar pleegt slechts een minimalistische interventie. Mijn inschatting is echter dat hiermee het kiesrecht van niet-Nederlanders voor Provinciale Staten (weer) een stapje dichterbij is gekomen.

Vorige post:

Volgende post: