Komt een brief bij de minister

door GB op 20/12/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Komt een brief bij de minister

Een brief van de Ombudsman, wel te verstaan. Aan minister Opstelten. Met vijf directe vragen over de benoemingsprocedure van Donner. Of er iets over afgesproken is tijdens de formatie, of het echt nodig was om een advertentie te plaatsen en of het kabinet soms niet gezien heeft dat de Ombudsman in eerdere rapporten al hoge eisen aan dit soort procedures heeft gesteld. Antwoord ziet de Ombudsman graag binnen twee weken tegemoet.

Ondertussen heeft Opstelten ook nog Tweedekamerleden aan zijn broekspijp hangen. Tijdens de Regeling van Werkzaamheden, vanmiddag, had het lid Heijnen nog niet om een ‘logboek’ gevraagd of Ineke van Gent stond al in de interruptiemicrofoon te briesen hoe schandalig het allemaal was. Schouw was de kwestie ook niet vergeten, want hij vertelde al te werken aan een verzoek om het kabinet om een korte evaluatie te vragen. En ook de coalitie wilde in ieder geval een brief zien.

Na de rekenfout op de Eurotop lijkt Rutte zich te mogen opmaken voor een nieuwe ronde pek & veren in de Tweede Kamer.

1 Ruudt 21/12/2011 om 09:37

Snelle interventie van de ombudsman.

Vooral de vraag of er tijdens de formatie afspraken zijn gemaakt over de benoemingsprocedure vind ik bijzonder. Die vraag lijkt immers niet te zijn gericht aan Minister Opstelten, maar aan formateur Opstelten. Aangezien de Ombudsman slechts een onderzoek kan instellen naar gedragingen van bestuursorganen (9:18 Awb) zou Opstelten formeel in zijn recht staan als hij aangeeft dat daar geen mededelingen over worden gedaan. De formateur is immers geen bestuursorgaan, althans volgens (jawel!) de Raad van State (LJN: AO8867).

Zo’n formele reactie zou de reeds bestaande twijfels over deze benoemingsprocedure echter weer versterken. Een polititiek handig antwoord is het dus niet.

2 Frits 21/12/2011 om 09:47

De ombudsman acht zich toch niet gebonden aan die jurisprudentie van de Afdeling? Dan had hij ook de Roy van Zuydewijn moeten wijzen.

3 JU 23/12/2011 om 17:17

@Ruudt

De reactie dat Opstelten de vraag gewoon kan afwimpelen lijkt mij nogal formalistisch, niet alleen uit politiek maar ook uit juridisch oogpunt. Opstelten was niet de formateur van dit kabinet, maar informateur. De formateur was, zoals gebruikelijk, de huidige premier. Die is ook met terugwerkende kracht verantwoordelijk voor de formatie. Formeel ware het misschien dus correcter geweest deze specifieke vraag aan hem te stellen. Daar staat tegenover dat het mogelijke onderzoek van de Ombudsman geen betrekking heeft op de formatie als zodanig, maar op de sollicitatieprocedure. Hij wil alleen wat informatie, die de minister hem ook prima kan geven. Ik zie niet in waarom hij dan een apart velletje aan de premier zou moeten sturen. De gekozen route scheelt papier en is dus milieuvriendelijker.

PS De uitspraak die je aanhaalt merkt inderdaad de informateur niet aan als bestuursorgaan, maar nu juist omdat de informateur geen deel uitmaakt van het Ministerie van AZ, dat ligt nogal anders voor de premier.

@ Frits

Ja de ombudsman acht zich inderdaad niet (strikt) gebonden aan de rechtspraak van de Afdeling inzake bestuursorganen. Zie het jaarverslag van de Ombudsman over 2007.

4 ROVE (niet Karl) 16/01/2012 om 15:03

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: