Korte lontjes

door GB op 24/03/2009

in Uncategorized

Post image for Korte lontjes

Even geleden hadden we al te maken met een hofpresident die van zich afbeet in de richting van Mark Rutte. Dat was in de krant. Hopelijk gaat Rutte snel terug in zijn vrijdenkershok, want rechters kunnen ook zwaarder geschut inzetten, zoals bijvoorbeeld in de zaak van Westenberg vs. Smit. Westenberg is rechter, Smit is advocaat. Smit had in een interview gezegd dat Westenberg met een advocaat van een de partijen contact had gehad lopende een procedure. Dat was in het boek Topadvocatuur van Micha Kat terecht gekomen. Westenberg was daar niet van gediend, en daagde Smit. Ook Kat kreeg met Westenberg aan de stok, maar dat is weer een heel ander verhaal. Een rechter die een advocaat daagt is veel interessanter. Zeker omdat het niet eenvoudig een rechter met een kort lontje is, maar een principiële zaak, getuige het feit dat de Raad voor de Rechtspraak de kosten betaalt.

Deze zaak speelt tegen de achtergrond van de Chipsholzaak, een kwestie die begon als een conflict over grondposities in de buurt van Schiphol en die nu verworden is tot een loopgravenoorlog waarbij drs. J. Poot vanuit Zwitserland inmiddels op elke bewegende toga schiet. In hoeverre hij daar terechte redenen voor heeft, kan hier in het midden blijven. Feit is dat Poot erin slaagt om rondom zijn zaak zoveel fuss te creëren dat er ook voor hier interessante elementen ontstaan.

De Rechtbank Rotterdam acht het namelijk in beginsel onrechtmatig wanneer een advocaat zoiets lelijks zegt over een rechter. De relevante redenring is opgebouwd uit de volgende stappen: (bron)

De onpartijdigheid en onafhankelijkheid van een rechter wordt in twijfel getrokken. De context van de bewering werkt bovendien in het nadeel van Smit, omdat daarin staat dat rechters in zijn algemeenheid nerveus worden van grote zaken, zoals de Chipshol zaak, en dat er dan gekke dingen gebeuren. (8.1) 

Het boek van Micha Kat is kennelijk bestemd voor topadvocaten, en wordt vooral gelezen door inner circle. De oplage van 2000 stuks is goeddeels verkocht en vond ‘gretig aftrek onder advocaten, vooral advocaten van de kantoren van de geïnterviewden.’ (8.2)

In de passage leest de rechtbank vervolgens ‘de voldoende duidelijke suggestie in dat een dergelijk gedrag twijfel wekt ten aanzien van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van Westenberg als rechter. Gelet ook op de aard van het lezerspubliek waarvoor het boek was bestemd en dat het boek ook heeft gekocht, is aannemelijk te achten dat een belangrijk deel van de lezers deze passage aldus zal hebben opgevat.’ (8.3)

Als we dan weten waar we het over hebben, begint het vermanende gedeelte van het vonnis: ‘het openlijk in twijfel trekken van de onpartijdigheid en onzelfstandigheid (sic) van een bepaalde, met name genoemde rechter [is] een ernstige zaak, niet alleen omdat het een aantasting vormt van het gezag van en het vertrouwen in de rechterlijke macht, maar ook en in het bijzonder voor de betreffende rechter. De bewering of suggestie dat daarvan in een specifiek geval sprake is, kan de goede naam en reputatie van deze rechter (aanzienlijke) schade toebrengen. Dit geldt temeer wanneer het gaat om een uitspraak van een ervaren advocaat in verband met een door hem behandelde zaak waarbij deze rechter betrokken was.’ (8.4)

Daarmee is het vonnis geveld: ‘het doen van een dergelijke bewering door een advocaat in een boek als Topadvocatuur in beginsel onrechtmatig.’

Alleen wanneer er daadwerkelijk sprake is van een gebrek aan onpartijdigheid kan Smit ermee wegkomen. Hij krijgt daarom de bewijsopdracht om te bewijzen dat Westenberg inderdaad gebeld heeft. Later is gebleken dat hij daar niet in geslaagd is. Smit hangt dus, als het aan de rechtbank ligt. Hij is in hoger beroep gegaan en dat dient binnenkort. Liefhebbers van deze soap kunnen hem hier volgen. En alle andere verhaallijnen, want Poot heeft inmiddels ook al weer een roedel advocaten op Westenberg afgestuurd omdat deze in hoger beroep stukken ingebracht zou hebben die vertrouwelijk hadden moeten blijven.

Geen woord over de vrijheid van meningsuiting. Mij lijkt dat wel relevant. Feit is in ieder geval dat het gezag van de rechterlijke macht bij mij niet toeneemt met zulke uitspraken. Bij de rol van hoeder van het vrije woord hoort ook incasseringsvermogen als er een advocatenroddel in druk verschijnt.

1 JAdB 25/03/2009 om 15:11

Een opmerking over de vrijheid van meningsuiting was wel op zijn plaats, dat denk ik ook. Maar horen dit soort dingen niet gewoon voor de Raad van Discipline te worden uitgevochten?

Vorige post:

Volgende post: