Law At Web review: Actualiteiten openbaarheid van bestuur

door Ingezonden op 26/06/2012

in Recensies

Post image for Law At Web review: Actualiteiten openbaarheid van bestuur

Lobbyisten in Den Haag. Foute belastingaangiften door bedrijven. Verstoringen op het spoor. Een willekeurige greep uit krantenberichten die niet waren verschenen zonder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). En dan noem ik nog niet eens de meer sappige berichten over massages in Shanghai en volle tassen bij een bekende slijter. Met de Wob heeft de burger, ook wanneer hij zich onderzoeksjournalist noemt, een krachtig instrument om allerhande informatie in zijn bezit te krijgen. Soms ter controle van de overheid, maar vaak ook met andere bedoelingen (bijvoorbeeld de geflitste automobilist).

De nieuwsrubrieken laten zich week in week uit vullen met behulp van de Wob. Daarnaast is deze wet, met name de laatste tijd, zelfstandig onderwerp van discussie. Dit leek na 2006, toen het voorontwerp voor een Algemene wet overheidsinformatie in een la verdween, niet direct voor te hand te liggen. Maar nu het lang beloofde appeltjesgroene conceptinitiatiefvoorstel van Mariko Peters toch nog verschenen is, laait de discussie over overheidsinformatie weer enigszins op. Ruim een jaar nadat toenmalig minister Donner aankondigde wijzigingen te zullen voorstellen teneinde de Wob aan te passen is de verwachting dat op korte termijn een conceptwetsvoorstel ter consultatie wordt gelegd.

Kortom er is genoeg te doen over deze kleine wet (slechts 27 artikelen). Voor zover ik weet, wordt er aan deze wet nog steeds geen aandacht besteed in de juridische opleidingen en wordt er ook niet zo gek veel over geschreven. Dit laatste is niet verwonderlijk daar de mensen die werkelijk verstand hebben van dit onderwerp op één hand te tellen zijn. De persoon die er in ieder geval het meeste over geschreven heeft is mr. dr. Eric Daalder (plaatsvervangend landsadvocaat en erkend Wob-specialist). Nu vertelt de heer Daalder op de website van Pels Rijcken al een en ander over de Wob, maar het klinkt als een prima plan om hem eens wat langer over dit onderwerp te horen spreken. Dat vinden ze bij Law At Web kennelijk ook.

Alweer anderhalve maand geleden woonde ik dan ook mijn eerste digitale college bij. De zestig sheets had ik al toegestuurd gekregen evenals een web-link waarmee ik toegang zou krijgen tot het college. Bij de webtraining wordt ook het door de heer Daalder geschreven handboek over de Wob (recentelijk nog herzien) geleverd.

Wat onwennig gaat de sessie van start maar de heer Daalder komt al snel op stoom. In een logische opbouw, maar in een moordend tempo, laat de heer Daalder je twee uur lang kennismaken met en kennisnemen van de passieve openbaarmaking in Nederland. Hij bespreekt de reikwijdte van de Wob en staat uitgebreid stil bij de (eventuele) weigeringsgronden, voortdurend zijn betoog larderend met verwijzingen naar relevante jurisprudentie. Af en toe remt de heer Daalder af om een via de chat gestelde vraag te beantwoorden. Het derde en laatste uur besteedt de heer Daalder aan de verschillende actuele ontwikkelingen op het gebied van de Wob. Hij gaat in dit uur vooral in op de eerder genoemde brief van Donner en op het Verdrag van Tromsø.

Na drie uur is het college afgelopen. In deze drie uur passeert een indrukwekkende hoeveelheid aan informatie. Voor iemand die al in enige mate kennis heeft kunnen nemen van de Wob biedt deze webtraining een mooi overzicht, waarin de Wob (en veel van wat er over geschreven is) hapklaar en begrijpelijk wordt uitgelegd door de heer Daalder. Voor de onbeschreven bladeren vormt het een uitstekende introductie. De sheets en vooral het handboek bieden voor beide groepen meer dan voldoende aanknopingspunten om nog eens nader kennis te nemen van de materie.

In mijn e-mailbox ploft een e-mailt van Law At Web, het afsluitende ‘tentamen’. Vijf behoorlijk eenvoudige vragen over de Wob die beantwoord moeten worden om drie PO-punten bijgeschreven te krijgen. Ik laat de e-mail onbeantwoord, het ging mij immers uitsluitend om meer kennis over de Wob.

Nathan van der Roest

Vorige post:

Volgende post: