Let the alarm bells ring

door PWdH op 04/06/2009

in Uncategorized

1. Het was maar een klein stukje in de marge van de krant, maar het stond er echt. Politici moeten zich met meer respect uitlaten over rechterlijke uitspraken. Alle kritiek van de politiek zou de rechtspraak ondermijnen, aldus de president van de Hoge Raad, Geert Corstens.

Is dat zo? Wordt de rechtspraak nu echt ondermijnd door een paar relbeluste politici in Den Haag? Ik kan me dat haast niet voorstellen. Het lijkt me ook wel gezond als politici hun mening geven over uitspraken van de rechter over zaken die de samenleving in beroering brengen. Te meer daar de rechter zich ook steeds meer als tegenspeler van de politiek manifesteert. Denk maar aan de uitspraken over het rookverbod. Ik zie niet waarom de gedachtenwisseling tussen rechter en politiek per se eenrichtingsverkeer zou moeten zijn.

Bovendien valt niet in te zien waarom iedereen in dit land over alles een mening mag hebben (die ook allemaal even serieus worden genomen, maar dat is weer iets anders), maar politici er het zwijgen toe zouden moeten doen op het moment dat een rechterlijke uitspraak in het geding is.

2. Bolkestein roerde zich in Knevel en Van den Brink eergisteren en haalde de Weimar-vergelijking weer eens van stal. Weimar, dat nog vers in het geheugen ligt van Van Thijns en zijn generatie, kende immers ook uitdijende flanken ten koste van het politieke midden, totdat het hieraan uiteindelijk bezweek. Weliswaar erkende Bolkestein dat de vergelijking mank ging (noem anno nu maar eens een politieke partij met een knokploeg, toen gebruikelijk), maar de boodschap SP/PVV=gevaar was toch maar weer geplugd.

3. Ik sluit me aan bij de column van Sylvain Ephimenco.

1 GB 05/06/2009 om 11:13

Terwijl – als ik het mij nog goed herinner – een van de kritiekpunten op Wilders luidde dat hij aan 'guilty by association' deed.

Overigens is Corstens ook niet makkelijk te begrijpen. Want het is hem om 'de toon' van het debat te doen. Die moet voldoende respectvol blijven. Wat daar dan weer preceis mee bedoeld wordt is haast een aparte post waardig.

Vorige post:

Volgende post: