Leve de onafhankelijke rechter

door PWdH op 28/05/2009

in Uncategorized

Onlangs hield namens de rechtbank Amsterdam de politierechter de eerste van een reeks themazittingen. Het thema bestaat erin dat de verdachten die op die zittingen terechtstaan zich allen schuldig hebben gemaakt aan enige vorm van agressie jegens personen met een zgn. publieke dienstverleners: agenten, ambulancepersoneel, conducteurs etc.

Het OM van zijn kant pleegt geheel in thema op zulke zittingen dubbele straffen te eisen. Agressie of zelfs geweld tegen de eerder genoemde figuren met een publieke taak is immers een ernstige zaak.

Op dat uitgangspunt valt op zichzelf weinig af te dingen. Toch betwijfel ik of de dubbele strafeis nu echt zo’n afschrikkende werking heeft dat daardoor minder agressie richting de publieke dienstverleners zal komen. In het algemeen is het strafrecht volgens mij nauwelijks bruikbaar als beleidsinstrument, zeker niet als dat langs de weg van de generale preventie moet.

Belangrijker is misschien dat de standaardverdubbeling een wel erg grove regel is. Zo kan ik me voorstellen dat gegeven de omstandigheden van een bepaald geval verdubbeling van de straf juist niet op zijn plaats is. Of juist wel, maar dat kun je dan zonder dat je die omstandigheden kent niet zeggen.

Terecht daarom dat de politierechter niet steeds het OM volgde en zich verstoutte tegen de waan van de dag in te gaan. Zo bracht hij de verfijning aan van het onderscheid tussen politieagenten en andere publieke dienstverleners, zoals ambulancepersoneel. Voor politieagenten is agressie en geweld immers deel van hun vak: sommigen verzetten zich nu eenmaal tegen hun arrestatie. Meer abstract: namens de overheid is de politie belast met de (binnenlandse) handhaving en uitoefening van het geweldsmonopolie van die overheid. En waar gehakt wordt…

Natuurlijk was er een rel geboren: korpschef functioneel boos. Burgemeester Cohen probeert de boel bij elkaar te houden: de rechter drijft een wig tussen groepen publieke dienstverleners. En last but unfortunately not least: het CDA, dat meent dat dit echt een ‘verkeerd signaal’ is. Politieagenten hebben recht op dezelfde bescherming tegen agressief gedrag. Van Geel dreigt alvast: als er meer van zulke uitspraken komen, past hij de wet aan. Maar, zo haast hij zich te zeggen, dit mag niet worden gezien als kritiek op de individuele rechter.

Dat laatste lijkt mij pas een ‘verkeerd signaal’. Wees eerlijk en erken dat je deze individuele rechter bekritiseert. Die kan – eveneens ambtshalve – heus wel tegen een stootje. En, geachte afgevaardigde, houdt u die wetswijziging maar liever op zak.

Vorige post:

Volgende post: