Liesbeth Zegveld rules?

door GB op 08/07/2011

in Haagse vierkante kilometer, Rechtspraak

Ik denk niet dat de nabestaanden van Srebrenica veel te wensen over hebben als het gaat om hun rechtsbijstand. Met prof. Zegveld als gemachtigde zit je goed. En natuurlijk is iedereen geïnteresseerd in wat zij van een verrassende uitspraak vindt. Maar in de berichtgeving over de hof-uitspraak gebeurde meer: in het acht uur journaal was ze vooral ook de gebruikelijke ‘deskundige’ die door journalisten uit de kaartenbak wordt getrokken. Knap van haar maar te gemakzuchtig van de journalistiek, wat mij betreft. Ze is namelijk niet belangeloos bij alles wat ze zegt. Met name haar stelling dat er voor de Hoge Raad niet veel meer te casseren valt, omdat het oordeel van het Hof daarvoor te feitelijk is. Daarmee probeert ze uiteraard een eind aan deze procedure te draaien. Dat lukt ook aardig. Het te weinig geprezen Dagblad De Pers voert haar al op onder het kopje ‘wat is waar’ en concludeert dat ze gelijk heeft. Om daaraan toe te voegen dat ‘de aansprakelijkheid van de staat vaststaat.’

Voor een advocaat een begrijpelijke strategie, voor een deskundige te ongenuanceerd.

Het is waar dat de Hoge Raad niet ingaat op feitelijke klachten. Maar cassatie is ingewikkelder dan dat. Volgens mij zijn er (nu of straks bij het eindvonnis) wel degelijk mogelijkheden om te klagen over het recht of in ieder geval gemengde klachten te formuleren tegen de door het hof gehanteerde rechtsnormen. De Hoge Raad kan het oneens zijn met het aanleggen van de norm ‘effective control’, de uitspraak casseren en terugverwijzen naar een ander hof dat vervolgens verplicht is opnieuw (feitelijk) recht te doen met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad.

Zou ik zeggen. Maar ik ben maar matig deskundig in het civiele procesrecht. Advocaat in deze zaak ben ik in ieder geval niet.

1 Niek van de Pasch 08/07/2011 om 21:02

Ik ben het helemaal eens met de strekking van het verhaal, maar kan het toch niet laten om een klein kanttekeningetje te plaatsen. Immers, recht is taal. ‘Terugverwijzen’ bestaat bij mijn weten niet. De Hoge Raad ‘wijst terug’ naar hetzelfde hof, of ‘verwijst’ naar een ander hof.

2 Martin Holterman 09/07/2011 om 16:18

Akkoord. Elders heb ik al betoogd dat de HR zou moeten casseren om een meer “theoretische” toets te formuleren. Voor militaire operaties geldt in principe de “chain of command”, en hoe die ligt is eerder een juridische vraag dan een feitelijke. Me dunkt dat het niet aangaat om soldaten in oorlogsgebied te vertellen dat ze meer dan een baas hebben, ook al kan dat in het civiele leven best reëel zijn.

http://martinned.blogspot.com/2011/07/mustafic.html

(Ik heb er al een fles wijn op staan dat de HR deze uitspraak niet in stand zal laten. Zo avontuurlijk zijn ze niet.)

3 GB 11/07/2011 om 15:15

@ Niek

Dank. Je hebt gelijk.

Vorige post:

Volgende post: