Lijstuitputting in Dongen

door GB op 30/03/2011

in Decentralisatie

Post image for Lijstuitputting in Dongen

In Dongen telt de raad na het collectieve vertrek van de SP-fractie nog maar 17 leden. Heeft de Kieswet daar geen voorziening voor? Het antwoord is: nee. Althans, geen waarbij alle raadszetels bezet blijven.

Het verschijnsel heet ‘lijstuitputting’: te weinig poppetjes voor zetels. Als een partij bij een verkiezing meer zetels wint dan zij kandidaten heeft gesteld, dan worden die zetels gewoon volgens P10 als restzetels verdeeld over de overige lijsten. De zetels blijven dan dus niet leeg. Weliswaar komt het in mindering op de evenredigheid van de vertegenwoordiging, maar leeg blijvende zetels is ook niet alles.

Nu speelt iets anders. Het probleem van de SP is niet dat de SP te weinig ‘kandidaten’ heeft, ze zijn alleen te beroerd om hun oorspronkelijke belofte om de zetel te nemen waar te maken. In dat geval bepaalt artikel W3 Kieswet dat die zetel eventueel nog naar een partij kan gaan met wie de SP een lijstverbinding is aangegaan. De griffier van Dongen liet echter weten dat de SP bij de meest recente raadsverkiezing geen lijstverbinding is aangegaan. Dus gaan de zetels nergens heen.

De Kieswet grijpt in artikel W4 alleen nog in als het om een gemeenteraad met  negen of 11 leden gaat. Als er dan mensen opstappen die niet meer uit de lijst waarop zij zijn verkozen kunnen worden vervangen, dan komt volgens de toelichting de ‘continuïteit van het bestuur’ in gevaar en gaan de zetels alsnog als restzetels naar de andere partijen.

Dongen heeft echter 21 raadszetels te verdelen, zodat ook deze route stevig dicht zit.

Vorige post:

Volgende post: