Limburgse vrijheidspartij: Geen plaats voor twijfel

door Ingezonden op 01/05/2017

in Varia

Post image for Limburgse vrijheidspartij: Geen plaats voor twijfel

Parijs. Brussel. Nice. Berlijn. Londen. Stockholm. Amsterdam?

Er zijn in het leven situaties waarbij twijfel geen rol mag spelen. Een van die situaties is wanneer de veiligheid van het Nederlandse volk in het geding is.

Al jaren gaat er een golf van islamitisch geweld door West-Europese voorsteden, waarbij honderden burgerslachtoffers zijn gevallen. Nederland is tot nu toe de dans ontsprongen, zij het met meer geluk dan wijsheid. Met geluk alleen zullen we er in de toekomst echter niet komen.

Om de veiligheid van het Nederlandse volk te waarborgen zijn vergaande maatregelen vereist. De LVP gelooft in een sterk onafhankelijk Nederland, dat niet gebonden is aan Europees grensbeleid. Een land waar we onze eigen grenzen kunnen bewaken. Een land waar wij zelf kunnen bepalen wie erin komt en wie eruit moet. Een land waar de Nederlandse bevolking centraal staat en waar geen plaats is voor intimidatie en geweld. Hiervoor is vereist dat in extreme gevallen ingrijpende maatregelen getroffen kunnen worden.

Dit wetsvoorstel is een stap in de juiste richting, maar we zijn er nog niet. Met dit wetsvoorstel worden maatregelen getroffen waarbij de veiligheid en de fundamenten van de Nederlandse rechtsstaat worden beschermd tegen (moslim)terrorisme. Desalniettemin is er nog ruimte voor verbetering. Ook indien er slechts een vermoeden bestaat tot het plegen van een terroristische aanslag, moet er al efficiënt en slagvaardig ingegrepen kunnen worden. Essentieel hierbij is dat er geen kostbare tijd verspild wordt aan nutteloze adviezen van overbodige staatsorganen. De toenemende spanningen maken dat wij als Nederland op onze hoede moeten zijn voor eventuele terroristische aanslagen. Daarbij is het soms onvermijdbaar dat individuele vrijheden moeten wijken voor het algemeen belang van onze bevolking. Als er in een noodsituatie al geen plaats is voor dergelijke afwijkingsmogelijkheden, wanneer dan wel? Verder moeten we ons richten op de bescherming van het Nederlandse grondgebied. We moeten ons niet bezig houden met de bodemloze put genaamd: de BES-eilanden.

Helaas zien wij dat het wetsvoorstel gekaapt dreigt te worden door linkse fantasten en christelijke moraalridders. De LVP vreest dat hierdoor van een veelbelovend wetsvoorstel niets meer overblijft. Wij zijn geen voorstander van schijnveiligheid en het bieden van valse hoop aan onze burgers. Het Nederlandse volk verdient vrijheid, veiligheid en de onvoorwaardelijke steun van zijn overheid.

Voor twijfel is in dezen geen plaats.

Limburgse Vrijheidspartij

Dit is een opiniebijdrage in het kader van het Studentenparlement 2016/2017. Studentenfracties (die een politieke kleur toegewezen hebben gekregen) behandelen een fictief wetsvoorstel, dit keer tot verruiming van de bevoegdheden om bij terrorismebestrijding grondrechten te beperken. Op 19 mei 2017 debatteren de studenten over dit voorstel in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Vorige post:

Volgende post: