Losse opmerkingen over abdicatie & inhuldiging

door Redactie op 30/04/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Losse opmerkingen over abdicatie & inhuldiging

15:07 De verenigde vergadering is gesloten.

15:00 Voorzitter De Graaf maakt in zijn toespraak geen geheim van wat hij van eedweigeraars vindt:

Met deze woorden kunnen wij echter niet volstaan, nu de wet voorschrijft dat wij de eed die u zojuist hebt afgelegd beantwoorden met de inhuldigingsverklaring, die wij vervolgens één voor één hebben te beëdigen of bevestigen. De verhouding tussen de Koning en de volkeren van het Koninkrijk is verankerd in het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet. Dit maakt de eed of belofte tot een bevestiging van een wederkerige, constitutionele plicht van het staatshoofd enerzijds en de volksvertegenwoordiging anderzijds

14:46 De inhuldiging zit erop. Gelukkig dat de jas van Joost Taverne en de hand (i.p.v. twee vingers) van Joyce Sylvester niet constitutief zijn. Heeft iemand keelpastilles voor de hoestende Willem Bröcker?

14:29 De inhuldiging begint. De voorzitter leest de plechtige verklaring, waarover zoveel te doen was, voor.

14:20 De eed wordt afgelegd door de Koning. Het is de eerste keer dat de eed in deze vorm wordt afgelegd. De inhuldigingswet bestond in 1980 nog niet. De tekst van de eed stond toen nog in de Grondwet en week iets af van de huidige tekst.

14:16 Enige duiven schenden het vliegverbod boven de Dam. De politie treedt vooralsnog niet op.

14:08 De Koning spreekt. De Koning is de enige ambtsdrager die het woord mag voeren in het parlement zonder het gekregen te hebben (ook op Prinsjesdag begint hij zonder verkregen permissie te spreken). De toespraak is overigens niet in Grondwet of wet geregeld.

13:57 Tjeenk Willink brengt de Grondwet, prof. Saleh het Statuut.

13:53 Grote afwezigen zijn nu nog de Grondwet en het Statuut. Zij liggen nog niet tussen de Rijkssymbolen.

13:45 De vergadering wordt geopend. Pas na de opening mogen de ministers naar binnen. Staatsrechtelijk zijn daar geen sterke argumenten voor.

13:00 De stoet van Kamerleden begeeft zich naar de Nieuwe Kerk. De ‘eedweigeraars’ zijn gebundeld. Zij zitten achteraan in het vak van de Kamerleden, niet – zoals abusievelijk werd verondersteld – achterin de kerk.

12:00 Onder de nieuwe Koning zijn meteen ook de eerste grondrechten geschonden. Welgeteld drie republikeinen hebben zich tussen het Oranjevolk op de Dam verzameld en dat was natuurlijk veel meer dan waar de politie op gerekend had. Compleet overvallen hebben agenten uiteindelijk ingegrepen, voordat de drie hun krachten konden verenigen en een heuse demonstratie konden vormen. Twee waren er reeds naast elkaar gaan staan, Joanna en Hans Maessen van het Nieuwe Republikeins Genootschap. Maessen, de gevaarlijkste van de twee, moest mee en ook Joanna werd van de Dam verwijderd. Let op het gejuich van de meute als een kleerkast in burger haar protestbord neerhaalt. #triest Inmiddels heeft de politie verklaard dat Joanna niet had mogen worden verwijderd. Zij heeft excuses gehad. Maessen zit ongetwijfeld in beperkingen. UPDATE: ook Maessen krijgt excuses. Beiden worden teruggebracht naar de Dam. Daar wacht hen ongetwijfeld een warm onthaal.

10:00 Vergeleken met de tekst van de laatste abdicatie is de tekst nu wat strakker en formeler. Juliana verklaarde ook ‘na rijp beraad’ en ‘geheel vrijwillig’ afstand te doen. Wilhelmina had het over ‘langdurig en rijp beraad, buiten iemands invloed, en geheel vrijwillig’. Daarmee normaliseert abdiceren verder. Vroeger werd het karakter van constitutionele euthanasie, wat het feitelijk is, veel minder verhuld en stond er weinig aanmoedigend in de Grondwet: ‘afstand doen heeft hetzelfde gevolg als overlijden’. Maar dat zijn we toch een wat te botte formulering gaan vinden. Door niet te bevestigen dat ze geheel vrijwillig afstand doet, bevestigt Beatrix weer iets verder de gewone mogelijkheid van abdiceren. De formulering leest als van iemand die zelf regisseert, en niet als die van een tobberige bejaarde voor wie het ambt te zwaar wordt.

9:30 De NOS knalt er meteen met een paar fouten in. De akte van abdicatie zou niet onder de ministeriële verantwoordelijkheid vallen. Dat is onzin. Er bestaat in het staatsrecht alleen discussie over de vraag of de abdicatie een daad van de regering of een daad van de koning persoonlijk is. Het medeondertekenen door de minister-president wijst op het eerste, het gebruik van de formulering ‘ik, Beatrix’ op het laatste. Verder zou de inhuldiging niet verplicht zijn. Dat is-ie wel. Alleen is hij niet constitutief, dat wil zeggen: het is geen voorwaarde voor het koningschap. Een niet ingehuldigde koning is een koning met een vormgebrek. En verder beweerde de historici doodleuk dat er geen wet beëdiging en inhuldiging zou zijn. Die is er wel. #mopperdemopper #laatdiehooghiemstranoueensthuis

Vorige post:

Volgende post: