Lokaal referendum

door GB op 01/08/2009

in Haagse vierkante kilometer

Je hebt in Nederland een Netherlands Institute for City Innovation Studies, afgekort: Nicis. Binnen het Nicis heb je het Nicis College voor Stedelijke Innovatie, afgekort: CSI. Binnen het CSI vormen zich dan werkgroepen, zoals de werkgroep stedelijk burgerschap. Afkorting vermoedelijk: WSB. Welnu, de WSB heeft een gelikt advies voorbereid over het lokale referendum en organiseert 11 september een conferentie over dit onderwerp.

Het advies trekt de aandacht, omdat het gebruik maakt van argumentatie die in de regel vooral bij gelovigen en ambtenaren wordt aangetroffen. De argumentatie bestaat hieruit, dat u in het begin van het betoog achteloos een paar definities accepteert vanwege de daaraan ten grondslag liggende framing en voor u het weet volgen daar dan allerhande quasi dwingende conclusies uit. Dit advies, bijvoorbeeld, begint met de stelling dat een ‘democratie onderhouden èn ontwikkeld’ moet worden, zodat u zich meteen al ongemakkelijk begint te voelen bij de gedachte dat u het er mogelijk niet mee eens bent.’Het bouwen en onderhouden van onze democratie heeft grote urgentie, want de onvrede van burgers met “de politiek” is groot.’

Vervolgens, een paar pagina’s later staat u weer de keuze om al dan niet bij het weldenkende deel van de mensheid te horen. ‘Als we niet waakzaam zijn ontstaat er een neerwaartse spiraal die de democratie zelf in gevaar kan brengen omdat burgers en gekozenen elkaar niet meer herkennen. Burgers die het publieke domein mijden behalve als ze belanghebbende zijn, en bestuurders die burgers vooral als cliënten zien: het is de nachtmerrie voor degenen die de publieke zaak ter harte gaat.’

Voor u het weet krijgt u ook meteen de conclusie toegediend: ‘Als de rol van de burger zou worden versmald tot de verkiezing van raadsleden – hoogtepunt in de representatieve democratie – kan hij of zij vervreemd raken van het bestuur, omdat hij of zij voor het overige alleen nog consument of subject van overheidsbeleid geworden. Juist als er moeilijke beslissingen moeten worden genomen zal blijken dat dit niet genoeg is.’ De echte afweging van de voor en nadelen moet dan nog komen.

Tegen zoveel geloofsovertuiging past alleen Jan Mulder nog maar:

Vorige post:

Volgende post: