Luie bijstandsgerechtigden of luie onderzoekers?

door AT op 17/08/2012

in Haagse vierkante kilometer, Uncategorized

http://www.spitsnieuws.nl/sites/default/files/imagecache/article_image_node_slideshow/1207bijstand.jpg.crop_display.jpg

De bijstandsgerechtigde is laks. Volgens de NOS is dat de conclusie die staatssecretaris De Krom verbindt aan een onderzoek dat onder zijn auspiciën is verschenen. Op de eigen website van het Ministerie van Sociale Zaken staat het er net iets anders: er is ‘te veel vrijblijvendheid’ en er is ‘een cultuuromslag nodig’. Wel komt in beide berichten de verontwaardiging terug dat de bijstandsgerechtigden alleen maar banen willen accepteren als ze er ‘zin’ in hebben. En dat kan dus niet.

Bij dit soort ferme (verkiezings)retoriek is het wel aardig om na te gaan waar de conclusies nu eigenlijk op gebaseerd zijn. Als gezegd: De Krom baseert zich op een onderzoek van Astri naar de ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt. De aanleiding van dit onderzoek is de verwondering dat in een aantal sectoren nogal wat Midden en Oost-Europeanen werkzaamheden verrichten, terwijl er toch op het eerste gezicht ook nogal wat bijstandsgerechtigden (WWB-ers) of uitkeringsgerechtigden (WW-ers) in de kaartenbakken van de gemeente respectievelijk het UWV te vinden zijn. Biedt nu dit onderzoek een goede basis voor de conclusie ‘dat de bijstandsgerechtigde laks is’?

Het simpele antwoord is: ‘nee’ natuurlijk niet. Het onderzoek gaat immers niet alleen over bijstandsgerechtigden (mensen met een WWB-uitkering) maar ook over uitkeringsgerechtigden (mensen met een WW-uitkering). En uit het rapport (pagina 68) blijkt dat zowel bijstandsgerechtigden als uitkeringsgerechtigden beiden nogal hechten aan een baan ‘waar ze zin in hebben’. Niet gek natuurlijk: een baan waar je geen zin in hebt is niet zo aantrekkelijk. Maar desondanks: de kop van de NOS was in ieder geval te beperkt, door de pijlen alleen op de bijstandsgerechtigde te richten. Maar wellicht was er geen ruimte voor nuance.

Maar er zijn meer onderdelen in het rapport die doen twijfelen aan de conclusie. Zo valt op dat de conclusie is gebaseerd op een schriftelijke enquête. Van een schriftelijke enquête is bekend dat deze doorgaans een lage respons teweegbrengen. Dat is voor deze enquête niet anders: 28% respons onder de WW-ers en 15% onder de WWB-ers. Daarbij is het rapport niet consistent over de exacte respons: voor de WWB-ers wordt bijvoorbeeld soms een respons van 356 genoemd (p132), dan weer een respons van 358 (p7 en in de tabellen). Het behoeft niet veel betoog dat voor een rapport gegoochel met cijfers wetenschappelijk gezien dodelijk is.

Het zal voor de respons niet meehelpen dat de enquête is opgesteld in het Nederlands. Een groot deel van de populatie waarover De Krom c.q. Astri iets willen zeggen is immers laaggeschoold c.q. ongeletterd, of spreekt de Nederlandse taal niet. Dat is althans het beeld dat de partij van De Krom over deze populatie schetst. Kortom: het onderzoek is in grote mate zelf-selectief.

Daarbij is de steekproef getrokken uit respondenten uit Zuid en West-Nederland. De vraag is dan of de uitspraken gebaseerd op de steekproef veralgemeniseerd kunnen worden naar de gehele populatie van alle bijstandsgerechtigden in heel Nederland. Dat zou wel eens niet het geval kunnen zijn: de steekproef beperkt zich immers niet zonder reden tot West en Zuid-Nederland. Daar is – blijkbaar- veel werk beschikbaar waar nu Midden- en Oost-Europeanen voor worden ingezet. Wat het onderzoek (dus) zegt voor Noord en Oost-Nederland waar dit blijkbaar niet het geval is, laat De Krom in het midden. Misschien zijn deze bijstandsgerechtigden dus wel helemaal niet zo laks, maar is daar gewoon niet zoveel werk.

De grofste aantasting van de wetenschappelijke integriteit van het onderzoek is nog wel de vragenlijst zelf. Op pagina 68 staat de gewraakte tabel waar De Krom zijn uitspraak op baseert. Het valt meteen op dat het antwoord op de vraag ‘welke eisen stelt u aan werk’ uit drie categorieën bestaat. Na de mogelijke eis staat ‘heel belangrijk’, ‘beetje belangrijk’ en vervolgens ‘niet belangrijk’. In deze schaalverdeling zijn twee antwoorden ‘positief’ en slechts één ‘negatief’. Kortom: het is nogal gemakkelijk om (eventueel per ongeluk) positief te antwoorden. Op een stelling als ‘het moet een baan zijn waar ik zin in heb’ is ‘een beetje belangrijk’ al verdacht genoeg. En laat dat nu net het antwoord van de middencategorie zijn waar normaal gesproken het indifferente antwoord mee wordt gegeven.

Kortom: de vragenlijst was netter en in ieder geval meer valide geweest indien de antwoordcategorieën symmetrisch verdeeld waren over evenveel positieve als negatieve antwoordmogelijkheden. Met deze opzet bieden de onderzoekers veel te veel ruimte aan politici met een niet te stillen honger om snel te willen scoren. Zeker in verkiezingstijd.

1 Super De Boer 17/08/2012 om 17:30

De agitprop van de SP (om het NRC maar eens te citeren), maar dan op de VVD-manier.

Het wachten is op het eerste statement van Wientjens in deze campagne.

8) Ik heb heimwee naar de Spelen. We gaan ellendige weken tegemoet.

2 PJK 17/08/2012 om 18:32

Goed uitzoekwerk, die vraag in combinatie met de mogelijke antwoorden is echt bizar.

3 Super De Boer 17/08/2012 om 23:39

Zo, van luiheid zal men mij niet kunnen betichten. Op de valreep van de dag nog maar even een emailtje gestuurd aan de Russische ambassade:

——————————————

Van: Super De Boer
Datum: vrijdag 17 augustus 2012
Aan: infocon@euronet.nl
Onderwerp: Uitspraak Pussy Riot

Schande. Rusland is al jaren op de verkeerde weg, en zal zichzelf op deze wijze uiteindelijk te gronde richten.

En noteer ook maar direct een protest tegen die honderdjarige verbodstermijn inzake gayparades, al ben ik zelf homo noch Rus.

Met ondanks al dit intrieste nieuws vriendelijke groet,

Super De Boer

——————————

Off-offtopic: GB, wellicht een idee om ergens een hoekje te maken waar men zonder gewetensbezwaren prangende off-topic affaires kan bespreken? Bovendien komt er geheid een moment dat ik geen bruggetje kan bedenken, en daar zit niemand op te wachten natuurlijk 🙂

4 GB 18/08/2012 om 00:17

Een open draad? Heet dat niet zo? Zal het eens aan de redactie voorleggen. Sta zelf niet te springen. Hebben ze bij de EO niet een apart telefoonnummer om prangende kwesties te bespreken? Een bruggetje lijkt me wel het minste…

5 Super De Boer 18/08/2012 om 02:33

Ach, open draad…..ik zou het eerder ‘speakers corner’ noemen ofzo. Ook nuttig in het kader van de lekenbinding, dacht ik. Maar goed, het gaat er waarschijnlijk dus niet komen.

😐 De EO had ik al gebeld, maar daar kreeg ik qua Pussy Riot te horen dat ik me wel moest realiseren dat het gewraakte optreden plaats had in een kerk, dat straffen van de Heere in de regel veel meer dan twee jaren belopen en ten slotte dat ik on-topic moest blijven. Bovendien kon men daar geen groepsgesprekken aanbieden. Aangaande het onderzoek van De Krom kwam men niet verder dan een bezwerend ‘Ledigheid is des duivels oorkussen’.

8) Zoals ik al zei: dat onderzoek deugt dus van geen kant, en de manier waarop erover wordt gecommuniceerd al helemaal niet. Neemt niet weg dat bepaalde lieden wel een schop onder hun kont kunnen gebruiken, maar dat terzijde.

6 a.zecha 24/08/2012 om 16:21

Een leuke vraag die naar mijn weten in de politieke bestuurlijke gremia en bijhorende markt van “deskundigen” niet vaak wordt gesteld.
Het zou wel heel goed in een open democratisch systeem passen.
M.i. kan een uitbreiding van de werking van de WOB antwoorden geven op vragen als deze; al vinden onze bestuurders dergelijke vragen overbodig omdat het meer past bij …… een open democratie..
a.zecha

7 Justina 25/08/2012 om 15:19

Ja, als je solliciteert en je krijgt een brief van de Rechtbank, overigens eindelijk een behoorlijk antwoord, met daarin: 450 sollicitaten reageerde op de vacature. Dan denk je als je 58 bent en vanaf je 14e werkzaam laat de jongeren maar voor gaan. Helaas, ik ben zeer actief. En blijf natuurlijk positief. Nu een baan als oproepkracht. Hooguit 40 uur per maand. Alles inleveren aan de Sociale Dienst. 30 % belasting over betalen. En mag ik vanaf april 6 maanden 25% van het verdiende salaris behouden. Of ik nu wel of niet gewerkt heb. Totaal in die zes maanden hooguit 60 uur gewerkt. De soc.dienst houd het bruto in en nb ook tellen ze de onkosten erbij op, Na meerdere malen gesmeekt te hebben: ik kom al 60 euro per maand minder uit. WILT U AUB de onkosten niet bruto inhouden. Dit staat buiten het salaris. Krijg ik een brief dat ik dat aan het eind van het jaar terug kan vragen aan de belasting. Dus nu 60 euro te weinig en kan ik met een geweldige baan als oproepkracht met een 0-urencontract bij het CJG naar de voedselbank. Het is toch niet te geloven.

Vorige post:

Volgende post: