Maar wat is het?

door GB op 13/10/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Maar wat is het?

Het is natuurlijk spannend hoe de Begrotingsafspraken 2014 door de wandelgangen gedoopt zullen worden. ‘Herfstakkoord’ is al bezet. ‘Fundatieakkoord’ verwart parlementaire arbeid met plaatselijk toerismebeleid. ‘Mannenbroedersakkoord’ is te geestig, en ‘Crematoriumakkoord’ zal de spin vanuit de voorstanders niet overleven. Maar belangrijker dan dat: wat is het precies? Het aanlijnen van drie nieuwe bedrijfspoedels of een gelegenheidsdeal, zoals het Woonakkoord was?

Het plaatje van de persconferentie wekte een weinig bescheiden indruk: Pechtold, Slob en Van der Staaij runnen nu de show. Samsom en Zijlstra stonden aan de zijkant klappen te incasseren. Hun begroting kon wel degelijk anders en beter. Meer banen, meer onderwijs, meer lastenverlichting – allemaal mogelijk voor wie even wil doorrekenen. Rutte en Dijsselbloem stonden er zo mogelijk nog bedremmelder bij. Voor de goede orde: Rutte is de minister-president van dit land. Dijsselbloem is de minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep. Van der Staaij runt een club met drie zetels en zat onlangs in Straatsburg te klagen dat zijn fundamentele mensenrecht op het weren van een skeelerende superwoman geschonden was.

Wat over de aard van de nieuwe constructie gecommuniceerd wordt, is veel minder snoevend. D66, SGP en CU benadrukken dat zij geen nieuwe gedogers zijn. Zij zullen dit kabinet nog op talloze onderwerpen te vuur en te zwaard bestrijden, zo luidt de belofte. Anderzijds is er de principiële voorkeur vanuit dit kabinet om ook volgende begrotingen met behulp van dezelfde zijwieltjes in het Staatsblad te krijgen. Het motorblok van het regeringsbeleid, het sociaal-economische deel, is het beleid van een supercoalitie geworden. Die kan hoogstens groter worden. Mogelijk krijgt het CDA het toch te kwaad met de gedachte dat zij tussen Wilders en Roemer de zijlijn bevolken. Heel erg geloofwaardig is het tenslotte niet om uit naam van het ‘radicale midden’ afstand te nemen van beleid dat verder gesteund wordt door alles wat zich in het politieke midden bevindt.

Het ligt nu inderdaad anders dan in 2010. Anders dan de gedoogconstructie met Wilders is het niet nodig om een deal te sluiten over het afstemmen van moties van wantrouwen. Hoewel de Eerste Kamer onmiskenbaar het ideologisch-politieke pad opdraait om voluit te gaan meeregeren, is het aldaar wegstemmen van kabinetten nog weer een brug verder. In zoverre is de constructie losser; VVD en PvdA zijn zelf in staat om hun ploeg in de lucht te houden. Bovendien is deze deal in beginsel voor één begrotingsjaar. Ook dat was in 2010 anders. Toen ging het expliciet om meerjarenbeleid.

Maar snel daarna begint de huidige constellatie toch verwantschappen te vertonen. Net als in 2010 is alles wat over geld gaat een gezamenlijke zaak geworden. En bijna alles gaat over geld. Terwijl wat geen geld kost, nog steeds het humeur van de begrotingspartner bepaalt. En wat belangrijker is: er is nu al stevig verknoopt. Sommige kwesties betreffen meerjarenbeleid. Sommige kwesties gaan nauwelijks meer over de begroting. Sommige afspraken zullen met aparte wetgeving gerealiseerd moeten worden. Soms zal dat van de huidige begrotingspartners vereisen ze dat ze voor plannen stemmen die niet van hen, niet van het kabinet, maar van de collega-gedogers afkomstig zijn. Zoiets verdedigen doet al snel stevig in elkaars armen belanden. In de wandelgangen en in de beeldvorming. De PVV werd uiteindelijk ook meer een coalitiepartij zonder ministers, dan een oppositiepartij zonder wantrouwen.

Ik volg daarom vooralsnog de visie van oud-senator Noten: dit gaat wel degelijk om een uitbreiding van de coalitie. Wat daar allemaal zo fijn extra dualistisch aan is, moet men mij nog maar eens uitleggen.

1 Super De Boer 13/10/2013 om 22:26

8) Zoals ik elders al stelde: helemaal eens en ben benieuwd naar het gedrag van de desbetreffende vijf partijen in het vervolg van de pensioendiscussie.

Eveneens en op dezelfde plek elders suggereerde ik de naam ‘Pijpenstelenakkoord’. Primair naar het weerbeeld dat zich voordoet sinds de afspraken gemaakt zijn, daarnaast een speels eufemisme voor ‘Mannenbroedersakkoord’. En ook omdat VVD en PvdA enerzijds (voor hetzelfde geld blijkt zoals GB al opmerkt een veel koopkrachtvriendelijkere begroting mogelijk) en CDA anderzijds (wat is inderdaad de rol nog van deze bestuurderspartij? Buma wordt nu wel heel erg een zijwieltje van eenmansleger Pieter Omtzigt) mogelijk nog een zware pijp te roken krijgen naar aanleiding van deze loop der dingen.

2 Super De Boer 15/10/2013 om 11:05

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: