Machtswisselingen bij ‘elective dictatorship’

door GB op 02/03/2009

in Buitenland

In Guinee-Buissau wordt een president gewoon vermoord. Een van de belangrijkste vragen van het constitutitonele recht is echter hoe je een leider vreedzaam uit zijn functie krijgt. Vandaar ook hier van tijd tot tijd een paar opmerkingen over de wetenschap van de machtswisselingen.

Binnen het Verenigd Koninkrijk geldt het Parlement als de hoogste autoriteit. Parliament can make and unmake any law whatsoever. Binnen het Parlement zijn – zeker sinds de Parliamentary Acts – de Commons de baas. Binnen de Commons is vanwege het kiesstelsels vrijwel altijd een fractie aanwezig met de absolute meerderheid. Binnen die fractie geldt een systeem van sticks and carrots dat de macht uiteindelijk neerlegt bij die parlementariers die het cabinet vormen. En binnen het kabinet geldt de prime minister als degene die ontslaat en benoemt naar welgevallen. Wie op zoek is naar de absolute macht doet er goed aan de bakermat van de parlementaire democratie te bestuderen. In de literatuur is dit verschijnsel ook wel ‘elective dictatorship’ genoemd.

Hoe kom je in zo’n stelsel nog fatsoenlijk van je leider af? Margret Thatcher overkwam het. Er kan namelijk nog behoorlijk veel roet in het eten gegooid worden wanneer de backbenchers zich beginnen te roeren. ‘Nothing is more dangerous than a backbencher in panic’. En in paniek raken ze wel, als de peilingen zo laag staan dat een backbencher zijn zetel dreigt te verliezen. In het geval van Thatcher was het o.a. de polltax die grote maatschappelijke onrust teweeg bracht en uiteindelijk een groep conservatieve MP’s activeerde die haar – als zittend Prime Minister – de das om deed.

En dan de pointe van de post. Dat is niet de opmerking dat het eigenlijk wel goed is als coalitiepartijen flink laag staan in de peilingen, omdat er dan voldoende backbenchers op drift raken die de partij scherp houden. De pointe is een experiment met een embedded filmpje. Kijken of het werkt, of dat de site nu te zwaar wordt. Wanneer u kunt genieten van de zwanenzang van de Iron Lady is het gelukt.

Vorige post:

Volgende post: