Machtswisselingen en smeerolie

door GB op 19/03/2009

in Buitenland

Nadat Obama voormalig president Bush op de helikopter naar Texas had gezet, besloot hij Guantánamo Bay te sluiten. Nog wat onderzoek naar een de praktijken van de CIA, maar dat was het dan wel zo’n beetje. De teneur is veel meer: streep onder het verleden en een mooie toespraak houden in een moslimland.

Bush, op zijn beurt, heeft aangegeven dat hij Obama niet voor de voeten zal lopen. Hieronder is al opgemerkt dat Amerikaanse oud-presidenten in de regel toch een soort eervolle status krijgen toegemeten. Dat kan wel eens een belangrijke voorwaarde zijn voor soepele machtswisselingen.

Toch gaat het verhaal bij Bush niet helemaal op. In Canada gooit men – hoe creatief – nog met schoenen naar de voormalige commander in chief. En er klinkt de roep om zijn arrestatie. Hij kan immers van serieuze oorlogsmisdaden verdacht worden. Meer specifiek: schending van artikel 3 van de Derde Geneefse Conventie.

Bush heeft vervolging voor schending van dit artikel echter moeilijker gemaakt. Het is goed zoeken, maar waar vroeger alle schendingen van artikel 3 van de Conventie strafbaar waren is dat sinds de Military Commissions Act 2006 alleen het geval bij specifiek te benoemen “grave breaches” van dit artikel. “Degrading or humiliating treatment” valt er niet onder. Marteling overigens wel, maar de vraag is natuurlijk wat daar dan precies onder valt. De facto werkt het als een immuniteit voor Bush en de zijnen, signaleren sommige organisaties.

Soepele machtswisselingen zijn natuurlijk altijd mooi. Maar als je die zelf soepel smeert, wordt het wel een ander verhaal.

1 WdH 19/03/2009 om 08:19

Vlak overigens de sterke man achter Bush, Cheney, niet uit. Die liep afgelopen zondag eens lekker leeg bij CNN.

Obama brengt Amerika in gevaar, door het terugdraaien door het antiterrorismeprogramma van de Cheney-administration, pardon de Bush-administration.

Bovendien waren de extreme financiële tekorten die ze achterlaten gerechtvaardigd vanwege de ‘state of war’ die intrad na 9/11. Dat vonden we in de Tweede Wereldoorlog immers ook geen probleem, aldus de oud-vice-president.

http://www.cnn.com/2009/POLITICS/03/15/cheney.interview/index.html#cnnSTCText

Vorige post:

Volgende post: