Machtwisselingen in een dictatuur: Internationaal Strafhof?

door GB op 05/03/2009

in Buitenland

Barry Rubin is een van de weinigen die zich met theorievorming over dictaturen bezighoudt. Hij onderscheidt daarbij vier mogelijkheden om van een dictator af te komen: paleisrevolutie, volksopstand, buitenlandse interventie of geleidelijke ontwikkeling naar democratie.

Hoe moet daarbinnen vervolging door het internationaal strafhof gekwalifceerd worden, zoals Bashir nu meemaakt? Sudan kan wel gekwalificeerd worden als een dictatuur. Een van de mechanismen die een dicatuur in stand houden is het exploiteren van een effectief vijandsbeeld. Bashir doet dat meteen, dus in die zin werkt het niet mee voor een machtsovername in Sudan. Ook zal de bereidheid van Bashir om zich vrijwillig terug te trekken niet toenemen als hij weet dat daar meteen een enkeltje Den Haag op volgt. Na de aftocht van zijn collega uit Liberia zal hij zich daarover geen illusies maken. Alleen een eventueel broeiende paleisrevolutie kan door het arrestatiebevel een steuntje in de rug krijgen. Of hem dat levend in Den Haag brengt, is de vraag. Of er dan iemand voor terugkomt die beter is, ook. De scenario’s zijn dus vooral somber.

Maar wat dan? Mugabe is een tijdje geleden min of meer een rustig leven aan de rand van een zwembad aangeboden als hij afstand deed van de macht en er bestaat een filantroop die dictators pensioenregelingen aanbiedt. (Ben zijn naam kwijt) Of dat dan zo bevredigend is? Mogelijk is het toch waar dat de internationale politiek niet voor padvinders is.

Vorige post:

Volgende post: