Maskers af

door GB op 27/08/2010

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Maskers af

De Senaat is toch een beetje zenuwachtig aan het worden van het kabinet dat in hun gebouw in elkaar getimmerd wordt. Eerder besloot Senator Schuurman al om de politieke terughoudendheid te laten varen en te vervangen door principieel verzet tegen alles met bruine gedoogsteun. Han Noten van de PvdA en Hans Engels van D66 traden toen vooral kalmerend op. De Eerste Kamer was veel minder een politiek orgaan, stelde Noten in Nova, en op Nu.nl bedaarde Engels de gemoederen.

Maar het geduld is op. Gisteren stuurden alle fractievoorzitters uit de Senaat (behoudens CDA en VVD) een brief aan Opstelten om hem te wijzen op de bevoegdheden van de Eerste Kamer. En in de krant dreigen Noten en Engels erop los. Meteen bij de eerste begroting kan de Eerste Kamer zijn rug al rechten. ‘Wij zijn geen raad van adviseurs ofzo, wij zijn een politiek orgaan,’ aldus Noten. Met name het openlijke gespeculeer op een politieke verwerping van de begroting is volgens mij een nieuw hoofdstuk in de samenwerking tussen Regering en Eerste Kamer

Wat hiervan te denken? In de eerste plaats is het opvallend dat de Senatoren die nu de grootste politieke broek aantrekken behoren bij partijen die de Eerste Kamer eigenlijk willen afschaffen, vooral wegens gebrek aan democratische legitimatie. Nu zij het land gaan redden, neem ik aan dat de bijbehorende partijen van dit standpunt terugkomen.

In de tweede plaats zien de Senatoren een politiek wel erg ver gaande oplossing voor ogen: een aanvullend gesprek met Senatoren van partijen die niet bij de formatie betrokken zijn. In zekere zin passeren ze daarmee hun geloofsgenoten in de Tweede Kamer. En juist dat knaagt aan het bestaansrecht van de Eerste Kamer. Want van de Senatoren wordt verwacht dat zij opnieuw en met een reflectieve blik naar concrete wetsvoorstellen kijken. Niet dat zij proberen een plekje te bemachtigen bij de politieke koehandel die nu plaatsvindt.

Wat hebben de Senatoren trouwens in de aanbieding, als ze aan tafel zouden zitten bij de informateur? Een handtekening onder het coalitieakoord? Eén groot gedoogakoord waarbij ook fracties uit de Eerste Kamer partij zijn? Dan kruipen niet alleen Eerste en Tweede Kamer bij elkaar op schoot, maar krijg je ook monisme tussen kabinet en Eerste Kamer. Terwijl het al een kleffe boel was op de Haagse vierkante kilometer.

Kortom, ik kan mij heel goed voorstellen dat Senaatsfracties bepaalde wetsvoorstellen nooit zullen steunen. Daarom hebben we een Senaat. Het was heel goed denkbaar geweest als senaatsfracties dat al meteen na het verschijnen van de akkoorden duidelijk hadden gemaakt. Dat had de regering de gelegenheid gegeven om rondom een concreet wetsvoorstel steun te zoeken in de Senaat ofwel het plan te laten varen. Maar dit is een politieke interventie in een lopende formatie. Eigenlijk vind ik dat niet zo goed passen bij onze Eerste Kamer.

{ 1 reageer… read it below or add one }

1 Willy 28/08/2010 om 17:33

Niet ten onrechte meldt de site van Elsevier dat een dergelijke brief kennelijk niet aan de orde was toen over Paars Plus werd onderhandeld, terwijl die coalitie ook geen meerderheid in de Senaat heeft:

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/274311/Senatoren-waarschuwen-Opstelten-over-formatie.htm

Reactie achterlaten

{ 6 trackbacks }

Vorige post:

Volgende post: