Meer Lakemanleed (update)

door PWdH op 08/10/2009

in Varia

Terwijl het Steunfonds Probleemhypotheken er in lijkt te gaan slagen een raamovereenkomst te sluiten die gedupeerden van DSB op korte termijn kan helpen, zal de concurrerende stichting van Pieter Lakeman nu dan echt overgaan tot procederen. De strategie is uitgebouwd: het probleem dat bij een failliet DSB mogelijk minder te halen is, lost hij op door tevens DNB als ‘medeplichtige‘ toezichthouder aan te spreken. Die laatste zou de ‘immorele’ praktijken van DSB ongemoeid hebben gelaten en daardoor tekort zijn geschoten in het toezicht.

Afgezien van het feit dat het aanspreken van een toezichthouder een long shot is (causaliteit en relativiteit leveren mogelijk hobbels op en de Hoge Raad gunt toezichthouders beleidsvrijheid, zodat onrechtmatigheid niet snel vaststaat), is Lakeman volgens mij bij DNB aan het verkeerde adres. DNB is immers prudentieel toezichthouder en Lakeman verwijt DSB niet dat die bank niet voldoende op zijn eigen portemonnee heeft gelet. De door hem geidentificeerde immorele praktijken bestaan in overkreditering en het verkopen van overbodige koopsompolissen. Daarmee zou DSB m.i. mogelijk het gedragsrecht schenden. De bevoegde toezichthouder op dat gebied is niet DNB, maar de AFM, die zoals bekend boetes heeft opgelegd en onderzoek doet.

Voor Lakeman speelt blijkbaar ook (vooral) mee dat DNB de kant van DSB zou hebben gekozen. Nu was de suggestie van bankpresident Wellink dat Lakeman wellicht strafrechtelijk vervolgd zou kunnen worden voor zijn eigenhandig uitgeschreven bankrun misschien niet heel handig, maar ik zie niet hoe dat aansprakelijkheid voor tekortschietend toezicht op kan leveren. Eerder het omgekeerde: bewijs dat Wellink waakt over ‘zijn’ banken. En wie kaatst als Lakeman, kan zoiets verwachten. Inmiddels doet DNB er wijselijk het zwijgen toe.

Lakeman is ofwel een genie, wiens strategie ik niet vermag te doorzien, ofwel hij berokkent uit verontwaardiging en rancune de mensen voor wie hij stelt te willen opkomen alleen maar meer schade met eindeloze procedures. Vooralsnog houd ik het op het laatste.

UPDATE: Het Steunfonds Probleemhypotheken en DSB hebben een akkoord bereikt om te hoge maandlasten bij te stellen. Ook de mensen die zich bij Lakemans stichting hebben aangesloten kunnen daarvan profiteren.

1 RML 08/10/2009 om 07:53

Kan het aanbieden van overbodige koopsommen onrechtmatig zijn?

Voorop gesteld, ik weet niet onder welke "voorwaarden" zulke koopsommen zijn afgesloten ("Neem 'm of je krijgt je hypotheek niet"?) maar er bstaat zoiets als contractvrijheid. Men kan en mag heel ver gaan wanneer het aankomt op dit soort verbintenissen.

En als er sprake zou zijn van "Neem 'm of…" dan zou zeer wel beargumenteerd kunnen worden dat er minstens sprake is van dwaling. Nietigverklaring hangt dan in de lucht.

2 WdH 08/10/2009 om 08:47

Dat laatste weet ik niet. Onrechtmatigheid moet denk ik lopen via schending van de zorgplicht die op banken rust.

Vorige post:

Volgende post: