Meer rechtsstaatretoriek

door PWdH op 14/08/2010

in Varia

Theo Hiddema werd gisteren als ‘boze, blanke man’ en advocaat gevraagd in hoeverre Wilders een bedreiging vormt voor de rechtsstaat.

‘Men beschouwt nu de rechtsstaat als iets wat van graniet is en wat in een kluis wordt bewaard en waar je je hoed voor af moet nemen als je die passeert. Maar zo werkt het niet. De rechtsstaat krijgt gestalte door een democratische vorm van wetgeving dus. En zo is de rechtsstaat aan verandering onderhevig.’

Jammer genoeg vroegen Knevel of Van den Brink niet of het idee van de rechtsstaat een bepaalde onveranderlijke kern van grondrechten kent en hoe Wilders zich daartoe verhoudt. Had Hiddema misschien kunnen antwoorden dat je daarover binnen de grenzen van de rechtsstaat (in woord niet in daad) over van mening mag verschillen zonder direct buiten de orde te worden verklaard.

De vragen die wel werden gesteld, stonden in het teken van de te verwachten poging aan te tonen dat Hiddema bij de PVV toch echt verkeerd zit, culminerend in de smeekbede dan toch VVD te stemmen. Tot wanhoop van de presentatoren heeft Hiddema de geijkte klippen elegant en met zelfspot omzeild: waarom hij stemt op een partij die de koran wil verbieden (laat zich niet voorschrijven wat hij mag lezen), een kopvoddentaks wil invoeren (oud-Limburgse scheldwoord voor nonnen), de toon (weet je tenminste waar hij voor staat) en ‘geen oplossingen’ biedt (immigratiestop).

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

1 A.R. Girbes sr 15/08/2010 om 12:48

Alles wat Mr Hiddema, in het interview met drs. Knevel en v.d. Brink heeft gezegd, ben ik het volledig eens. Eindelijk eens iemand die de juiste stemming en de analyse over Wilders heeft verwoord op de TV.
Naast de uitstekende verwoording beheerst Mr Hiddema de Nederlandse taal zoals het hoort. Mooi Nederlands, duidelijk én zonder “omhaal”.
Dat kan ik niet zeggen van het “moderne managements”. Hun taalgebruik slaat werkelijk NERGENS op. Dus, een ongelooflijke taalarmoede bij het management. (Een Jargon vol nonsens) Mr Hiddema heeft HEEL DUIDELIJK aangegeven dat een klenere overheid noodzakelijk is en dat het gevestigde establisment moet verdwijnen in “landsbelang”.
Wie nu eens goed nadenkt en de huidige politieke verhoudingen, en de daaraan gekoppelde macht, met ziekelijke dogma’s en principiële onzin, zoals het patologische princiepe dat “we allemaal gelijk zijn”, zal tot de conclusie komen, dat die verhoudingen werkelijk “onwelriekend zijn” en dat “onze” democratie slechts een zieke grap is.
Veel politieke principes zijn nonsens. Gelijkheid bestaat niet.
Mr Hiddema heeft ook heel redelijk én begrijpelijk gemaakt dat bij hem “het fatsoen” een status heeft. Dat fatsoen ontbreekt juist bij velen: en dat is geen “algemeen belang”.

2 WJLH 15/08/2010 om 21:22

@A.R. Girbes sr: als de verhoudingen ‘onwelriekend’ zijn is er maar één reactie mogelijk: de onwelriekendheid bestrijden, zoals men onkruid bestrijdt, met gif. Eerst het gif van de haat, dan het gif van de daad, als u begrijpt wat ik bedoel.

Vorige post:

Volgende post: