Meldpunt PVV is de applificatie van Hans Janmaat

door SvdL op 15/03/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Meldpunt PVV is de applificatie van Hans Janmaat

Hoe hoog moet de druk oplopen voordat Rutte vloeibaar wordt en hij afstand neemt van het PVV-meldpunt? Het is hopen dat de premier als diamant uit de strijd komt – een diamant van vrije meningsuiting, dualisme en distantie. 

Vandaag besluit het Europees Parlement over een motie waarin premier Rutte (lees: Nederland) wordt opgeroepen afstand te nemen van het PVV-meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen (MOElanders). En geef het parlement ongelijk. Het zou geen knip voor de neus waard zijn als leden zich door een partij-initiatief in een lidstaat zo te kakken laat zetten. Hun onderdanen maken gewoon gebruik van hun recht in Nederland te komen werken – discriminatie hoeven ze dan natuurlijk niet te pikken. Ergo: het CDA en VVD ondertekenen in Europa wel, in Den Haag geen motie waarin Rutte wordt gesommeerd afstand van deze smet op ons nationale blazoen te nemen.

Rutte heeft daar schijt aan. En ook hij zou geen knip voor de neus waard zijn als hij eerder niet, maar nu wel door de knieën gaat. Capitulatie voor Europese druk zou ook een vreemde staatsrechtelijke stijlfiguur zijn. Wilders, gedoger avant la lettre op weg naar het Torentje om bij de premier op het matje te verschijnen. ‘Meneer Wilders, u haalt de site uit de lucht of wij doen dat.’ Of, erger, andersom. Rutte op weg naar Wilders om te smeken de site de nek om te draaien. Het gesprek zou het failliet zijn van het politieke debat. Dat wordt al lang niet meer in de Kamer alleen gevoerd, door heren op stand, met distantie en respect. Politiek is een straatgevecht met andere middelen.

Politieke argumenten verschijnen in nieuwe vormen en er zijn nieuwe kanalen waardoor ze het publieke domein bereiken.  Het meldpunt van Wilders is niets anders dan de appificatie (het omzetten in een app) van Hans Janmaat. Eenmaal een app en in dat publieke domein, is het niet aan onze premier om de vorm te veroordelen. Daarin schiet de motie van het Europees Parlement haar doel voorbij. Het is wel de taak om het debat aan te gaan – en dat weigert Rutte vooralsnog. Daarin schiet hij dus te kort. Veroordelen moet hij nalaten, debatteren is zijn vak en verantwoordelijkheid. Als het meldpunt de applificatie van Janmaat is, dan moet Rutte er een liberale killer app tegenover zetten. Tenzij hij het met het meldpunt eens is, uiteraard. want dan is een debat niet noodzakelijk.

Sebastiaan van der Lubben

1 Martin Holterman 15/03/2012 om 14:04

Me dunkt dat het debat al lang gevoerd wordt. Daarvoor hoeft Rutte toch zijn mond niet open te doen?

2 Mihai Martoiu Ticu 15/03/2012 om 18:34

Nadat het meldpunt is ontstaan is een minibusje, dat bij ons in de straat al jaren parkeert, vernield. Toeval? Zelfs heb ik die polen slechts 1 keer gezien en ze hebben nooit voor overlast gezorgd.

Canda heeft een leraar – Malcolm Ross – uit zijn functie gezet, omdat ie antisemitische stukken schreef. Die stapte naar het UN Human Rights Committee en het committee zei dat “the removal of the author from a teaching position can be considered a restriction necessary to protect the right and freedom of Jewish children to have a school system free from bias, prejudice and intolerance” en dat “rights and reputations of others” worden zo beschermd.

Waarom zouden de Oost-Europeanen geen recht hebben op een omgeving vrij van bias, vooroordelen en intolerantie?

Maar misschien kan iemand een zaak bij EHRM opstarten. Zie even de factsheet over hate speech:

Féret v. Belgium
“Daniel Féret was a Belgian member of Parliament and chairman of the political party Front National-Nationaal Front in Belgium. During the election campaign, several types of leaflets were distributed carrying slogans including “Stand up against the Islamification of Belgium”, “Stop the sham integration policy” and “Send non-European job-seekers home”. Mr Féret was convicted of incitement to racial discrimination. He was sentenced to community service and was disqualified from holding parliamentary office for 10 years. He alleged a violation of his right to freedom of expression. In the Court’s view, Mr Féret’s comments had clearly been liable to arouse feelings of distrust, rejection or even hatred towards foreigners, especially among less knowledgeable members of the public. His message, conveyed in an electoral context, had carried heightened resonance and clearly amounted to incitement to racial hatred. The applicant’s conviction had been justified in the interests of preventing disorder and protecting the rights of others, namely members of the immigrant community. The Court held that there had been no violation of Article 10.”

Welnu, als Rutte niks doet, dan zou dat weleens kunnen gelden als een Nederlandse schending van de plicht om de rechten van de Oost-Europeanen te beschermen.

3 Martin Holterman 15/03/2012 om 20:29

Je verwart de vraag of iets een inbreuk op art. 10 oplevert met de vraag of de overheid verplicht iets moet doen aan uitspraken van privé-burgers. (Die Canadese leraar was in overheidsdienst. Trouwens, wat deed hij bij de VN?)

De stelling dat Polen een aanspraak op de overheid hebben op strafbaarstelling van beledigende uitspraken aan hun adres lijkt me absurd. Om daar het woord “recht” voor te gebruiken rekt dat begrip zover op dat het betekenisloos wordt.

4 Mihai Martoiu Ticu 15/03/2012 om 20:47

@Martin

De overheid is verplicht om te zorgen dat burgers onderling de mensenrechten respecteren. Als Pietje Jantje martelt en de overheid zegt “ik geef geen ruk, want Jantje is zwart”, dan kan Jantje de Nederlandse staat bij het Europees Hof aanklagen.

5 PB 16/03/2012 om 10:16

Leuk stuk. Ik me zo storen aan al die overtrokken reacties over dat domme overlastmeldpunt. Maar ik begrijp het is inderdaad een straatgevecht met politieke middelen. En polen ondervinden echt niet meer overlast. Niemand kan dat meldpunt iets schelen. En dan die resolutie… ik begrijp niet dat Nederland zich zo de maat laat nemen. Eigenlijk staat er letterlijk dat ze de gedoogconstructie niet goedkeuren. Natuurlijk gaat het om “het beleid van de PVV, ‘dat in strijd is met de grondwaarden van de EU’”. De grondwaarden, zoals beschikt door wie… En nu wil Roemenie een anti-xenofobie top. Misschien ben ik blind. Maar ik merk geen enkele xenofobie op om mij heen.

Een straatgevecht met politieke middelen. Erg goed gevonden.

6 Filip S. 16/03/2012 om 11:52

@ PB

Ach een resolutie, dat is vaak het gevolg van overijverige MEP’s die een standpunt willen maken.

Dat meldpunt is natuurlijk belachelijk qua opzet en idee, maar lijkt mij niet zo gek dat een partij onderzoek mag doen naar iets wat hun niet zint. Ik ben het (quite unusual) met de SP’er De Jong eens dat ook zoiets wel in de resolutie had mogen staan. De reactie van Dr. Renner was nog het best en mooist en met name dat punt van alcoholmisbruik kan ik volledig beamen na colleges bij hem gevolgd te hebben.

Tot slot dat juist de Roemenen nu gaan pleiten voor een xenofobie-top is een beetje raar. Natuurlijk voelen zij zich gepakt door het NL’se Schengen-standpunt, maar juist de Roemeense premier pleitte (informeel, dat wel) voor een boycot op Nederlandse producten in Roemeense supermarkten.

7 Martin Holterman 16/03/2012 om 15:37

@Mihai: Is dat zo? Op welke basis dan? (Ik neem aan dat je een situatie beschrijft waar de Officier van Justitie op basis van het opportuniteitsbeginsel heeft besloten niet te vervolgen, want marteling is natuurlijk wel degelijk strafbaar.)

8 Mihai Martoiu Ticu 16/03/2012 om 18:46

@Martin

Een staat heeft een verplichting te zorgen dat de mensenrechten door burgers onderling gerespecteerd worden, bijvoorbeeld door wetgeving aan te nemen, die bepaalde handelingen strafbaar maakt.

Zie bijvoorbeeld de zaak X and Y v. The Netherlands bij het Europees Hof, para 23:

The Court recalls that although the object of Article 8 (art. 8) is essentially that of protecting the individual against arbitrary interference by the public authorities, it does not merely compel the State to abstain from such interference: in addition to this primarily negative undertaking, there may be positive obligations inherent in an effective respect for private or family life (see the Airey judgment of 9 October 1979, Series A no. 32, p. 17, para. 32). These obligations may involve the adoption of measures designed to secure respect for private life even in the sphere of the relations of individuals between themselves.

9 Martin Holterman 18/03/2012 om 18:24

@Mihai: Maar marteling is toch al strafbaar?

10 Mihai Martoiu Ticu 19/03/2012 om 10:09

@Martin

Ja en? Als het niet was, dan zou Nederland verplicht zijn om een wet aan te nemen, om marteling strafbaar te maken. Zie het verdrag tegen marteling:
Article 2

Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction.
No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat or war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture.

Trouwens, het lijkt erop dat de marteling strafbaar is gemaakt als gevolg van een dergelijk verdrag:
http://www.recht.nl/nieuws/staatsrecht/archief/index.html?nid=12838

11 Filip S. 19/03/2012 om 12:25

@ Martin Holterman

In uw fictieve ssituatie kan het slachtoffer natuurlijk via art. 12 WSv alsnog vervolging eisen. Krijgt hij hier niet gelijk dan is de nationale juridische keten afgesloten en kan er eventueel overwogen worden om in Straatsburg te proberen.

12 Martin Holterman 19/03/2012 om 17:06
13 Filip S. 20/03/2012 om 13:11

@ Martin Holterman

Het EVRM biedt voldoende handvatten voor het slachtoffer om zijn gelijk te halen bij het EVRM. Er is behoorlijke jurisprudentie waar de lidstaat de oren gewassen krijgt voor het uitvoeren van ondeugdelijk of onvoldoende onderzoek door autoriteiten. Aangezien er in de lidstaat geen verdere middelen zijn (en de klacht en omstandigheden voldoende evident zijn) kan een beroep op het individuele klachtrecht slagen. Niet het O.M. staat dan in het beklaagdenbankje, noch kan vervolging worden geeist, maar de lidstaat NL heeft een tekort laten zien.

Mocht de lidstaat uiteindelijk verliezen zal er natuurlijk wel gekeken worden in hoeverre er gevolgen verbonden worden aan zo’n uitspraak. NIet vanzelfsprekend (wellicht zelfs uitgesloten) is dat het EHRM aan de opportuniteit van het OM gaat morrelen, e.e.a. wordt waarschijnlijk rechtgezet d.m.v. een schadevergoeding o.i.d.

14 Martin Holterman 20/03/2012 om 14:10

@Filip S.: Zonder twijfel kun je klagen over onvoldoende onderzoek. Dat was ook het geval in de Ramsahai zaak waar ik in de vorige comment naar linkte. Maar de beslissing om niet te vervolgen lijkt me normaliter niet in Straatsburg aanvechtbaar (tenzij je kunt aantonen dat de onderliggende beleidsregel bij voorbeeld discriminatoir is):

357. There has not, however, been a violation of Article 2 in that the investigation was supervised by the public prosecutor to whose authority Officers Brons and Bultstra and their colleagues were subject (see paragraph 346 above), nor as regards the conditions of the applicants’ access to the investigation (see paragraph 350 above), nor in that the proceedings under Article 12 of the Code of Criminal Procedure were not public, nor in that the Court of Appeal’s decision of 26 April 1999 was not made public (see paragraph 355 above).

359. The Chamber found that proceedings under Article 12 of the Netherlands Code of Criminal Procedure were not in any way decisive of civil rights or obligations and did not affect a party’s standing to bring civil proceedings; Article 6 was not therefore applicable under its civil head. Nor was Article 6 applicable under its criminal head, the wording itself of that provision (“against him”) indicating that in criminal cases its guarantees protected the person facing the criminal charge.

15 Martin Holterman 20/03/2012 om 14:47
16 Filip S. 21/03/2012 om 11:03

@ Martin Holterman

Volgens mij zijn wij het nu eens, inderdaad kan vervolging niet worden afgedwongen, maar desalniettemin is de Nederlandse overheid wel aan te spreken over de gang van zaken. Over de rol van het EVRM in een artikel 12 procedure is een hoofdstuk verschenen in een boek van uitgeverij Ars Aequi enige tijd geleden.

Vorige post:

Volgende post: