Met de beste bedoelingen…

door GB op 14/05/2009

in Rechtspraak

Post image for Met de beste bedoelingen…

Klink heeft lef. Want wat is zijn reactie op de rook-arrest deze week? Hij hoopt dat “rechters meer begrip hebben voor de ‘intentie’ van de wet: iedereen gelijk behandelen.” Klink als redder van de gelijkheid! Dat ze dat in Den Bosch nou niet doorhadden…

Dat Klink lef toont, blijkt vooral als we kijken naar de kern van de argumentatie van het hof. Die luidt dat een AMvB geen rookverbod mag bevatten als die AMvB is gebaseerd op een artikel dat slechts toestaat om ‘maatregelen als bedoeld in artikel 10 lid 1 Tabakswet’ te treffen. Artikel 1o lid 1 verplicht de Staat ‘zodanige maatregelen’ te treffen dat gebruik moet kunnen worden gemaakt van voorzieningen, ‘zonder dat daarbij hinder of overlast van roken wordt ondervonden.’ Het uitvaardigen van een algemeen rookverbod gaat in de ogen van het hof veel verder dan dat, en treedt dus buiten zijn wettelijke grondslag. Zeker, als we in ogenschouw nemen dat het hier gaat om voorschriften door straffen te handhaven.

Dan vervolgt het hof met een overtuigende analyse van de wetsgeschiedenis. Ten tijde van de meest relevante wijziging van de Tabakswet wilde de regering inderdaad in de richting van een rookverbod voor de horeca bewegen, maar dat werd destijds door de Tweede Kamer uit het voorstel geamendeerd. Heel subtiel wrijft het hof de relevantie van het amendementsrecht onder de neus van Klink: ‘Nu de wetsgeschiedenis onvoldoende houvast biedt om het tegendeel aan te nemen, moet het er naar het oordeel van het hof voor worden gehouden dat dit opzettelijk is gebeurd en niet als een misslag kan worden aangemerkt.’ Of Klink een door de kamer aangenomen amendement maar even serieus wil nemen.

Tenslotte veegt het hof ook het laatste argument van Klink van tafel: het feit dat de betrokken AMvB via een voorhangprocedure tot stand is gekomen kan hem niet redden. ‘Het hof is van oordeel dat een dergelijke overeenstemming een gebrek aan wettelijke grondslag niet kan compenseren, laat staan opheffen.’ Gelukkig maar. Wat de Kamer er destijds uit amendeerde kan de regering er niet via een AMvB in fietsen.

Terug naar de Ab vrijheidsstrijder Klink. Anders dan hij suggereert heeft dus juist de rechter respect voor de wet getoond, en deze hooggehouden tegenover een AMvB die gedekt wordt door een coalitiemeerderheid in de Tweede Kamer. Dan heb je lef, als je het omgekeerde beweert. Maar Klink schijnt te roken, en rokers schijnen meer te durven. Hopelijk durft hij nu ook de juiste weg te bewandelen: een rechtstreekse afweging door de formele wetgever zelf.

Vorige post:

Volgende post: