Ministeriële verantwoordelijkheid tijdens formatie

door GB op 05/08/2010

in Haagse vierkante kilometer

Als het rechtse minderheidskabinet er daadwerkelijk komt, dan zal Wilders zich in de praktijk wellicht toch een stuk gematigder gaan uitlaten. Al was het maar omdat de SGP de hele onderneming gedoogt onder de voorwaarde dat ‘stijl en toon’ waardig blijven en Wilders de mannenbroeders toch nodig heeft om nog enig overwicht op Brinkman te hebben. Om te voorkomen dat we vergeten welke politieke stijl Wilders vroeger beoefende nog even een weergave van de gemiddelde PVV-kamervraag. Het gaat over de bijlage die Tjeenk Willink destijds had opgesteld.

Deelt u de mening dat betrokkene hiermee heeft laten zien niet onpartijdig te zijn maar eurofiel en antidemocratisch, bijvoorbeeld door te stellen dat de regering het contraseign van door een meerderheid der Staten-Generaal aanvaarde, initiatiefwetsvoorstellen moet weigeren indien de internationale positie van Nederland in het geding is? 

Gevolgd door – nota bene – de klacht dat Tjeenk Willink buiten zijn opdracht handelde en natuurlijk door de oproep om Tjeenk Willink per kerende post te ontslaan als vice-president van de Raad van State en om de koningin uit de regering te gooien.

AZ poeiert de vragen geroutineerd af, door ofwel geen ofwel alleen feitelijke antwoorden te geven. Op een punt is de minister-president echter wat uitgebreider, namelijk ten aanzien van de ministeriele verantwoordelijkheid tijdens de formatie.

Een informateur neemt zelf de verantwoordelijkheid voor de aanvaarding van een informatieopdracht en voor de wijze waarop deze wordt ingevuld, zulks gedurende het informatieproces ter beoordeling van de betrokken fractievoorzitters, na afloop van een afgeronde fase van het informatieproces ter beoordeling van de Tweede Kamer (zie artikel 139a, derde lid, van het Reglement van Orde) en na afloop van een formatie bij het optreden van de nieuwe minister-president wederom ter beoordeling van de Tweede Kamer.

Ik weet niet of Balkenende zich echt buiten schot kan houden als het er om gaat spannen. Dat doet het echter nog niet. Maar Rutte en Wilders kunnen in ieder geval meteen bij de regeringsverklaring de grenzen van hun eventuele gedoogakkoord verkennen.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: