Ministerraad 6 november 2009

door GB op 07/11/2009

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Ministerraad 6 november 2009

Weer een nieuw experiment op dit blog: een signaalfuntie opbouwen. We beginnen voorzichtig, met een wekelijkse update van relevante onderwerpen uit de ministerraad. Bronnen: officiele persberichten, de persconferentie, het gesprek met de minister-president en google-nieuws op de termen ministerraad en kabinet.

Allereerst was er vrijdag een zogenaamde ‘Rijksministerraad’, met het oog op de procedure tot wijziging van het Statuut. Het Statuut wordt bij Rijkswet gewijzigd (artikel 55). Dit begint met bespreking in de Rijksministerraad, d.w.z. de ministerraad plus de door de regeringen van Aruba en de Nederlandse Antillen gevolmachtigde ministers. Onderwerp is de verbouwing van het koninkrijk: een deel van de Nederlandse Antillen gaat verder als apart land in het koninkrijk, en een deel als een soort gemeente van Nederland. De Rijksministerraad is akkoord, de voorstellen zullen worden ingediend.

Overigens had de kwestie van het kiesrecht voor de Eerste Kamer ook via het Statuut kunnen worden opgelost. De Grondwet moet namelijk de bepalingen van het Statuut in acht nemen. Weliswaar moet een wijziging van het Statuut, die tevens een wijziging van de Grondwet is, verlopen via dezelfde procedure als de Grondwet wordt gewijzigd, maar er is één verlichting: een volstrekte meerderheid in tweede lezing volstaat.

De gewone ministerraad heeft verder nog besloten tot een zogenaamde ‘schaalsprong’ van Almere en een injectie van 20 miljoen voor Den Haag. Verder deed de raad nog een aantal benoemingen en ging hij akkoord met het voorstel om waterschapsbesturen die als gevolg van een fusie tussentijds verkiezingen houden, de mogelijkheid te geven om de volgende reguliere verkiezingen over te slaan. Het wetsontwerp daarvoor gaat naar de Raad van State.

Die waterschapsbesturen bleken deze week trouwens over een nieuw zelfbewustzijn te beschikken. Wanneer het begrip ‘overbodige bestuurslaag’ valt, dan strijden ze met de provincies om de eerste plaats. Maar nu adviseert de Unie van Waterschappen om allerhande taken van de provincies en de gemeenten aan het waterschap over te dragen. Scheelt weer overbodige bestuurslagen.

Na afloop van de ministerraad gaf Balkenende een update hoe het nu ging met de benoemingsprocedure van de EU-president. Teneur: consultaties moeten nog beginnen; datum EU-top nog niet bekend; geen kandiaat; niet actief gelobbyed en zo verder. Bij de NOS legden ze hem verder het vuur aan de schenen over zijn weigering om naar de Tweede Kamer te komen tijdens het AOW-debat.

Twee vragen resteren: waarom bij dit debat? En wat heeft Verbeet gezegd? Ten aanzien van het antwoord op de eerste vraag varieren de antwoorden van ‘inschattingsfout’ tot een bewuste strategie om te testen in hoeverre de formele argumentatie gepikt wordt dat het kabinet zelfstandig kan uitmaken met wiens mond het spreekt. Dat zal immers de argumentatie zijn als Verhagen opeens opduikt. Het antwoord op de tweede vraag blijft gissen. Wie heeft een idee?

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: