Mormonen zijn een beetje vreemd

door Redactie op 07/12/2007

in Uncategorized

Post image for Mormonen zijn een beetje vreemd
De republikeinse voorverkiezingen blijven spannend. In de peilingen voor de Iowa caucus (een apart soort voorverkiezing) is Mike Huckabee omhooggeschoten en staat hij boven Mitt Romney, die daarvoor het hoogst stond in Iowa. Ook in de nationale peilingen is Huckabee omhooggeschoten. Huckabee is voormalig gouverneur van Arkansas en predikant in de doopsgezinde gemeente. Vooral het gegeven dat Huckabee predikant is, maakt hem voor de conservatieve kiezers in Iowa aantrekkelijker dan Romney: Romney is namelijk een mormoon. 

Mormonen zijn een beetje vreemd. Het geloof is gesticht in de vroege 19e eeuw door Joseph Smith. Joseph beschikte over een zienerssteen en na een tip van een bevriende engel lokaliseerde hij met die steen een set gouden platen. Op die gouden platen was een tekst gegraveerd in oude Egyptische tekens. Wat voor tekens het betrof – waren het bijvoorbeeld hiërogliefen of was het een koptische tekst? – wordt niet gespecificeerd. Niemand mocht de platen zien van Joseph, maar het was wel belangrijk dat de tekst wereldkundig gemaakt zou worden: de tekst bevatte namelijk een nieuwe openbaring van God in aanvulling op en ter verbetering van het oude en nieuwe testament.
De vertaling van de tekst leek een probleem te vormen, want Joseph was nauwelijks geschoold. Hij had echter een speciale en nogal revolutionaire vertaaltechniek ontwikkeld: hij deed zijn zienerssteen in een diepe hoed, stak zijn gezicht in die hoed (terwijl de platen ingepakt in een kist of herbegraven in een heuvel lagen), waarna aan hem woorden in Romeinse letters verschenen. Die woorden dicteerde hij, terwijl ze werden opgeschreven door een assistent. Nadat al het vertaalwerk op die wijze gedaan was, gaf Joseph de platen mee aan een engel, zodat die platen helaas niet meer voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar zijn.
Uit de vertaling van de gouden platen blijkt dat Jezus kort na zijn herrijzenis naar Amerika gegaan is, waar hij enige maanden gepreekt heeft. De kerk die hij daar oprichtte is echter na een aantal eeuwen uit elkaar gevallen en heropgericht door Joseph Smith. Op een niet nader gestipuleerd tijdstip zal Jezus echter het nieuwe Jeruzalem stichten, dat gelokaliseerd zal zijn op Amerikaanse bodem, en vandaar uit verder regeren. De vertaling zelf is, alhoewel het eeuwige woord van God, vatbaar voor aanvulling of verandering: de leiders van de kerk hebben namelijk af en toe visioenen, waaruit blijkt dat een leerstuk aangepast moet worden. Zo beoefenden mormonen oorspronkelijk polygamie. De Verenigde Staten weigerden in de late 19e eeuw Utah (waar de mormonen zich gevestigd hadden) als staat tot de unie toe te laten, zolang zij polygamie toe stonden. Prompt daarop kregen de leiders van de mormonen visioenen waaruit bleek dat polygamie bij nader inzien toch niet toegestaan is. Een ander voorbeeld betreft de positie van de zwarte bevolking. Aanvankelijk was het een onderdeel van het mormoonse geloof dat negers zwart zijn als straf van God. Zwarten mochten dan ook geen onderdeel vormen van de kerk. Toen dit type standpunt in de jaren zeventig echter steeds meer onder vuur kwam te liggen, kreeg de leider van de mormonen een visioen, waaruit bleek dat dit beleid herroepen moest worden, hetgeen toen ook gebeurde.

Dat je dit allemaal gelooft is natuurlijk lastig uit te leggen aan de kiezer. Het wekt weinig vertrouwen als je denkt dat een vent die zijn hoofd in een hoed steekt en claimt zo een vertaling te maken een groot profeet is in plaats van een nogal doorzichtige oplichter. In een toespraak heeft Romney geprobeerd om dit soort twijfels weg te nemen, door erop te wijzen dat vrijheid van godsdienst juist ook met zich mee brengt dat men godsdiensten waar men het niet mee eens is dient te respecteren. Dat klinkt leuk, maar het zal de conservatieve evangelisten vermoedelijk niet overtuigen: voor hen bestaat er maar één godsdienst die de juiste is en alle andere geloven zijn dwalingen. Misschien had Romney er beter op kunnen wijzen dat alle andere presidentskandidaten ook rare opvattingen hebben. Zij geloven bijvoorbeeld én dat Jezus de zoon van God is én dat Jezus diezelfde god is. Dat geloven mormonen dan weer niet. Zij geloven dat God en Jezus twee verschillende goden zijn.

1 LD 13/12/2007 om 11:09

Goed stuk! Het is inderdaad erg spijtig dat de gouden platen niet meer voor onderzoek beschikbaar zijn. Maar aan de andere kant: een engel verkoop je natuurlijk geen “nee”. Ik ben ook wel benieuwd waarom de Kerk die Christus heeft gesticht in Amerika uit elkaar gevallen is, en hoe Christus überhaupt naar Amerika gevaren is.

Aan het slot van je bijdrage stel je dat Romney de religieuze opvattingen van de andere presidentskandidaten had kunnen aanvallen. Zou dat een goede tactiek zijn? Of zal dat moddergooien tussen collega-christenen – want christenen zijn het – eerder averechts uitpakken?

2 GB 13/12/2007 om 12:50

Hoe Christus naar Amerika is gevaren? Wellicht op dezefde manier waarop hij tussen zijn twaalfde en dertigste in Engeland schijnt te zijn geweest. (daar kende hij ook Jozef van Arimathea van, die in de ijzerhandel zat, en die ook de Graal in Engeland heeft afgeleverd)

3 Jacob 13/12/2007 om 23:18

Goed punt, gb! William Blake heeft over de vraag of Christus inderdaad in Engeland is geweest nog een mooi gedicht geschreven:

And did those feet in ancient time
walk upon England’s mountains green?
And was the holy Lamb of God
on England’s pleasant pastures seen?
And did the countenance divine
shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here
among these dark Satanic Mills?

Bring me my bow of burning gold!
Bring me my arrows of desire!
Bring me my spear! O clouds, unfold!
Bring me my chariot of fire!
I will not cease from mental fight,
nor shall my sword sleep in my hand,
till we have built Jerusalem
In England’s green and pleasant Land.

4 FTG 14/12/2007 om 13:56

Er is laatst een boek verschenen, waarin geclaimd wordt dat Julius Caesar eigenlijk Jezus was, of andersom, dat weet ik niet. Als dat waar is, is Jezus in ieder geval in Engeland geweest.
De claim lijkt me overigens niet zo geloofwaardig.

5 LD 14/12/2007 om 16:42

Ja, dat is een boek van de Italiaanse tekstwetenschapper Francesco Carotta. Hij claimt dat Jezus Christus eigenlijk Julius Caesar was. Deze stelling is gebaseerd op een vergelijking van de levensverhalen van de beide heren en de parallellen die er te trekken zijn. Caesar stak een rivier over (de Rubicon) en Christus deed dat ook (de Jordaan). Caesar’s luitenant heette Marcus (Antonius) en Marcus was ook één van de evangelisten. Een van Caesar’s moordenaars was Cassius Longinus en raad eens hoe de centurion heette die zijn speer in het lichaam van Christus aan het kruis nagelde. En zelfs de initialen van de beide heren zijn identiek (JC), al heette Caesar natuurlijk eigenlijk gewoon Gaius (of Caius) en Jezus geen Gerrit. Het klinkt inderdaad allemaal wat vergezocht, maar er was laatst een documentaire over op televisie van Jan van Friesland. Helaas heb ik “Het evangelie van Caesar gemist”, dus veel kan ik er niet over vertellen.

Terug naar de VS. Had Romney er inderdaad goed aan gedaan om zijn collega-Republikein op diens religieuze opvattingen aan te vallen? Volgens mij had dat averechts gewerkt. Ik heb sterk het idee dat Amerikanen er niet van houden om denigrerend over geloven te praten. Kijk bijvoorbeeld naar de Mohammed cartoons. Ondanks het First Amendment hebben maar heel weinig kranten de cartoons geplaatst. Mijns inziens moet een krant gewoon daarover kunnen berichten en dergelijke cartoons kunnen plaatsen om de lezer te informeren. Die maakt dan zelf wel uit of zulke plaatjes beledigend of volkomen onschuldig zijn. In de VS mag het plaatsen van Mohammed cartoons uiteraard, maar het gebeurt niet. Voor een deel zal het wellicht angst voor de gevolgen zijn. Maar er speelt ook wel iets van een overdreven respect, misschien zelfs een soort taboe mee. In de VS wordt momenteel gewerkt aan een remake van de Ierse comedyserie Father Ted. In het origineel worden nogal wat religieuze grappen gemaakt. Die doen het niet goed in de VS, terwijl men toch moeilijk kan volhouden dat er rellen uitbreken en aanslagen worden gepleegd zodra het christelijk geloof op de hak wordt genomen. Laatdunkend doen over het geloof – welk geloof dan ook – lijkt ‘not done’ te zijn in de VS. Dus Romney kan mijns inziens beter zijn mond houden.

6 Angel 31/05/2014 om 18:32

Slecht stuk.

7 Angel 31/05/2014 om 18:32

Laat de mormonen toch een keer met rust.

8 Redactie 01/06/2014 om 17:20

Het staat “Angel” uiteraard vrij een enigszins verlate mening te hebben over dit artikel uit 2007, maar de redactie stelt het wel op prijs als hij/zij die mening met argumenten onderbouwt. Waarom is het stuk van FTG slecht? En waarom wordt het gezien als het lastig vallen van Mormonen?

Vorige post:

Volgende post: