Motie: EHRM terug in het hok

door GB op 30/11/2010

in Grondrechten, Haagse vierkante kilometer

Het ‘Hofbashen‘ heeft nu ook de Tweede Kamer bereikt. Tijdens de behandeling van de begroting van Leers dient het CDA een motie in om de regering te manen tot het hinderlijk volgen van het EHRM. In ‘recente zaken’ heeft het EHRM ‘vergaand ingegrepen in nationale wetgeving,’ constateren Çörüz en Omtzigt zonder nadere onderbouwing. Hoewel het EHRM in hun ogen ‘een belangrijk instituut is voor de bescherming van de essentiele mensenrechten’ (in tegenstelling, kennelijk, tot de niet-essentiele mensenrechten) moet de regering een ‘signaal’ geven dat Nederland behoefte heeft aan een ‘duidelijke ruimte om eigen beleid te mogen maken gebaseerd op hun nationale eigenheid.’ Vertaald in EHRM-termen: meer margin of appreciation.

De regering zou dat volgens de indieners kunnen bereiken door zich vaker te voegen in Straatsburgse zaken, als een andere Staat probeert zich het Hof van het lijf te houden. Ook kan de regering in het ‘hervormingsproces van de Raad van Europa’ wel gaan pleiten voor een ruimere ‘margin of appreciation’. Dat zal dan wellicht met een nieuw Protocol moeten, of zo.

Hoewel de motie op zichzelf niet zo schokkend is, levert de context waarin hij staat wel argwaan op. Nu moet de Nederlandse vertegenwoordiger in Straatsburg zich door Wilders ook al naar het Hof laten commanderen om daar Rusland te steunen in hun pleidooi om de ‘Tsjetsjeense kwestie’ naar eigen inzicht op te lossen. Daarmee wordt een soort Europafeindlichkeit gecultiveerd waarvan de consequenties nog niet duidelijk zijn. Zeker niet omdat het nu juist een oorspronkelijk voorzichtige en internationaal georienteerde grote middenpartij betreft. In ieder geval is juist het CDA de meest fervente tegenstander van rechterlijke toetsing van wetgeving door de nationale rechter. Nu kennelijk ook de grondrechtenbescherming uit Straatsburg in ongenade is gevallen, wordt het tijd dat de Christen-Democraten kleur bekennen. Gaat het nu om grondrechtenbescherming door de rechter in zijn algemeenheid? Of om Straatsburgse grondrechtenbescherming? Of om bescherming van een bepaald type grondrechten? Wat zijn dan die niet essentiele grondrechten? Deugt de Sanoma uitspraak niet? Salduz?

In de wetenschap broeit al een tijdje de wens om het EHRM in te bedden in meer ‘checks and balances’, bijvoorbeeld door nationale constitutionele toetsing mogelijk te maken. Duitsland, bijvoorbeeld, komt veel minder vaak op de koffie in Straatsburg omdat de Duitsers hun eigen bescherming wel op orde hebben. ‘Eigen beleid’, zoals de indieners graag zien, is daar geen vrijbrief voor een toevallige politieke constellatie die zich door zo min mogelijk martelverboden wil laten hinderen.

Vorige post:

Volgende post: