Mr. Visser doet eerst uitspraak

door GB op 28/11/2016

in Rechtspraak

Post image for Mr. Visser doet eerst uitspraak

Voor wie zich bij het kijken van mr. Visser doet uitspraak weleens heeft afgevraagd wat iemand bezielt om het Reglement Bindend Advies te ondertekenen en voor nationale televisie een halfuurtje met de buren te bekvechten, is er nu een antwoord: dat weten de deelnemers zelf soms ook niet. Onlangs diende bij de Rechtbank Amsterdam het kort geding van iemand die met een wilsgebrek onder het contract uit wilde komen. Ruud Zinger had niet beseft waar hij voor tekende en stond nu naar eigen zeggen ‘voor joker’ in de gemeenschap. Ter onderbouwing van zijn wilsgebrek legde de spijtoptant een verklaring van zijn huisarts over waarin deze het lage IQ van eiser bevestigde. Via de zittende rechter probeerde Ruud de uitzending te voorkomen.

Dat lukt hem niet. De voorzieningenrechter is niet onder de indruk van het late berouw of van het gestelde wilsgebrek. Uiteindelijk had Ruud zelf contact gezocht met het programma en lijkt hij gewoon een slecht verliezer. Bovendien bouwde SBS6 een betoog op de hoeksteen van de vaderlandse vrijheid van meningsuiting: het censuurverbod uit artikel 7 Grondwet. Want als niemand ‘voorafgaand verlof nodig heeft’, zoals de Grondwet garandeert, mag de rechter dan wel preventief ingrijpen?

Ik heb het altijd opmerkelijk gevonden, maar volgens de Hoge Raad is een rechterlijk verbod om iets onrechtmatigs uit te zenden geen censuur maar rechtsbescherming. ‘Er bestaat mede in het licht van art. 3:296 BW geen grond aan te nemen dat het in art. 7 Gw neergelegde verbod van censuur – het voorafgaand overheidstoezicht op een voorgenomen uiting – in de weg zou staan aan de bevoegdheid van de rechter met het oog op een effectieve rechtsbescherming een uiting die jegens een ander onrechtmatig is, te verbieden,’ aldus de Hoge Raad. Op zichzelf kan een uitzending dus worden verboden voordat hij is uitgezonden. Maar in dit geval was de uitzending van Mr. Visser doet uitspraak nog niet gemonteerd en stond helemaal niet vast dat Zinger daarin belachelijk zou worden gemaakt, zoals hij vreesde. Dan geldt gelukkig nog een laatste restje van het censuurverbod: je kunt niet vooraf inzage eisen om vast te stellen of er iets onrechtmatigs aan zit te komen. ‘De strekking van een dergelijke vordering,’ overwoog de president van de Rechtbank Den Haag in 1993, ‘is geen andere dan om gedaagden in de situatie te brengen dat zij voorafgaand verlof nodig hebben en is daarmee in strijd met het uitgangspunt van de grondwetgever.’

Wij moeten het ondertussen doen met de overweging van de Amsterdamse voorzieningenrechter dat hij ‘zeer terughoudend’ moet zijn met het opleggen van een preventief publicatieverbod. Dat is mooi. Maar het had stelliger gekund.

{ 1 reageer… read it below or add one }

1 GB 30/11/2016 om 08:45

De uitzending, die in de uitspraak nog voorzien was voor half december, is door SBS zekerheidshalve maar snel naar voren gehaald. Zie:

http://www.kijk.nl/sbs6/mrfrankvisserdoetuitspraak/videos/cSNLYTDb61j/5-terreur-naast-de-deur

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: