Namen van kandidaten

door EB op 01/02/2017

in Varia

Post image for Namen van kandidaten

Maandag 30 januari was het zover: de dag van de kandidaatstelling. Op die dag konden kiesgerechtigden bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een lijst indienen met daarop de namen van personen die zij wilden kandideren voor het Kamerlidmaatschap. Over twee dagen, op vrijdag 3 februari, zal het centraal stembureau moeten besluiten of de namen van de voorgedragen kandidaten ook echt op het stembiljet worden geplaatst.

Als de naam van een kandidaat op het stembiljet komt te staan, is het natuurlijk wel belangrijk dat bij kiesgerechtigden geen verwarring ontstaat over de vraag wie met welke naam wordt bedoeld. Sommige achternamen zijn in Nederland nu eenmaal zo veelvoorkomend, dat ze onvoldoende onderscheidend vermogen hebben. Er heet bijvoorbeeld meer dan één Nederlander R. de Jong. En ook onder de leden van de families Jansen, De Vries en Pietersen vindt men waarschijnlijk wel twee of meer personen die hun voorletter(s) en achternaam delen. Daarom bevat het Kiesbesluit een bepaling die voorschrijft op welke manier de naam van een kandidaat op de kandidatenlijst moet worden vermeld: artikel H 2. Eerst wordt de achternaam vermeld, dan alle voorletters, de geboortedatum en tot slot de gemeente of woonplaats waar de kandidaat woonachtig is. Op die manier is de kans dat er verwarring onder het kiezerscorps ontstaat over de vraag wie met een kandidatuur wordt bedoeld een stuk kleiner. Bovendien is het stembiljet voor kiesgerechtigden overzichtelijker als de namen van alle daarop voorkomende kandidaten op een vergelijkbare wijze worden vermeld.

Sommige mensen zijn evenwel bekender onder het pseudoniem dat zij in het maatschappelijk verkeer hebben aangenomen, dan onder hun eigen naam. Dat geldt bijvoorbeeld voor auteurs als Hendrik Groen (Peter de Smet) en Mensje van Keulen (Mensje van der Steen). Mogen zij met hun pseudoniem op de kandidatenlijst worden vermeld? Die vraag heeft de bestuursrechter in 2006 ontkennend beantwoord. Kandidaten mogen alleen met hun wettelijke naam op de kandidatenlijst worden aangeduid. Dat wil overigens niet zeggen dat er niks te kiezen valt. Wie op grond van artikel 1:9 van het Burgerlijk Wetboek bevoegd is de naam van zijn/haar partner te gebruiken, mag ook onder die naam op de kandidatenlijst worden geplaatst. Ook combinaties zijn mogelijk: ‘eigen achternaam’-‘achternaam partner’ of ‘achternaam_partner’-‘eigen achternaam’.

Om de herkenbaarheid van een kandidaat op een kandidatenlijst nog verder te vergroten, mogen additioneel ook andere gegevens van de kandidaat bij diens naam worden vermeld. Zo mag de voornaam van de kandidaat tussen haakjes achter de naam worden geplaatst, mag de achternaam worden voorzien van een toevoeging (zoals: ‘sr’ voor senior en ‘jr’ voor junior), en kan het geslacht van de kandidaat worden vermeld. Uiterlijk vier dagen voor de dag van de stemming worden de kandidatenlijsten onder de kiesgerechtigden verspreid. Grote kans dat u dan van een aantal politieke groeperingen de lijsttrekker herkent, maar wellicht ziet u ook de naam van iemand uit uw omgeving. Iemand die u kent en wellicht, heel misschien, ook uw stem toevertrouwd.

1 Carla Hoetink 03/02/2017 om 08:25

Eigen voornaam, voornaam partner? Bedoeld wordt denk ik achternaam?

2 EB 06/02/2017 om 14:31

@Carla Hoetink:
Dat klopt. Ik heb de tekst gecorrigeerd.

Vorige post:

Volgende post: